× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
4 / 4

جغرافیای خاک ها

پیدایش، پراکنش، آسیب ها و راهکارها

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 420

کنگره : S۵۹۱‏‫‭‭‏‫‬‮‭/ب۴ج۷ ۱۳۹۶

دیویی : ۶۳۱/۴

کتابشناسی ملی : ۵۰۱۳۵۳۳

شابک : 9786000205133

سال نشر : 1396

شابک دیجیتال : 978-600-02-1728-0

کد کتاب : 2128

برچسب ها: جغرافیا

خلاصه اثر

خاک بستر پیدایش و بالیدن تمدن در سرزمین های کهنی مانند ایران است. آثار زمین و جو بر تکامل این پوسته نازک در سطح سیاره زمین آنقدر کُند و آثار انسان بر زوال آن چنان پرشتاب است که در فضای توسعه محور امروز کشور، متخصصان دانش های میان رشته ای مانند جغرافیا را ملزم می کند جدا از بررسی محورهای پیدایش و پراکنش خاک ها، آسیب ها و راهکارهای آن ها را نیز به دانشجویان ارائه کنند.

در این کتاب نویسنده با دیدگاهی نو به بررسی آسیب هایی پرداخته است که خاک های عموماً حساس به طور فزاینده به آن واکنش نشان می دهند و در پی آن راهکارهایی ارائه کرده که برای متخصصان و دانشجویان مفید و راهگشاست.

کتاب‌الکترونیکی

10,500 تومان

حجم : 9.6 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 420

کتاب چاپی

21,000 تومان

افزودن به سبد خرید

وزن : 574.03

موضوعات

فهرست

سرآغاز
دیباچه
جهان بینی جغرافیا
پدیده ها یا آفریده ها؟
جنبه های نهانِ خاک
معرفت شناسی خاک در ادبیات فارسی
شعور خاک
فصل یکم: کلیات
1 1 اهمیت منابع خاک
1 2 تعاریف و مفاهیم
1 3 جایگاه مطالعات خاک در جغرافیا
1 4 پیشینة خاک و تحقیقات جغرافیای خاک
فصل دوم: اجزاء خاک
2 1 اجزاء پیشین
2 1 1 سنگ
2 1 2 هوا
2 1 3 آب
2 1 4 جانداران خاک
2 2 اجزاء پسین
2 2 1 رس ها
2 2 2 مواد آلی
2 2 3 گیاخاک
2 2 4 کلوئیدهای خاک
2 2 5 عناصر، ترکیبات و املاح خاک
2 2 6 یون ها
2 2 7 محلولِ آب خاک
2 2 8 خاک دانه
2 2 9 پدون
فصل سوم: فرایندهای خاک
3 1 فرایندهای فیزیکی خاک
3 1 1 جذب سطحی
3 1 2 خیس شدگی
3 1 3 هوازدگی مکانیکی
3 1 4 تهویه
3 1 5 نفوذ
3 1 6 مویینگی
3 1 7 هم آیی و پراکندگی
3 1 8 جدانمایی
3 1 9 شخم طبیعی
3 1 10 پیدایش و گرد شدن خاک دانه ها
3 1 11 مهاجرت
3 1 12 ذوب و انجماد
3 1 13 خشکیدن
3 1 14 متراکم شدن
3 1 15 سله بستن
3 1 16 تورم
3 1 17 انقباض
3 1 18 شکل گیری افق C
3 2 فرایندهای زیستی خاک
3 2 1 شکل گیری مواد آلی
3 2 2 شکل گیری افق زنده
3 2 3 تشکیل خاک برگ
3 2 4 پوسیدن
3 2 5 معدنی شدن
3 2 6 نیتریفیکاسیون
3 2 7 دنیتریفیکاسیون
3 2 8 انتقال مواد
3 2 9 تشکیل خاک دانه
3 2 10 تغذیه
3 3 فرایندهای شیمیایی خاک
3 3 1 آب پوش شدن
3 3 2 هوازدگی شیمیایی
3 3 3 انحلال
3 3 4 سولود شدن خاک
3 3 5 اکسایش
3 3 6 احیا
3 3 7 آبکافت
3 3 8 آ بشویی
3 3 9 نهشت
3 3 10 پیدایش دج
3 3 11 سیمانی شدن
3 3 12 تبادل یونی
3 3 13 پیدایش گلی و سودوگلی
3 3 14 اسیدی شدن
3 3 15 قلیایی شدن
3 3 16 شور شدن
3 3 17 جذب سطحی
3 3 18 گوگردی شدن خاک
3 3 19 لاتریتی شدن
3 3 20 پدزلی شدن
3 3 21 پیدایش رس
3 3 22 زهکشی
3 4 فرایندهای چندگانه
3 4 1 اکسایش
3 4 2 احیا
3 4 3 بارور شدن
3 4 4 خاکزایی
فصل چهارم: ویژگی های خاک
4 1 ویژگی های کمی خاک
4 1 1 بافت 93
4 1 2 نفوذپذیری
4 1 3 تخلخل
4 1 4 گنجایش نگهداری آب
4 1 5 توان آ بشویی
4 1 6 دما
4 1 7 نم
4 1 8 خشکی
4 1 9 شوری
111 pH
4 1 11 گنجایش تبادل یونی
4 1 12 سن
4 2 ویژگی های کیفی خاک
4 2 1 ساختمان
4 2 2 فازهای خاک
4 2 3 ثبات
4 2 4 رنگ
4 2 5 افق ها
4 2 6 نیم رخ
4 2 7 لوم
4 2 8 توان باروری
4 2 9 توانایی تغذیه
فصل پنجم: سازندگان خاک
5 1 سنگ مادر
5 2 آب
5 2 1 آب مویینه
5 2 2 آب گرانشی (زیرزمینی)
5 3 آب وهوا
5 3 1 دما
5 3 2 بارش
5 3 3 باد
5 3 4 آفتاب
5 4 جانداران
5 4 1 گیاهان پست
5 4 2 گیاهان عالی
5 4 3 جانوران پست
5 4 4 جانوران عالی
5 5 پستی و بلندی
5 6 فعالیت انسان
5 7 زمان
فصل ششم: رده بندی خاک ها
6 1 رده بندی دوکاچف
6 1 1 خاک های سرزمینی
6 1 2 خاک های برون سرزمینی
6 1 3 خاک های درون سرزمینی
6 2 رده بندی آب وهوایی
6 2 1 خاک های پدوکال
6 2 2 خاک های پدالفر
6 3 رده بندی فراگیر (جامع)
6 3 1 خاک های هوادیدة جنگلی
6 3 2 خاک های آتشفشانی
6 3 3 خاک های بیابانی
6 3 4 خاک های نارسیده و جوان
6 3 5 خاک های یخ زده
6 3 6 خاک های آلی
6 3 7 خاک های کم رسیده
6 3 8 خاک های چمنزاری
6 3 9 خاک سرزمین های حاره
6 3 10 خاک جنگل های سوزنی برگ
6 3 11 خاک های جنگلی بسیار هوادیده
6 3 12 خاک های رسی ورآمده
6 4 تطبیق رده ها
6 5 رده بندی کلّی خاک ها
6 5 1 خاک سرزمین های معتدل
6 5 2 خاک های سرزمین حاره و جنب حاره
6 5 3 خاک های بوته زار (استپی)
6 5 4 خاک های بیابانی (سرزمین های خشک)
6 5 5 خاک سرزمین های سرد
6 6 رده بندی زمانی
فصل هفتم: ویژگی های سرزمینی خاک های جهان
7 1 خاک های آسیا
7 1 1 هندوستان
7 1 2 بنگلادش
7 2 منطقة مدیترانه
7 3 خاک های اروپا
7 3 1 فرانسه
7 3 2 انگلستان
7 3 3 هلند
7 4 خاک های آفریقا
7 5 خاک های آمریکای شمالی
7 6 خاک های آمریکای جنوبی
7 7 خاک های استرالیا
فصل هشتم: آسیب ها و راهکارهای بهره برداری از منابع خاک
8 1 آسیب های بهره برداری از منابع خاک
8 1 1 استفاده از الگوهای غیربومی
8 1 2 جنگل زدایی
8 1 3 راهسازی غیر اصولی
4-1-8 آلودگی خاک ها و بسترهای آن
8 1 5 معدن کاوی غیر اصولی
8 1 6 خاک ورزی ناقص
8 1 7 شیوه های نادرست آبیاری
8 1 8 دفع نادرست آفات
8 2 آسیب ها و راهکارهای بهره برداری از منابع خاک جهان
8 2 1 سرزمین های سرد
8 2 2 سرزمین های مرطوب
8 2 3 سرزمین های جنب حاره
8 2 4 سرزمین های نیمه خشک
8 2 5 سرزمین های خشک
8 3 خاک و گرمایش آب وهوا
8 4 خاک های ایران
8 4 1 پراکندگی خاک
8 4 2 آسیب ها و راهکارها در قلمروهای مختلف
8 4 3 رده های خاک در ایران
8 4 4 رژیم های رطوبی خاک های ایران
8 4 5 رده بندی آسیب های خاک های ایران
8 5 فرسایش منابع خاک در ایران و جهان
سخن آخر
پیوست
منابع
واژه نامة توصیفی فارسی- انگلیسی
واژه نامة انگلیسی - فارسی
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات