× حساب المستخدم profile_lbl_orders_history شحن الحساب زيادة رصيد الحساب عن طريق بطاقة الشحن مكتبتي عمليات مالية بطاقة الشراء الخروج من الحساب
1 / 4

وانمایی در سینما و ادبیات داستانی

مقایسه داستان پردازی های کلامی و دیداری

دار نشر: سازمان سمت

كاتب:

مترجم: فرشاد عسگری کیا , علیرضا عسگری کیا

عدد الصفحات المطبوعة : 362

الکونغرس : PN۱۹۹۵/۳‏‫‭‏‫‬‭/ک۴و۲ ۱۳۹۶

دیوی العشری : ۷۹۱/۴۳۶

عدد المراجع الوطنية : 5066044

ISBN : 9786000205294

سنة النشر : 1396

شابک دیجیتال : 978-600-02-1755-6

کد کتاب : 2140

كلمات دليلية: هنر

ملخص الكتاب

این کتاب حاصل پژوهشی موشکافانه در مقایسه دو نوع تجربه است: خواندن رمان و تماشای فیلم.

کارل کروبر (1926 2009) به مدد سال ها کند و کاو در حوزه داستان پردازی های کلامی و دیداری و بر پایه رویکرد شناختی، جزئیاتی را از تأثیر روان شناختی رمان و فیلم بر خواننده رمان و بیننده فیلم بیان می کند که کمتر با آنها آشنا بوده ایم.

در این کتاب او به واکاوی شناختی شماری از معروف ترین رمان های سده نوزدهم و فیلم های سده بیستم می پردازد تا این نکته را آشکار کند که تفاوت های بین این دو نوع روایت، صرفاً به تخیل برانگیزی و ذهن محوری روایت کلامی و محدودسازی و عینیت گرایی روایت دیداری محدود نمی شود.

اگر در جستجوی پژوهش های نظری بنیادینی در حوزه مطالعات تطبیقی باشیم که هم زمان کاربردی نیز باشند، بدون شک این کتاب یکی از بهترین نمونه هاست.

کتاب الکترونی

9,000 payment_lbl_currency_toman

حجم : 1.9 ميغا البايت

تنبيه: يمكن استخدام هذا الملف عن طريق البرمجيات التي تبث فراكتاب فقط

shop_lbl_add_to_basket

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 330

کتاب چاپی

18,000 payment_lbl_currency_toman

shop_lbl_add_to_basket

وزن : 511.01

موضوعات

قائمة

قدردانی
مقدمه مترجمان
فصل اول: سرآغاز توصیف رفتار سبعانه: خیال پردازی در مورد قتل/ تماشای مستقیم قتل
فصل دوم: پیکره های متحرک برای چشم های متحرک
فصل سوم: درون و بیرون تخیل کسی دیگر
فصل چهارم: وانمایی همواره نوعی داستان است
فصل پنجم: وانمایی فردی و جمعی
فصل ششم: سینما و فرهنگ بیش دیداری
فصل هفتم: جاده و تخیل گمانه زن
فصل هشتم: مادام بوواری: تصورات زبان شناختی از تباهی خیال پردازانه
فصل نهم: راشامون و بلندی های بادگیر
فصل دهم: فرم در داستان پردازی دیداری: ژنرال باستر کیتون
فصل یازدهم: ژانر و تغییر شکل منابع: صلات ظهر
فصل دوازدهم: آرزوهای بزرگ: دریافت هایی در مورد امکان ناپذیری اقتباس
فصل سیزدهم: بزرگ نمایی تبهکاری: فارگو، فیلم نوآر و یک دنیای بی نقص
فصل چهاردهم: قانون مداری خلاقانه: یادگیری خواندن
کتاب شناسی گزیده
نمایه

منتجات مماثلة

أكثر

آراء