× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

امراض داخله

اندوکرینولوژی و روماتولوژی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 124

کنگره : RC648‭ /س8‮الف‬8 1300ی‬

دیویی : 616/4

کتابشناسی ملی : 1922880

شابک : 9780644597398

سال نشر : 1382

شابک دیجیتال : 978-600-02-1814-0

کد کتاب : 0703

دریافت این اثر

کتاب چاپی 6,000 تومان

کتاب چاپی

6,000 تومان

موضوعات

فهرست

یادآوری
تقریظ
مقدمه
قسمت اول: اندوکرینولوژی
دیابت شکری(D.M)
تیروتوکسیکوزس
میکزودم
مرض ادیسون یا عدم کفایه مزمن محفظه فوق الکلیه
عدم کفایه حاد محفظه فوق الکلیه
فئوکروموسایتوما
هایپر الدوسترونیزم ابتدائی
اکرومگالی
دیابت بی مزه (D.I)
قسمت دوم: روماتولوژی
روماتوئید ارتریت (R.A)
سپاندلیت انکیولوزانت (A.S)
نقرص
التهاب مفصلی انتانی
لوپوس اریتماتوز سیستمتیک (S.L.E)
امراض استحالوی مفاصل یا استئوارتریت
امراض میتابولیک عظام
مأخذها

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات