× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

مبانی و اصول مدیریت آموزشی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 472

شابک : 9786000204662

کد کتاب : 2092

دریافت این اثر

کتاب چاپی 38,000 تومان
برچسب ها:

خلاصه اثر

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس "مبانی و اصول مدیریت آموزشی" به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

چکیده :

مدیریت آموزشی، دانش و رشته ای کاربردی است و اهمیت آن را باید در توانایی آن جهت شکل دهی به خط مشی های آموزشی و نیز راهبری فعالیت های عملی در سازمان های آموزشی دانست. مدیریت آموزشی بر اصول، مفروضه ها و مقولاتی بنا شده است که باید برای هرگونه اقدامی در یک نظام آموزشی شناخته شوند. کتاب حاضر درصدد تعیین، توصیف و تبیین مبانی و اصول مدیریت آموزشی است و به سه پرسش کلی پاسخ می دهد: چرا باید مدیریت آموزشی را مطالعه کرد و چه نیازی به این مطالعه وجود دارد؟ چگونه باید آن را مطالعه کرد؟ ماهیت و محتوای مدیریت آموزشی چیست؟ این کتاب، در پی واکاوی این سه موضوع و پاسخ به این سه پرسش هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی است و در قالب سه بخش مفاهیم و نظریه ها، فرایندهای مدیریتی، و مدیریت آموزشی، فرایند اجتماعی و پویایی های گروهی، و سیزده فصل، مبانی و اصول مدیریت آموزشی را مورد بحث قرار می دهد.

کتاب چاپی

38,000 تومان

وزن : 646.64

فهرست

بخش اول: مفاهیم و نظریه ها

فصل اول: ماهیت مدیریت آموزشی
فصل دوم: ویژگی ها و مبانی مدیریت آموزش
فصل سوم: نظریه ها و مکاتب در حوزة مدیریت آموزشی
فصل چهارم: سیر پیدایش و تکامل مدیریت آموزشی
فصل پنجم: سازماندهی و ساختار سازمانی
فصل ششم: جوّ و فرهنگ سازمانی

بخش دوم: فرایندهای مدیریتی

فصل هفتم: انگیزش
فصل هشتم: رهبری
فصل نهم: ارتباط
فصل دهم: تصمیم گیری و حل مسئله
فصل یازدهم: مدیریت تغییر

بخش سوم: مدیریت آموزشی، فرایند اجتماعی و پویایی های گروهی

فصل دوازدهم: مدیریت آموزشی: یک فرایند اجتماعی
فصل سیزدهم: مدیریت تحولی و پویایی های گروهی

نظرات