× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

فلسفه تحقیق در علوم اجتماعی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: ,

صفحات کتاب : 365

کنگره : H۶۲‏‫‭/‮الف‬۹۴ف۸ ۱۳۹۷‬‬

دیویی : ۳۰۰/۷۲

کتابشناسی ملی : 5251552

شابک : 9786000205874

سال نشر : 1397

شابک دیجیتال : 978-600-02-1848-5

کد کتاب : 2175

برچسب ها: فلسفه و کلام

خلاصه اثر

فلسفه تحقیق، تعیین کننده راهبردهای پارادایمی، روش شناختی و تکنیکی تحقیق است؛ لذا، رسیدن به یافته معتبر در تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی، به میزان شناخت محقق از مبانی فلسفه تحقیق و پایبندی به آن در طول فرایند تحقیق بستگی دارد.

نویسندگان در این کتاب، ضمن پرداختن به فلسفه تحقیق و ابعاد آن، چهار رویکرد اثباتی، تفسیری، انتقادی و رئالیستی را معرفی کرده اند. همچنین، آنها به ارتباط فلسفه تحقیق با استراتژی و روش در فرایند تحقیقاتی بر اساس هر کدام از رویکردهای مذکور پرداخته اند.

در نهایت نویسندگان آسیب ها و چالش های تحقیقات را برای دستیابی به یافته معتبر در علوم انسانی و اجتماعی در ایران واکاوی کرده اند. این کتاب دریچه ای متفاوت به موضوع فلسفه تحقیق و روش شناسی است که می تواند مورد استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته های مختلف علوم اجتماعی و نیز سیاستگذاران علم قرار بگیرد.

کتاب‌الکترونیکی

10,500 تومان

حجم : 3.5 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 375

کتاب چاپی

21,000 تومان

افزودن به سبد خرید

وزن : 512.38

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: فلسفه تحقیق، پارادایم علم و معرفت علمی
1 1 تحقیق علمی و جنگ های پارادایمی
1 2 فلسفه تحقیق
1 2 1 فلسفه تحقیق و تعریف امر واقع
1 2 2 فلسفه تحقیق و موضوع ارزش ها
1 2 3 فلسفه تحقیق به عنوان چهارچوب مرجع
1 2 4 فلسفه تحقیق و روششناسی
1 3 جهان بینی و فلسفه (معرفت مرجع)
1 4 پارادایم علم
1 4 1 پارادایم علم به عنوان حلقه اتصال فلسفه و نظریه
1 4 2 پارادایم علم و چهارچوب های مفهومی علم
1 4 3 پارادایم و تحولات ساختاری علم
1 4 4 پارادایم علم و تحقیق
1 5 اجزاء پارادایم علم
1 5 1 هستی شناسی
1 5 2 معرفت شناسی
1 5 3 روش شناسی 53
1 5 4 انسان شناسی 60
1 5 5 ارزش شناسی
1 6 از مبانی فلسفی تا واقعیت مورد تحقیق
1 7 سلسله مراتب معرفت علمی
1 8 فرایند منطقی تولید معرفت
1 9 طبقه بندی انواع فلسفه های تحقیق
فصل دوم: فلسفه و منطق در پارادایم اثباتی
2 1 تعریف و تاریخچه پارادایم اثباتی
2 2 اثبات گرایی منطقی
2 3 عقل گرایی انتقادی
2 4 مبانی و مفروضات فلسفی پارادایم اثباتی
2 4 1 هستی شناسی
2 4 2 معرفت شناسی
2 4 3 روش شناسی
2 4 4 ارزش شناسی
2 4 5 انسان شناسی
2 5 سلسله مراتب معرفت در پارادایم علم اثباتی
2 6 ارزیابی
فصل سوم: فلسفه و منطق در پارادایم تفسیری
3 1 معرفی و تاریخچه پارادایم تفسیری
3 1 1 هرمنوتیک
3 1 2 پدیدارشناسی
3 1 3 سنت جامعه شناسی
3 2 مبانی و مفروضات
3 3 ابعاد روششناسی تفسیری
3 3 1 بسترمندی یا زمینه گرایی
3 3 2 رویکرد امیک
3 3 3 توصیف غنی
3 3 4 سازنده گرایی
3 3 5 طبیعت گرایی
3 4 مبانی فلسفی تحقیق
3 4 1 هستی شناسی
3 4 2 معرفت شناسی
3 4 3 ارزش شناسی
3 4 4 انسان شناسی
3 4 5 روششناسی 165
3 5 سلسله مراتب معرفت در تفسیرگرایی
3 6 ارزیابی
فصل چهارم: فلسفه و منطق در پارادایم انتقادی
4 1 تاریخچه
4 2 مفاهیم بنیادین فلسفه انتقادی
4 2 1 دیالکتیک
4 2 2 ازخودبیگانگی
4 2 3 پراکسیس
4 3 ویژگی های روش شناسی انتقادی
4 4 مبانی فلسفی تحقیق
4 4 1 هستی شناسی
4 4 2 معرفت شناسی
4 4 3 انسان شناسی
4 4 4 ارزش شناسی
4 4 5 روش شناسی
4 5 سلسله مراتب معرفت
4 6 ارزیابی
فصل پنجم: فلسفه تحقیقِ رئالیستی
5 1 تاریخچه
5 2 تمایز از دیدگاه انتقادی
5 3 ابعاد نظریه رئالیستی
5 4 رئالیسم و ابعاد واقعیت
5 4 1 سطح واقعی
5 4 2 سطح حقیقی
5 4 3 سطح تجربی
5 5 ابعاد پارادایم علم رئالیستی
5 6 تبیین رئالیستی
5 7 مبانی فلسفی تحقیق
5 7 1 هستی شناسی
5 7 2 معرفت شناسی
5 7 3 ارزش شناسی
5 7 4 انسان شناسی
5 7 5 روش شناسی
5 8 ارزیابی
فصل ششم: فلسفه، روش و استراتژی تحقیق
6 1 چرا استراتژی تحقیق؟
6 2 انتخاب موضوع یعنی استراتژی
6 3 استراتژی تحقیق و سطوح بنیادین معرفت
6 4 مبانی روش شناختی تحقیق
6 5 تفاوت در تبیین ها
6 6 تفاوت استراتژی های تحقیق
6 6 1 تفاوت در استراتژی منطق یا شیوه استنتاج
6 6 2 تفاوت در روش
6 6 3 تفاوت در فرایند تحقیق
6 7 نتیجه گیری
فصل هفتم: چالش های پارادایمی و روش شناختی معرفت علوم انسانی در ایران
7 1 طرح مسئله
7 1 1 شواهد مربوط به سیاست علم
7 1 2 شواهد مربوط به سیاست اجتماعی
7 1 3 شواهد مربوط به آسیب های اجتماعی
7 2 پژوهش به عنوان فعالیتی مسئله محور
7 3 ابهام پارادایمی
7 4 فقر نظریه
7 5 سلطه آموزش بر پژوهش
7 6 معرفت برونزا و انباشت مسئله
7 7 بیگانگی محقق با نظریه، مسئله و جامعه خود
7 8 کمی گرایی ناقص و غیر نظاممند
7 9 ناهنجاری های رفتاری
7 10 فعال نبودن تفکر انتقادی
7 11 اصالت عاملیت
7 12 نتیجه گیری منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات