× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

فراز و فرود عباسیان

پژوهشی در ساختار و تحول ایدئولوژی - اقتصاد و نهاد نظامی (132ه تا334ه)

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 428

کنگره : DS۳۸/۶‏‫‬‬‬‬‮‮‮‭‬‭‬‭‏‫‭/‮الف‬۳ف۴ ۱۳۹۷‬‬

دیویی : 956/702

کتابشناسی ملی : 5360439

شابک : ‏‫‬‭9786000206123

سال نشر : 1397

شابک دیجیتال : 978-600-02-1870-6

کد کتاب : 2195

برچسب ها: تاریخ

کتاب الکترونیکی

18,000 تومان

حجم : 4.9 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 436

کتاب چاپی

24,000 تومان

وزن : 595.95

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
سرآغاز
بخش اول: بررسی تاریخی
فصل اول: خیزش سیاه جامگان و برآمدن عباسیان (اواخر سدة یکم تا 132 ه)
رویدادهای مهم
درآمد
1. دعوت، ابهام ها و پیچیدگی ها
2. خیزش سیاه جامگان، هاشمیان و بنی عباس
3. ابومسلم خراسانی
4. برآمدن عباسیان
فصل دوم: نخستین چالش ها: خلافت ابوالعباس و ابوجعفر ( 132 158 ه)
رویدادهای مهم
درآمد
1. معمای ابوالعباس
2. از حکومت دودمانی تا حکومت موروثی
3. منصور و خاندان عباسی
4. کارگزاران دولت در دورة منصور
فصل سوم: یکپارچگی و اقتدار خلافت ( 158 193 ه)
رویدادهای مهم
درآمد
1. خلفا: قهرمانان دین
2. سیاست فرهنگی در عصر مهدی
3. مهدی و خاندان عباسی
4. تغییر در بنیان مشروعیت خلافت عباسی
5. هادی و رشید: نخستین نمود جناح بندی سیاسی
6 . ابناء
7. رشید و ابناء
8 . برمکیان: نگاه دوباره به خراسان
9. دیوان سالاری در روزگار رشید
10 . عباسیان و دشوارة جانشینی
فصل چهارم: جنگ داخلی: بحران و تحول ( 193 218 ه)
رویدادهای مهم
درآمد
1. زمینه های آغازین
2. خراسان: هواداران مأمون
3. بغداد: هواداران امین
4. نبرد در بغداد ( 195 198 ه)
5. مخالفان مأمون در عراق: جدال بر سر ایدئولوژی سیاسی ( 198 204 ه)
6. مأمون در بغداد: بازسازی ایدئولوژی سیاسی و مشروعیت دینی ( 204 218 ه)
7. سیاست فرهنگی مأمون: ترجمه
8. جابه جایی در پشتوانة انسانی خلافت
فصل پنجم: برآمدن سربازبردگان ( 218 232 ه)
رویدادهای مهم
درآمد
1. شکاف در پیکرة نظامی: سربازبردگان ترک و جنگاوران فرارودی
2. سامرا: پایگاه سربازبردگان ترک
3. دبیران سامرا
فصل ششم: بحران سامرا: شکاف در میان نظامیان ( 232 256 ه)
رویدادهای مهم
درآمد
1. زمینه های بحران
2. متوکل: تلاش برای مهار سربازبردگان
3. دو دستگی نظامیان: بغداد و سامرا
4. آشوب در سامرا: کشاکش خلفا، سرداران و سربازان ترک
5. قتل مهتدی: آغازی بر پایان سربازبردگان
6. بغداد و طاهریان
فصل هفتم: بازسازی دولت ( 256 295 ه)
رویدادهای مهم
درآمد
1. سیمای خلافت در میانة سدة سوم هجری
2. خلافت معتمد: رقابت بغداد و سامرا
3. موفق: بازسازی دولت و ساخت نظامی
4. معتضد: تداوم بازسازی دولت و ساخت نظامی
5. مکتفی: برتری دبیران و دیوان سالاری
فصل هشتم: بحران و فروپاشی: غلبة نظامیان، گسیختگی دولت ( 295 334 ه)
رویدادهای مهم
درآمد
1. ماهیت و ریشة بحران: پول یا زمین؟
2. نخبگان قدرت
3. گسیختگی دولت
4. آشوب در بغداد: فروپاشی دیوان سالاری، غلبة جنگاوران
بخش دوم: بررسی نظری
فصل اول: اقتصاد سیاسی و نظامی عباسیان
درآمد
1. ملاحظات اولیه
2. اقتصاد سیاسی عصر ساسانی
3. اقتصاد عباسیان: چشم انداز کلی
4. اهمیت اقتصادی عراق
5. اقتصاد نظامی عباسیان
6. برآوردی از نیروی نظامی خلافت
فصل دوم: دولت، ایدئولوژی و ساختار نظامی
درآمد
1. ایدئولوژی
2. ابن خلدون و تحول دولت
3. ماکس وبر: دولت و نظامیان
4. روند حیات دولت: یک طرح نظری
5. گونه های سازمان نظامی
6 . پیکربندی های دولت: پول پایه و زمین پایه
7. چالش های عباسیان: نابسندگی ایدئولوژی و پیامدهای آن
8. سرگردانی عباسیان میان دو پیکربندی
سخن پایانی
پیوست: سال شمار خلفای عباسی
منابع و مأخذ
اعلام

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات