× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

امراض جراحی بطن

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 422

کنگره : ‏‫‬‭RD۵۴۰‏‫‭ /م۶‮الف‬۸ ۱۳۰۰ی

دیویی : ‏‫‬‭۶۱۷/۵۵

کتابشناسی ملی : 2497096

شابک : ‏‫‬‭964-459-860-1

سال نشر : 1388

شابک دیجیتال : 978-600-02-1898-0

کد کتاب : 0818

دریافت این اثر

برچسب ها: افغانستان

خلاصه اثر

.

موضوعات

فهرست

تفریظ
مقدمه مولف
فصل اول: معده و اثنا عشر
فصل دوم: امعاء رقیقه
فصل سوم: انسداد امعاء
فصل چهارم: عروه اپاندکس
فصل پنجم: کولون
فصل ششم: رکتم و کانال مقعدی
فصل هفتم: کبد
فصل هشتم: حویصل صفراء و طرق صفراوی
فصل نهم: پانکراس
فصل دهم: طحال
فصل یازدهم: پریتوان
فصل دوازدهم: فتق

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات