× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

ساماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 216

کنگره : HT۳۹۵ /‮الف‬۹‭‬‏‫‬‮‭ح۲ ۱۳۹۷

دیویی : ‫‬‮‭۳۰۷/۱۲۰۹۵۵

کتابشناسی ملی : 5454362

شابک : 9786000206376‬‬

سال نشر : 1395

شابک دیجیتال : 978-600-02-2409-7

کد کتاب : 2209

برچسب ها:

خلاصه اثر

اداره بهینه امور سرزمین و ملت، اعمال سیاست ها، دیدگاه ها و ارزش های نظام سیاسی، کارکرد امنیتی، حقوقی و قضایی، کارکرد انتخاباتی، کارکرد سیاست گذاری و تصمیم گیری و کارکردهای بین المللی و فراملی به نحوه آمایش و ساماندهی سیاسی فضای کشور از مقیاس ملی تا محلی وابسته است.

کتاب ساماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران در دو بخش به چگونگی سازمان سیاسی فضا و اشکال و فرایندهای آن، و به مدیریت سیاسی اشکال و فرایندهای موجود اختصاص یافته است. نویسندگان با تدوین کتاب حاضر کوشیده اند بخشی از خلأ موجود در این حوزه را پوشش دهند؛ در نتیجه مطالعه این کتاب علاوه بر دانشجویان به مدیران امور سیاسی نیز توصیه می شود.

کتاب الکترونیکی

12,000 تومان

حجم : 3.8 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 228

کتاب چاپی

16,000 تومان

وزن : 312.36

کد یکتا : 12209

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
بخش اول: ساماندهی سیاسی فضا
فصل اول: مفاهیم پایه در ساماندهی سیاسی فضا
1 1 مقدمه
2 1 ساماندهی سیاسی فضا
3 1 مکان در ساماندهی سیاسی فضا
4 1 مرز در ساماندهی سیاسی فضا
5 1 منطقه در ساماندهی سیاسی فضا
6 1 فضا در ساماندهی سیاسی فضا
7 1 مقیاس در ساماندهی سیاسی فضا
8 1 تجانس در ساماندهی سیاسی فضا
9 1 فرایند ساماندهی سیاسی فضا
10 1 نتیجه گیری
فصل دوم: پیشینه سازماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران
1 2 مقدمه
2 2 قبل از اسلام
3 2 بعد از اسلام تا دوره صفویه
4 2 صفویه تا انقلاب مشروطه
5 2 دوره قاجاریه
6 2 از انقلاب مشروطه تاکنون
7 2 نتیجه گیری
فصل سوم: عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری در ایران
1 3 مقدمه
2 3 روستا
3 3 شهر
4 3 دهستان
5 3 بخش
6 3 شهرستان
7 3 استان
فصل چهارم: عوامل مؤثر بر سازماندهی سیاسی فضا در ایران
1 4 مقدمه
2 4 جمعیت (معیار رسمی و قانونی)
3 4 تجانس فرهنگی، قومی و زبانی
4 4 پیوستگی جغرافیایی
5 4 معیار دسترسی
6 4 رضایت ساکنان
7 4 تسهیل حاکمیت
فصل پنجم: مراحل سازماندهی سیاسی فضا در ایران
1 5 مقدمه
2 5 وظایف دفتر تقسیمات کشوری در وزارت کشور
3 5 وظایف دفاتر تقسیمات کشوری در استانداری ها
4 5 فرایند شناخت و رسمی تبخشی به سکونتگاه های جدید (روستا و شهر)
1 4 5 فرایند شناخت و رسمی تبخشی به روستای جدید
2 4 5 فرایند شناخت و رسمی تبخشی به شهر جدید
5 5 فرایند تأسیس واحدهای تقسیمات کشوری جدید
1 5 5 فرایند ایجاد دهستان جدید
2 5 5 فرایند ایجاد بخش جدید
3 5 5 فرایند اجرایی ایجاد و رسمی تبخشی به شهرستان جدید
4 5 5 فرایند مربوط به ایجاد استان جدید
6 5 نکات مربوط به فرایند تقسیمات کشوری در ایران
فصل ششم: نیروهای تأثیرگذار بر فرایند سازماندهی سیاسی فضا
1 6 مقدمه
2 6 نمایندگان مجلس شورای اسلامی
3 6 شوراهای شهر و روستا
4 6 مدیران اجرایی سطح درخواست کننده
5 6 سازمان های غیردولتی و نهادهای مردمی
6 6 ائمه جمعه و جماعت
7 6 شهروندان
8 6 بنگاه های اقتصادی و مالی
فصل هفتم: سازماندهی سیاسی فضای شهری در ایران
1 7 مقدمه
2 7 منطقه بندی در شهرها
3 7 محله در منطقه بندی شهری ایران
4 7 نمونه موردی: منطقه بندی در تهران
5 7 سازمان فضایی و پهن هبندی شهر تهران
فصل هشتم: ساماندهی سیاسی فضای انتخاباتی
1 8 پیشینه انتخابات ایران پس از انقلاب مشروطیت
2 8 قانون اساسی و انتخابات پس از انقلاب اسلامی
3 8 ارکان اجرایی انتخابات
4 8 ویژگی نظام انتخاباتی ایران
5 8 گونه های انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
1 5 8 انتخابات ریاست جمهوری
2 5 8 انتخابات مجلس خبرگان
3 5 8 انتخابات مجلس شورای اسلامی
4 5 8 انتخابات شوراهای اسلامی
بخش دوم: مدیریت سیاسی فضا
فصل نهم: سطوح مدیریت سیاسی فضا
1 9 مقدمه
2 9 دهداری
3 9 بخشداری
4 9 فرمانداری
5 9 استانداری
6 9 شورای اداری در سطوح مدیریت سیاسی فضا
1 6 9 شورای اداری استان
2 6 9 شورای اداری شهرستان
3 6 9 شورای اداری بخش
7 9 کشورداری
فصل دهم: وظایف سطوح مدیریت سیاسی فضا
1 10 مقدمه
2 10 اصول مدیریت سیاسی فضا
3 10 وظایف مدیریت سیاسی فضای ملی در ایران (کشورداری)
4 10 وظایف مدیریت سیاسی فضاهای درون کشوری
1 4 10 وظایف وزارت کشور
2 4 10 وظایف استانداران
3 4 10 وظایف فرمانداران و بخشداران
5 10 تجزیه و تحلیل وظایف مدیران سیاسی فضا
6 10 وظایف مدیران سکونتگاه ها (روستایی و شهری)
1 6 10 سکونت گاه های روستایی
2 6 10 سکونت گاه های شهری
فصل یازدهم: پیشنهاد الگوی بهینه سازمان حکومت و دولت برای ایران
1 11 مبانی فلسفی ساختار سازمانی حکومت
2 11 الگوی پیشنهادی ساختار سازمانی حکومت و دولت برای ایران
پیوست ها
پیوست 1: شرح وظایف استانداران و فرمانداران ...
پیوست 2: دستورالعمل اجرایی، نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات