× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

سبک شناسی تفصیلی نثر پارسی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 584

کنگره : PIR۳۸۷۲‏‫‬‭

دیویی : ۸‮ف‍ا‬۸/۸۰۰۹‬

کتابشناسی ملی : 5745782

شابک : 9786000207014‬

سال نشر : 1398

شابک دیجیتال : 978-600-02-1960-4

کد کتاب : 2258

خلاصه اثر

سبک شناسی تفصیلی نثر پارسی مشتمل است بر مباحثی در باب ادوار نثر فارسی دری. کتاب در هشت بخش و سی فصل تدوین شده و به جز بخش نخست که شامل کلیات است در سایر بخش ها بر اساس تقسیم بندی زمانی یا تاریخی ابتدا درباره مسائل کلی مربوط به نثر هر دوره بحث و سپس آثار مهم آن دوره بررسی و در پایان ویژگی های عمومی آن دوره شمرده شده است. در مجموع در این کتاب بیش از هشتاد و پنج متن منثور بررسی گردیده است.

سبک شناسی تفصیلی نثر پارسی حاصل چهل سال تدریس و تحقیق و تجربه نویسنده در ادب فارسی دری از جمله در حوزه نثر است که پیش از این خلاصه ای از آن با نام سبک شناسی نثر پارسی (از قرن چهارم تا قرن سیزدهم) به همت سازمان سمت به سال 1394 چاپ شده است.

کتاب چاپی

42,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کتاب‌الکترونیکی

21,000 تومان

حجم : 5.3 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 1

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
بخش اول: مقدمات
فصل اول: کلیات و مبانی
پیشینۀ زبان فارسی
رابطۀ فارسی و عربی
حوزة بحث
تحولات زبانی (دوره های سه گانۀ فارسی دری)
پیدایش نثر فارسی و پیوستگی آن با نثرهای زبان پهلوی
ادوار نثر فارسی
فصل دوم: ویژگی های زبانی دورة رشد و تکوین
تمهید
1. ویژگیهای آوایی
2. پسوند
3. پیشوند
4. برخی پسوندهای صرفی اسم
5. جمع
6. پسوند « تر »
7. بعضی ویژگیهای حروف
8. صفت
9. ضمیر
10 . عدد
11 . قید
12. فعل
13 . ترکیب های عربی
14 . بعضی واژه های مرکب
15 . انواعی از واژه ها که در متون رایج بوده و ب هتدریج متروک شده
16 . برخی واژه های ساده و مرکب که معادل واژ ههای عربی به کار م یرفته
17 . کاربردهای گویشی
18 . جمله
بخش دوم: نثرهای قرن چهارم (دورة سامانی)
فصل اول: کلیات
تمهید
فصل دوم: نمونۀ متن ها
مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوری
تاریخ بلعمی
ترجمۀ السوادالاعظم
ترجمۀ تفسیر طبری
فصل سوم: ویژگی های عمومی
1. از نظر زبانی
2. از نظر بلاغی
3. از نظر اندیشه
بخش سوم: نثرهای قرن پنجم و نثرهای سادة قرن ششم (دورة غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی)
فصل اول: کلیات
تمهید
طبقه بندی نثرهای این دوره
کلیاتی در باب نثرهای متصوفه
جریان های نثرنویسی این دوره از نظر سبکی
فصل دوم: نثرهای ساده یا مرسل
تمهید
کشف المحجوب سجستانی
تفسیر قرآن مجید
زین الاخبار
تاریخ سیستان
مجملالتوّاریخ والقصص
فصل سوم: نثرهای مرسل عالی (یا مطلق عالی)
تمهید
شرح تعرفّ
قصص الانبیا
تاج التراجم
سفرنامۀ ناصرخسرو
کشف المحجوب هجویری
تاریخ بیهقی
قابوسنامه
آثار خواجه عبدالله انصاری
تفسیر سورآبادی
سیاست نامه یا سیرالملوک
کیمیای سعادت
آثار احمد غزالی
کشف الاسرار
آثار عینالقضاة همدانی
آثار احمد جام
روح الارواح
تفسیر نسفی
التصفیه فی احوال المتصوفه
تفسیر ابوالفتوح
النقّض
شرف النبّی
آثار شیخ اشراق
آثار شیخ روزبهان
ترجمۀ رسالۀ قشیریه
اسرارالتوحید
تفسیر بصائر یمینی
تذکرةالاولیا
اسکندرنامه
سمک عیار
فصل چهارم: ویژگی های عمومی
1. از نظر زبانی
2. از نظر بلاغی
3. از نظر اندیشه
بخش چهارم: نثرهای فنی در قرن ششم (دورة سلجوقی و خوارزمشاهی)
فصل اول: کلیات
تمهید
فصل دوم: مهمترین آثار نثر فنی
کلیله و دمنه
وجوه بلاغی
چهار مقاله
تاریخ بیهق
سندبادنامه
ترجمۀ تاریخ یمینی
راحۀالصدور
واژه ها
وجه ادبی
وجه فکری
فصل سوم: منشآت
تمهید
انواع مکتوبها
مختصات لفظی و صنایع بدیعی منشآت
نامه های رشیدالدین وطواط
عتبۀالکتبه
التوسل الیالترّسل
منشآت خاقانی
فصل چهارم: مقامه نویسی
تمهید
مقامات حمیدی
فصل پنجم: ویژگی های کلی نثرهای فنی
بخش پنجم: نثرهای قرن هفتم و هشتم (دورة مغول)
فصل اول: کلیات
تمهید
فصل دوم: نثرهای تربیت یافتگان قرن ششم
نامۀ تنسر
جوامع الحکایات
مرزبان نامه
مرصادالعباد
سیرت رسولالله معروف به سیرةالنبی
نفثۀالمصدور
آدابالحرب والشجّاعۀ
طبقات ناصری
فصل سوم: نثرهای گفتاری متصوفه
تمهید
معارف بهاء ولد
معارف برهانالدین محقق ترمذی
مقالات شمس تبریزی
فیه مافیه
معارف سلطانولد
مجالس
فصل چهارم: نثرهای تربیتیافتگان قرن های هفتم و هشتم
تاریخ جهانگشا
گلستان
سعدی و مقامه نویسی
جامع التواریخ
تاریخ وصاف
جواهرالاسمار
نزهۀالارواح
آثار عبید زاکانی
فصل پنجم: ویژگی های عمومی
بخش ششم: نثرهای قرن نهم تا دوازدهم (دورة تیموریان و بعد از آن)
فصل اول: کلیات
تمهید
فصل دوم: نمونۀ متن ها
داراب نامه ها
داراب نامۀ بیغمی
فتوت نامۀ سلطانی
ظفرنامه
لطایفالطوایف
قصۀ حمزه
ابومسلم نامه
فصل سوم: ویژگی های عمومی
بخش هفتم: نثرهای قرن سیزدهم (دورة قاجار)
فصل اول: کلیات
تمهید
فصل دوم: نمونۀ متن ها
1. نمونۀ متن های گروه دوم
مسیر طالبی
نثر قائم مقام
هزار و یک شب
سفرنامۀ امی نالدوله
2. نمونۀ متن های گروه سوم
سرگذشت حاجی بابای اصفهانی
چرند و پرند
فصل سوم: ویژگی های عمومی
فهرست منابع
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

زهره احمدی

سلام کتاب خوبی است

1398-10-9 13:26:12

پاسخ
زهره احمدی

با سلام . کتاب خوبی است

1398-10-9 12:28:08

پاسخ