× حساب المستخدم profile_lbl_orders_history شحن الحساب زيادة رصيد الحساب عن طريق بطاقة الشحن مكتبتي عمليات مالية بطاقة الشراء الخروج من الحساب
3 / 4

ژئومورفولوژی تحلیلی ایران

دار نشر: سازمان سمت

كاتب: ,

عدد الصفحات المطبوعة : 257

الکونغرس : GB۴۳۸‭‬

دیوی العشری : ۵۵۱/۴۰۹۵۵

عدد المراجع الوطنية : 5857643

ISBN : 9786000207311

سنة النشر : 1398

شابک دیجیتال : 978-600-02-2057-0

کد کتاب : 2280

كلمات دليلية: جغرافیا

ملخص الكتاب

کتاب ژئومورفولوژی تحلیلی ایران از ویژگی های خاصی برخوردار است. نویسندگان آن کوشیده اند دامنه تجزیه و تحلیل های معمول در ژئومورفولوژی را گسترش دهند و از تفکر پوزیتیویستی فراتر روند.

همچنین در این کتاب در طرح اطلاعات ژئومورفولوژی ایران در چارچوب نظری، به آخرین دستاوردهای پژوهشگران جوان استناد و از آن ها بهره گرفته شده است. امید است این کتاب قبل از آنکه یک کتاب درسی تلقی شود خوانندگان را به تأمل و کندوکاو در این زمینه ترغیب نماید.

کتاب الکترونی (PDF)

13,000 payment_lbl_currency_toman

حجم : 18.4 ميغا البايت

تنبيه: يمكن استخدام هذا الملف عن طريق البرمجيات التي تبث فراكتاب فقط

shop_lbl_add_to_basket

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 292

کتاب چاپی

27,000 payment_lbl_currency_toman

shop_lbl_add_to_basket

موضوعات

قائمة

پیشگفتار
فصل اول: مفاهیم بنیادین در شکل شناسی ارضی
فصل دوم: ویژگی های فضای طبیعی ایران
فصل سوم: بنیان های نظری شکل گیری ژئومورفولوژی اقلیمی ایران
فصل چهارم : نظریه های ژئومورفولوژی تحلیلی ایران
فصل پنجم: بنیان های نظری در شکل گیری واحدهای ژئومورفو تکتونیک ایران
تصاویر رنگی
منابع و مأخذ
نمایه

منتجات مماثلة

أكثر

آراء