× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

حقوق رقابت در عرصه مالکیت های فکری (جلد دوم)

سوء استفاده از موقعیت مسلط، تمرکزات و ضمانت اجراهای رقابتی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ,

مجموعه اثر : حقوق رقابت در عرصه مالکیت های فکری

صفحات کتاب : 488

کنگره : HB801

دیویی : 306/3

کتابشناسی ملی : 6104266

شابک : 9786000219970

سال نشر : 1398

شابک دیجیتال : 9786000221881

کد کتاب : 2322

دریافت این اثر

کتاب چاپی 54,000 تومان
برچسب ها: حقوق

خلاصه اثر

در کتاب حاضر سه مقولۀ مهم حقوق رقابت در عرصۀ مالکیتهای فکری بررسی میشود: نخست، سوءاستفاده از موقعیت مسلّط، که بنگاههای صاحب قدرت بازاری و برخوردار از داراییهای فکری اثرگذار انجام میدهند، و گاه این سوءاستفاده در بازارهای مرتبط با آفرینشهای فکری اخلال ایجاد میکند؛ دوم، قواعد ناظر به تمرکزات، که عمدتاً در قالب ادغام و تملکِ شرکتهای تجاری تبلور یافته و در شرایطی، به واسطۀ کاهش چشمگیر رقابت، منشأ انحصارگرایی میشود و مسیر ارتقای نوآوری و توسعۀ فناورانه را با موانعی مواجه میکند و سوم ماهیت و وظایف مراجع رقابتی که با کاربست ضمانت اجراهای رقابتی به مقابله با رویههای مخرب رقابت در گسترۀ داراییهای فکری میپردازند تا بدین تمهید، بهبود مستمر کارایی پویای اقتصادی و تأمین حقوق مصرفکنندگان تضمین شود.
در کتاب پیش رو تلاش میشود تا در نگرشی تحلیلی و نقادانه، رهیافتهای نظامهای پیشرو در عرصۀ حقوق رقابت و مالکیت فکری واکاوی و نتایج با رویکردهای حقوق ایران تطبیق داده شود تا از یک سو، اهداف آموزشی محقق و از سوی دیگر، راهکارها و پیشنهادهایی برای حقوقدانان و متولیان حوزههای حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری ارائه گردد.

کتاب چاپی

54,000 تومان

افزودن به سبد خرید

وزن : 670

موضوعات

فهرست

علائم اختصاری
مقدّمه
فصل اوّل: سوءاستفاده از موقعیت مسلّط در گسترۀ مالکیت های فکری
فصل دوّم: تمرکزات در حیطۀ مالکیت های فکری
فصل سوّم: ضمانت اجراهای رقابتی
جمع بندی
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات