× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

حقوق رقابت در عرصه مالکیت های فکری (جلد اول)

مفاهیم، قواعد بنیادین و توافقات ضد رقابتی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ,

مجموعه اثر : حقوق رقابت در عرصه مالکیت های فکری

صفحات کتاب : 356

کنگره : HB801

دیویی : 306/3

کتابشناسی ملی : 6104266

شابک : 9786000219925

سال نشر : 1398

شابک دیجیتال : 9786000221843

کد کتاب : 2321

دریافت این اثر

کتاب چاپی 40,000 تومان
برچسب ها: حقوق

خلاصه اثر

حقوق رقابت به عنوان یک ابزار کنترلی حقوقی، نقش بی بدیلی در نظام بخشی به بازارهای مالکیت فکری ایفا میکند؛ به نحوی که تدارک بستر مناسب برای ارتقای سطح نوآوری و توسعه فناورانه، در غیاب موازین نظارتی حقوق ضد انحصار متصور نیست. در کتاب حاضر ابتدا مفاهیم اولیه و مهم حقوق رقابت و حقوق آفرینشهای فکری، که در حقیقت مدخلی برای ورود به مباحث آتی است، بیان میشود. سپس قواعد بنیادین ناظر به رابطه حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری تحلیل میشود و ضمن تعمق در اهداف مشترک دو نظام که بسترساز تعامل میان آنهاست، نوع نگرش حقوق ضد انحصار به مصادیق داراییهای فکری و راهبردهای مطلوب رقابتی در گستره مالکیتهای فکری به بحث گذاشته میشود. قسمت پایانی به کاوش در ابعاد توافقاتی اختصاص دارد که مرتبط با آفرینه های فکری بوده، به انحای مختلف موجب اخلال در رقابت در بازارهای محصول، نوآوری و فناوری میشود و حقوق رقابت به مدد ضوابط و قواعدی خاص، آنها را از رویه های مشروع رقابتی متمایز میسازد. در کتاب پیش رو تلاش میشود تا در نگرشی تحلیلی و نقادانه، رهیافتهای نظامهای پیشرو در عرصه حقوق رقابت و مالکیت فکری واکاوی و نتایج با رویکردهای حقوق ایران تطبیق داده شود تا از یک سو، اهداف آموزشی محقق و از سوی دیگر، راهکارها و پیشنهادهایی برای حقوقدانان و متولیان حوزههای حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری ارائه گردد.

کتاب چاپی

40,000 تومان

افزودن به سبد خرید

وزن : 490

موضوعات

فهرست

فصل اوّل: مباحث بنیادین حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری
فصل دوّم: پیوندها و تأثیر متقابل حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری
فصل سوّم: توافقات مخلّ رقابت

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات