× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

مقدمه ای بر روان شناسی اجتماعی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: , ,

مترجم: جواد اژه ای , جهانبخش صادقی

صفحات کتاب : 638

کنگره : BF76/5

دیویی : 150/72

کتابشناسی ملی : 7344566

شابک : 9786000220969

سال نشر : 1399

شابک دیجیتال : 9786000223342

کد کتاب : 2345

برچسب ها:

خلاصه اثر

مقدمه‌ای بر روان‌شناسی اجتماعی کتابی است که به مدت بیش از 25 سال در شش ویراست خود با برخورداری از مشارکت متخصصان بین‌المللی پیشتاز (24 استاد دانشگاه‌های اروپا) در هر یک از موضوعات مختلف، تضمین‌کننده سطح بالایی از کیفیت و دقت بوده که ماندگاری، میزان فروش، و تعدد ترجمه‌های آن به چندین زبان، گویای موفقیت آن است.

 هر فصل کتاب، نمایش بسیار روشن و جامعی از نظریه‌ها، مفاهیم، الگوواره‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری‌های اصلی در هر حوزه جدید است. از جنبه ساختار نیز هر فصل دربردارنده ویژگی‌های خاصی است از قبیل «نقشه راه» که خلاصه‌ای از فصل به زبانی سلیس است، شرح حال مختصری از «رهبران در این رشته»، نظریه‌های کلیدی که به فهم بهتر فرایندهای پیچیده‌تر کمک می‌کنند، خلاصه و پرسش‌های پایان فصل، جمع‌بندی پژوهش به صورت خلاصه‌هایی از مطالعات پژوهشی کلاسیک و معاصر.

کتاب الکترونیکی

115,000 تومان

حجم : 34.7 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 744

کتاب چاپی

168,000 تومان

موضوعات

فهرست

پیشگفتار مترجمان
دربارۀ نویسندگان
پیشگفتار چاپ ششم
فصل اول: معرفی روانشناسی اجتماعی ولفگانگ اشتروبه، مایلز هیوستون و کلاوس یوناس
مقدمه
چند مطالعۀ کلاسیک
تعریف روانشناسی اجتماعی
ویژگی های اصلی روانشناسی اجتماعی
دیدگاه منحصربه فرد روانشناسی اجتماعی
مطالعۀ فرد و اجتماع
خلاصه ای از تا ریخچۀ روانشناسی اجتماعی
سرآغاز
سال های آغا زین
سال های گسترش
سال های بحران
غلبه بر بحران
روانشناسی اجتماعی در اروپا
روانشناسی اجتماعی در امروز
خلاصۀ فصل
پیشنهادهایی برای مطالعۀ بیشتر
فصل دوم: روش های پژوهش در روانشناسی اجتماعی آنتونی اس.آر. منستید و اندروجی. لیوینگستون
مقدمه
خلاصه
راهبردهای پژوهشی
آزمایش ها و شبه آزمایش ها
پژوهش زمینه یابی
رویکردهای کیفی
خلاصه
بررسی دقیقتر آزمایش در روانشناسی اجتماعی
ویژگی های آزمایش در روانشناسی اجتماعی
طرح های آزمایشی
تهدید روایی در پژوهش آزمایشی
آزمایش های روانشناسی اجتماعی در اینترنت
دشوا ری های اجرای آزمایش
خلاصه
روش های گردآوری داده ها
روش های مشاهده ای
روش های خود - گزارش دهی
روش های ضمنی و فیزیولوژیک
انتخاب روش
علوم عصبی اجتماعی
خلاصه
خلاصۀ فصل
پیشنهادهایی برای مطالعۀ بیشتر
فصل سوم: ادراک اجتماعی و اِسناد برایان پارکینسون
مقدمه
ادراک اجتماعی
خلاصه
نظریۀ اِسناد
نظریۀ استنباط متناظر
نظریۀ تغییر همگام
دسترسی به اطلاعات تغییر همگام
دانش، انتظارات و تغییر همگام
یادگیری دربارۀ علیت با استفاده از تغییر همگام و نیروی علی
اِسناد و موفقیت
اِسناد و افسردگی
اِسناد نابجای انگیختگی
سوگیری های اِسنادی
تبیین رفتار عمدی
استعا رۀ دانشمند تازه کار
اِسنادها به عنوان گفتمان
خلاصه
ادراک اجتماعی و واقعیت اجتماعی
ادراک اجتماعی خودکار و مهارشده
خلاصۀ فصل
پیشنهادهایی برای مطالعۀ بیشتر
فصل چهارم: شناخت اجتماعی لوئیز پندری
مقدمه
جهش ناگهانی به نتیجه گیری یا حل و فصل آرام امور
خلبان خودکار درونی
چه چیزی یک پردازش را خودکار می سازد؟
ماهیت نافذ دسته بندی اجتماعی
روان بنه: گام بعدی در این فرایند؟
قضاو ت د رزمانی که شما تمام داده ها را ندا رید: اکتشاف ها ی شناختی
چرا ما در دام اکتشاف های قضاوتی می افتیم؟
فعالسا زی روان بنه و رفتار
خلاصه
انجام تلاش مضاعف: نیل دوباره به مهار شناختی
کلیشه؟ چه کلیشه ای؟ اهداف چگونه می توانند در در جۀ اول فعال شدن کلیشه را متوقف کنند؟
ملغی کردن آثا ر فعالسازی کلیشه پس از آنکه به وقوع پیوست
خلاصه
خلاصۀ فصل
پیشنهادهایی برای مطالعۀ بیشتر
فصل پنجم: خود کارولین سی. مورف و ساندرال. کوله
مقدمه
منشأ شناخت از خود
از طریق مشاهداتمان: منابع شخصی
از طریق کمک دیگران: منابع اجتماعی
تجربه کردن یک خود منسجم: خاطرات مربوط به شرح حال خود و خود به عنوان روایت
خلاصه
کنش سازمانی خود: خود در نقش بازنمایی ذهنی
ماهیت خود _ پنداشت
ماهیت حرمت - خود
تأثیرات فرهنگی و جنسیتی بر دانش - خود
زیربنای عصبی دانش - خود
خلاصه
کنش های انگیزشی خود
خود را بشناس: انگیزۀ ارزیابی خود
بزرگتر، بهتر، سریعتر، قویتر: انگیزۀ خود - افزایی
معمای توجه کم به خود: تأیید خود
چرا ما خود - افزایی می‌کنیم؟
جنبه های مثبت و منفی پیگیری حرمت - خود
خلاصه
کنش نظم بخشی خود: خود در کنترل
نظریۀ خود - آگاهی
نظریۀ خود - تنظیمی
پیامدهای خود - تنظیمی
گریز از خود
خود- تنظیمی خود مختار به عنوان یک منبع
خلاصه
ثبات و تغییر خود
خلاصۀ فصل
پیشنهادهایی برای مطالعۀ بیشتر
فصل ششم: نگرش ها جفری هادوک و گرگوری آر. مائیو
مقدمه
نگرش چیست؟
خلاصه
محتوای نگرش ها
مؤلفۀ شناختی نگرش ها
مؤلفۀ عاطفی نگرش ها
مؤلفۀ رفتاری نگرش ها
مؤلفه های نگرش ها چه ارتباطی با هم دارند؟
خلاصه
ساختار نگرش ها
خلاصه
چرا ما صاحب نگرش هستیم؟
ارزیابی موضوع
نگرش های سودمندی در برابر نگرش های ابراز ارزش
خلاصه
پیوند دادن مضمون، ساختار و کنش نگرش
مضمون، ساختار، کنش و قدرت نگرش
خلاصه
اندازه گیری نگرش ها
مقیاس های صریح نگرش ها
موضوعات مرتبط با سنجش صریح نگرش ها
مقیاس های ضمنی نگرش ها
آیا مقیاس های نگرش معتبر و روا هستند؟
خلاصه
آیا نگرش ها رفتار را پیش بینی می‌کنند؟
نگرش ها چه زمانی رفتار را پیش بینی می‌کنند؟
آیا مقیاس های صریح و ضمنی نگرش انواع متفاوتی از رفتار را پیش بینی می‌کنند؟
الگوهای روابط نگرش - رفتار
خلاصه
خلاصۀ فصل
پیشنهادهایی برای مطالعۀ بیشتر
فصل هفتم: راهبردهای تغییر نگرش و رفتار ولفگانگ اشتروبه
مقدمه
ترغیب
نظریه های پردازش نظام دار
خلاصه
نظریۀ فرایند دوگانۀ ترغیب
خلاصه
تغییر نگرش های ضمنی
خلاصه
تبلیغات به مثابه ترغیب کاربردی
خلاصه
تغییر نگرش ناشی از مشوق
رفتار مغایر با نگرش و تغییر نگرش
برخی از آثار متناقض مشوق ها و مجازات ها
سایر محدودیت های اثربخشی تغییر ناشی از مشوق
خلاصه
خلاصۀ فصل
پیشنهادهایی برای مطالعۀ بیشتر
فصل هشتم: نفوذ اجتماعی مایلز هیوستون و رابین مارتین
مقدمه
نفوذ اجتماعی اتفاقی
تسهیل اجتماعی
اثر هنجارهای اجتماعی
خلاصه
چرا نفوذ اجتماعی اتفاق می افتد؟
خلاصه
نفوذ اجتماعی هدفمند
ایجاد تسلیم
نفوذ اکثریت ها و اقلیت های عددی
تصمیم گیری گروهی
اطاعت از مرجع قدرت
خلاصه
خلاصۀ فصل
پیشنهادهایی برای مطالعۀ بیشتر
فصل نهم : پرخاشگری باربارا کراهه
مقدمه
تعریف و سنجش رفتار پرخاشگرانه
مشاهدۀ رفتار پرخاشگرانه
به دست آوردن گزارش هایی از رفتار پرخاشگرانه
خلاصه
نظریه های پرخاشگری
رویکردهای زیستی
رویکردهای روانشناختی
خلاصه
متغیرهای فردی و موقعیتی مؤثر بر رفتار پرخاشگرانه
تفاوت های فردی در رفتار پرخاشگرانه
آثار موقعیتی بر رفتار پرخاشگرانه
خلاصه
پرخاشگری به عنوان یک مشکل اجتماعی
همسرآزاری
پرخاشگری جنسی
زورگویی در مدرسه و محل کار
خشونت بین گروهی
خلاصه
پیشگیری و مداخلۀ روانشناختی
پالایش
تنبیه
کاهش، از طریق فراخوانی پاسخ های ناسازگار
خلاصه
خلاصۀ فصل
پیشنهادهایی برای مطالعۀ بیشتر
فصل دهم: رفتار جامعه پسند مارک لواین و راشل منینگ
مقدمه
رفتار جامعه پسند، یا ری رسانی و نوع دوستی
تعاریف
مباحثۀ نوع دوستی - خودخواهی
رفتارهای جامعه پسند
خلاصه
چرا مردم یاری رسانی نمی‌کنند؟
الگوی تصمیمگیری رفتار تماشاگر
خلاصه
چرا مردم یاری رسانی می‌کنند؟
هزینه ها و پاداش های یاری رسانی
گروه ها، هویت و رفتار جامعه پسند
یا ری رسانی به گروه های غیرخودی
هویت اجتماعی و اثر تماشاگر
هویت اجتماعی، هیجان و مداخلۀ تماشاگر
خلاصه
موضوعات مطرح در مطالعۀ رفتار جامعه پسند
خشونت و یاری رسانی
جنسیت و یا ری رسانی
رفتارهای یا ری رسانی مستمر درازمدت
خلاصه
تکامل، ژن ها و یاری رسانی
زمانی که یا ری رسانی به سود خود نیست
خلاصه
علوم عصبی اجتماعی یاری رسانی
خلاصه
یا ری رسانی در عالم واقعی
رفتار خودخواهانه در برابر نوع دوستانه در موقعیت های اضطراری تهدید کنندۀ حیات
خلاصه
خلاصۀ فصل
پیشنهادهایی برای مطالعۀ بیشتر
فصل یازدهم: کشش و روابط نزدیک جان سی. کارمانز و کاترین فینکنایر
مقدمه
اهمیت روابط
روابط و به زیستی روانشناختی
روابط و به زیستی جسمانی
نقش حمایت اجتماعی
آثار فوری طرد اجتماعی
نیاز به تعلق
دلبستگی
خلاصه
کشش بین فردی
مزایای جذابیت بدنی
آنچه زیباست، خوب است
مشخصه های تعیین کنندۀ جذابیت بدنی
تأثیرات موقعیتی بر جذابیت بدنی
کشش روان شناختی
مجاورت
آشنایی
شباهت
دستکم گرفتن قدرت موقعیت
خلاصه
روابط عاشقانه
عشق
رضایت بخشی و پایدا ری رابطه
افکار و رفتارهایی که عملکرد رابطه را ارتقا می دهند
خلاصه
فرایندهای کلی رابطه
انواع روابط
فاش سازی
تلقی از پاسخگری شریک
خاتمه دادن به رابطه
خلاصه
خلاصۀ فصل
پیشنهادهایی برای مطالعۀ بیشتر
فصل دوازدهم: پویایی های گروه برنارد، ا. نایستاد و دان ون کنیپنبرگ
مقدمه
پدیدارشناسی گروه ها
تعریف کردن گروه ها
چرا گروه ها؟
انواع گروهها ، اصالت و کنشهای گروه
خلاصه
افراد در گروهها: سطح فردی تحلیل
پیوستن به گروه و جامعه پذیری گروه: کسب عضویت کامل
حضور در گروه: ابقا و مذاکره بر سر نقش
ترک کردن گروه: واگرایی و خروج
خلاصه
تحول و ساختار گروه: سطح گروهی تحلیل
تحول گروه
شباهت داشتن: هنجارها ، شناخت مشترک و همبستگی
متفاوت بودن: جایگاه و نقش ها
خلاصه
گروه ها در محیط و بستر خود: سطح بین گروهی تحلیل
زمینۀ بین گروهی و برجستگی عضویت گروهی
زمینۀ بین گروهی، تصور و برداشت از گروه و نفوذ اجتماعی
خلاصه
خلاصۀ فصل
پیشنهادهایی برای مطالعۀ بیشتر
فصل سیزدهم: عملکرد گروه و رهبری اشتفان شولتز هارت و فلیکس سی. برودبک
مقدمه
برخی مفاهیم محوری: عملکرد گروهی واقعی، ظرفیت بالقوۀ گروهی و نوع تکلیف
عملکرد واقعی و بالقوۀ گروهی
انواع اولیۀ تکالیف گروهی و دلالت های آن ها برای ظرفیت بالقوۀ گروهی
خلاصه
اتلاف های فر ا یندی در مقابل نفع های فرا یندی در عملکرد گروهی
انواع اتلاف فرایندی و نفع فرایندی
خلاصه
مدیریت عملکرد گروهی
سه اصل اساسی مدیریت عملکرد گروهی
خلاصه
رهبری
رویکردها در مطالعه و بررسی رهبری
خلاصه
رهبری در گروه ها
طراحی گروه و تکلیف
همگام سازی گروهی
رشد و یادگیری گروهی
خلاصه
خلاصۀ فصل
پیشنهادهایی برای مطالعۀ بیشتر
فصل چهاردهم: پیش داوری و روابط بین گروهی راسل اسپیرز و نیکول تاش
مقدمه
رویکردهای شخصیتی به پیش داوری
شخصیت اقتدارگرا
پیش داوری و تمایل به برت ری اجتماعی
اقتدارگرایی و جهت یابی برت ری اجتماعی به عنوان ایدئولوژی
خلاصه
رویکرد شناختی به پیش داوری
تجانس گروه غیرخودی، کلیشه سازی و پیش داوری
همبستگی فریبنده: تبیینی شناختی از شکل گیری کلیشۀ مبتنی بر پیش داوری
تحولات و یکپارچه سازیها
خلاصه
رویکردهای گروهی به پیش داوری
فرایندهای درون گروهی، سوگیری و پیش داوری گروه خودی
تبیین های بین گروهی پیش داوری و تبعیض
رابطۀ فرد با گروه: همانندسازی گروهی و مؤلفه های آن
تشریح سطح بین گروهی
نظریه های بین گروهی وحدت بخش
آیا هیجانها میتوانند به تبیین گوناگونی و شدت پیش داوری کمک کنند؟
خلاصه
مداخله های روان شناختی برای کاهش پیش داو ری و تقویت روابط بین گروهی
« فرضیۀ تماس »
سطوح گوناگون طبقه بندی
فرایندهای روانشناختی دخیل در تماس بین گروهی و کاهش پیش داوری
سایر فنون کاهش پیش داوری
دلالت های وسیعتر کاهش پیش داوری
خلاصه
خلاصۀ فصل
پیشنهادهایی برای مطالعۀ بیشتر
فصل پانزدهم: روانشناسی اجتماعی فرهنگی پیتر بی. اسمیت
مقدمه
فرهنگ و تفاوت های فرهنگی
تعریف فرهنگ
ملت ها به مثابه فرهنگ ها
سنجش فرهنگ
غلبه بر چالش های روششناختی
خلاصه
فرهنگ و شناخت
خلاصه
فرهنگ و خود- تفسی ری
تنوع بین فرهنگی در خود- افزایی
خود- تفسیری به عنوان تبیینی برای تفاوت های فرهنگی
خود- تفسیری در طی زمان
خلاصه
روابط بین فردی
رفتار جامعه پسند با غریبه ها
روابط صمیمی
خلاصه
فرایندهای گروهی
خلاصه
روابط بین گروهی
افتخار گروه
مذاکره
خلاصه
روابط بین فرهنگی
مهاجرت و فرهنگ پذیری
خلاصه
خلاصۀ فصل
پیشنهادهایی برای مطالعۀ بیشتر
منابع
واژه نامۀ توصیفی
نمایۀ اعلام

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات