× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
3 / 5

مقایسه قرآن و عهدین

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: ,

صفحات کتاب : 281

کنگره : ‫‭BP89/4‫‬‭‫‭/ن7م7 1394

دیویی : ‫‭297/159‬

کتابشناسی ملی : 3841378

شابک : 9786000201548

سال نشر : 1394

کد گروه پژوهشی : 8

شابک دیجیتال : 978-600-02-0796-0

کد کتاب : 1899

خلاصه اثر

پرسش از این که قرآن، برترین و کامل ترین متن مقدس، و کتاب مقدس یا به تعبیر رایج تورات و انجیل با هم چه نسبتی دارند پرسشی مهم، جذاب و در عین حال مناقشه برانگیز و چالشی است. وجوه شباهت و افتراق میان دو متن و نیز میان دو بخش کتاب مقدس مسیحیان، عهد قدیم و عهد جدید، و جایگاه کتاب مقدس عبری یهودیان از دیدگاه ایشان، همگی پرسشهایی مبنایی به شمار می آیند، زیرا سه دین ابراهیمی متن محورند. در حوزه باسابقه مطالعات مقایسه ای و رویکردهای مختلف آن، مطالعه فارغ از پیش فرضها، داوریهای مرسوم و تا حد توان بی طرفانه در فهم دقیق تر این گزارشها گامی اساسی است. در کتاب حاضر تلاش شده تا جنبه های مختلف این پرسش به ویژه از منظر تاریخ ادیان و مطالعات دین شناسانه، در دفتر اول، و سپس معرفی و بررسی تفصیلی بخشهای مختلف، اصطلاحات و مفاهیم قرآنی و عهدینی، در دفتر دوم، تا حد امکان روشن شود و در عین حال افقهایی جدید در بحثهای مرتبط پیش رو نهد.

کتاب‌الکترونیکی

6,000 تومان

حجم : 2.8 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 299

کتاب چاپی

26,000 تومان

افزودن به سبد خرید

صفحات کتاب : 298

سال نشر : 1394

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 408.26

کد یکتا : 11899

نوبت چاپ : 1

تیراژ : 1000

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
دفتر اول: مباحث روش‌شناختی و تاریخچة عهدین
فصل اول: مباحث مقدماتی و روششناختی
1ـ1 مطالعات مقایسه‌ای ادیان
2ـ1 مفهوم «متن مقدس» و سیر شکل‌گیری آن
3ـ1 آشنایی مسلمانان با متون مقدس ادیان دیگر
4ـ1 نقد تاریخی کتاب مقدس
فصل دوم: تاریخچه قوم یهود و مسیحیان متقدم
1ـ2 تاریخچه قوم یهود (بنی‌اسرائیـل)
2ـ2 تاریخچه مسیحیان متقدم
فصل سوم: تاریخچه عهدین
1ـ3 واژگان و اصطلاحات
2ـ3 سیر نگارش و تدوین کتاب مقدس عبری
3ـ3 سیر نگارش و تدوین عهد جدید
4ـ3 ترجمهها، شروح و تفاسیر عهدین
1ـ4ـ3 ترجمه‌ها
2ـ4ـ3 تفاسیر و شروح
دفتر دوم: معرفی تفصیلی عهدین و مطالعات مقایسه‌ای
فصل چهارم: معرفی تفصیلی کتب عهدین
1ـ4 معنای عهد
2ـ4 مصادیق عهد در کتاب مقدس
3ـ4 عهد قدیم و کتابهای آن
1ـ3ـ4 تورات
1. سِفر پیدایش:
2. سِفر خروج:
3. سِفر لاویان (أحبار):
4. سِفر اعداد:
5. سِفر تثنیه:
2ـ3ـ4 انبیا
1. صحیفه‌ یوشع:
2. کتاب داوران:
3. کتاب اول سموئیل:
4. کتاب دوم سموئیل:
5. کتاب اول پادشاهان:
6. کتاب دوم پادشاهان:
1. کتاب اشعیا:
2. کتاب ارمیا:
3. کتاب حزقیال:
4. کتب انبیای دوازده‌گانه:
3ـ3ـ4 کتابها (نوشته‌ها)
1. مزامیر
2. امثال
3. ایّوب:
4. غزلِ غزلهای سلیمان:
5. روت:
6. مراثی ارمیا:
7. کتاب جامعه (کوهُلِت):
8 . استر:
9. دانیال نبی:
10. عزراء:
11. نَحَمِیا:
12. کتاب اول تواریخ ایام:
13. کتاب دوم تواریخ ایام:
4ـ4 عهد جدید و کتابهای آن
1ـ4ـ4 اناجیل اربعه
1. انجیل متی:
2. انجیل مرقس:
3. انـجیل لوقا:
4. انجیل یوحنا:
2ـ4ـ4 اعمال رسولان
3ـ4ـ4 نامه‌های رسولان
1. نامۀ پولس به رومیان:
2. نامۀ اول پولس به قُرِنتیان:
3. نامۀ دوم پولس به قرنتیان:
4. نامۀ پولس به غلاطیان:
5. نامۀ پولس به اِفِسُسیان:
6. نامۀ پولس به فیلِپّیان:
7. نامۀ پولس به کولُسّیان:
8 . نامۀ اول پولس به تَسّالونیکیان:
9. نامۀ دوم پولس به تَسّالونیکیان:
10. نامۀ اول پولس به تیموتاؤس:
11. نامۀ دوم پولس به تیموتاؤس:
12. نامۀ پولس به تیطوس:
13. نامۀ پولس به فِلیمون:
1. نامه به عبرانیان:
2. نامۀ یعقوب:
3. نامۀ اول پطرس:
4. نامۀ دوم پطرس:
5. نامۀ اول یوحنا:
6. نامۀ دوم یوحنا:
7. نامۀ سوم یوحنا:
8 . نامۀ یهودا:
4ـ4ـ4 مکاشفة یوحنا
فصل پنجم: قرآن‌شناخت
1ـ5 قرآن کریم
1ـ1ـ5 واژة قرآن
2ـ1ـ5 نامهای قرآن
3ـ1ـ5 اوصاف قرآن
4ـ1ـ5 حجم و تقسیمات قرآن
5 ـ1ـ5 محتوای قرآن
6ـ1ـ5 نزول قرآن
7ـ1ـ5 جمع‌ و تدوین قرآن
8ـ1ـ5 اصالت قرآن
2ـ5 مباحث قرآن‌شناسی
1ـ2ـ5 تاریخ قرآن
2ـ2ـ5 شناخت مکی و مدنی
3ـ2ـ5 اسباب نزول قرآن
4ـ2ـ5 نسخ
5 ـ2ـ5 محکم و متشابه
6 ـ2ـ5 تفسیر، تأویل و هرمنوتیک
7ـ2ـ5 احکام قرآن
8ـ2ـ5 اعراب قرآن
9ـ2ـ5 مفردات قرآن
3ـ5 مطالعات قرآنی در غرب
فصل ششم: جایگاه کتب مقدس در قرآن و سنت اسلامی
1ـ6 گزارش قرآنی از کتب مقدس و مصادیق آن
2ـ6 جایگاه ادیان دیگر، کتب مقدس و پیروان آنها در قرآن کریم
1ـ2ـ6 جایگاه کتب آسمانی و اهل کتاب در قرآن
1ـ3 بشارت بر نزول قرآن کریم:
2ـ3 بشارت بر ظهور پیامبر اسلام (ص) و ذکر نشانه‌های نبوت آن حضرت:
3ـ3 وعدۀ قطعی بهشت به مجاهدین در راه حق:
4ـ3 توصیف و تمثیل مؤمنین به پیامبر اسلام (ص):
5ـ3 حکم قصاص:
6ـ3 وجوب روزه:
7ـ3 وراثت زمین توسط بندگان صالح:
8ـ3 ربوبیت انحصاری خداوند و جزاء اتمّ اعمال در قیامت:
9ـ3 رعایت حقوق و ترک ستم:
10ـ3 منع از خونریزی و قتل به ناحق:
11ـ3 حرمت روز شنبه:
12ـ3 حکم رجم:
13ـ3 حرمت ربا و حرامخواری:
3. عقوبتهای الهی در حق یهود:
3ـ6 کتب مقدس در تفاسیر و احادیث
1ـ3ـ6 کتب مقدس در تفاسیر قرآنی
2ـ3ـ6 کتب مقدس در احادیث
فصل هفتم: مقایسه مفاهیم، اصطلاحات و داستانهای قرآنی و عهدینی
1ـ7 مطالعات مقایسه‌ای مفاهیم و اصطلاحات
1ـ1ـ7 خدا در عهدین و قرآن
2ـ1ـ7 فرشتگان در عهدین و قرآن کریم
3ـ1ـ7 آخرت در عهدین و قرآن کریم
2ـ7 مطالعه مقایسه‌ای داستانها
1ـ2ـ7 تفصیل داستان حضرت آدم علیه‌السلام در عهد قدیم و قرآن کریم
2ـ2ـ7 تفصیل داستان حضرت نوح علیه‌السلام در عهد قدیم و قرآن کریم
3ـ2ـ7 تفصیل داستان حضرت ابراهیم علیه‌السلام در عهد قدیم و قرآن کریم
4ـ2ـ7 تفصیل داستان حضرت موسی علیه‌السلام در عهد قدیم و قرآن کریم
5ـ2ـ7 تفصیل داستان حضرت عیسی علیه‌السلام در عهد جدید و قرآن کریم
فهرست منابع
نمایه آیات
نمایه اسامی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات