× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
4 / 5

اموال و حقوق مالی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 276

کنگره : K1030‫‭/ب2‮الف‬8 1390

دیویی : 341/754

کتابشناسی ملی : 2703423‬

شابک : 9789645307132

سال نشر : 1390

کد گروه پژوهشی : 18

شابک دیجیتال : 978-600-02-0820-2

کد کتاب : 1551

برچسب ها: حقوق

خلاصه اثر

در حقوق خصوصی، مال و حقوق مالی از دو جهت مورد توجه و اهتمام ویژه می باشد. نخست از حیث جایگاه حقوقی که احترام و رعایت حق مالی هر شخص، رعایت حرمت شخصیت او محسوب شده و حدیث "المؤمن حرام کله، عرضه، ماله و دمه" گواه بر مدعاست که پیامبر خاتم (ص) احترام به حقوق مالی را در ردیف و سیاق احترام به خون و آبروی اشخاص بیان کرده اند. دوم نقش حقوق مالی در حفظ نظم و آرامش اجتماعی است زیرا کمتر نزاع و اختلافی در جامعه حادث می شود که حق مالی در پیدایش و یا حل آن نقش نداشته باشد. کتاب حاضر در راستای توصیف حقوق مالی و قواعد حاکم بر آن تدوین شده که امید است مورد استفاده اقشار مختلف، خصوصاً دانشجویان علم حقوق قرار گیرد.

کتاب الکترونیکی

24,000 تومان

حجم : 1.3 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 234

کتاب چاپی

32,000 تومان

صفحات کتاب : 288

سال نشر : 1394

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 394.56

کد یکتا : 21551

نوبت چاپ : 2

تیراژ : 500

موضوعات

فهرست

سخن «سمت»
علائم اختصاری
مقدمه
فصل اول: اموال
گفتار اول: مفهوم مال
بند اول: تعریف مال
بند دوم: منفعت عقلایی
گفتار دوم: انواع مال
بند اول: مادی و معنوی
بند دوم: منقول و غیرمنقول
1.
2.
3.
4.
بند سوم: آثار حقوقی تقسیم
بند چهارم: عین و منفعت
1.
2.
3.
4.
بند پنجم: مملوک و مباح
1.
2.
3.
گفتار سوم: ماهیت ذمه
بند اول: توصیف ذمه
بند دوم: ظرفیت ذمه
بند سوم: خصوصیات ذمه
1.
2.
3.
بند چهارم: رابطه ذمه با شخص
بند پنجم: وضعیت ذمه بعد از مرگ
گفتار چهارم: توصیف حقوقی پول
بند اول: تعریف پول
بند دوم: واحد پولی
بند سوم: ابزار پولی
بند چهارم: کارکرد حقوقی پول
بند پنجم: ویژگی های پول
فصل دوم: حقوق مالی
گفتار اول: مفهوم حق
بند اول: تعریف حق
بند دوم: تفاوت حق و حکم
بند سوم: تفاوت حق و اختیار
گفتار دوم: توصیف حق مالی
بند اول: تعریف حق مالی
بند دوم: ویژگی های حق مالی
1.
2.
3.
بند سوم: اصول حاکم بر حق مالی
1.
2.
3.
گفتار سوم: انواع حق مالی
بند اول: حق مالکیت
بند دوم: حق انتفاع
بند سوم: حق ناشی از مجاورت املاک
1.
2.
بند چهارم: حق وثیقه
1.
2.
بند پنجم: حق تقدم
1.
2.
3.
بند ششم: حقوق مالی اصلی و تبعی
فصل سوم: حق مالکیت
گفتار اول: توصیف حق مالکیت
بند اول: تعریف حق مالکیت
بند دوم: متعلق حق مالکیت
بند سوم: خصوصیات حق مالکیت
1.
2.
3.
1-3 نظریه سوء استفاده از حق
2-3 نظریه ضرر غیرعادی مجاوران
گفتار دوم: تحدید اختیارات مالک
بند اول: شرط عدم تصرف
بند دوم: شرط عدم استفاده
بند سوم: شرط عدم انتقال
1.
2.
گفتار سوم: انواع حق مالکیت
بند اول: مفروز و مشاع
بند دوم: موقت و دائم
بند سوم: مستقر و متزلزل
گفتار چهارم: اسباب و امارات حق مالکیت
بند اول: سبب حق مالکیت
1.
2.
1-2 معادن
2-2 دفینه
3.
4.
5.
بند دوم: اماره حق مالکیت
1.
قلمرو اماره تصرف
2.
3.
فصل چهارم: حق انتفاع
گفتار اول: توصیف حق انتفاع
بند اول: تعریف حق انتفاع
بند دوم: تفاوت حق انتفاع با حق مالکیت منافع
بند سوم: انواع حق انتفاع
بند چهارم: شرایط حق انتفاع
1.
1-1 قانون
2-1 اذن مالک
3-1 قرارداد
2.
3.
4.
5.
6.
گفتار دوم: آثار حقوقی وجود حق انتفاع
بند اول: اختیارات منتفع
1.
2.
بند دوم: تعهدات منتفع
1.
2.
بند سوم: تحدید اختیار مالک
گفتار سوم: عوامل زوال حق انتفاع
بند اول: انقضای مدت
بند دوم: تلف عین
بند سوم: اعراض دارنده
بند چهارم: زوال سبب حق
بند پنجم: تملک دارنده
بند ششم: مرگ دارنده
گفتار چهارم: عقد وقف
بند اول: تعریف وقف
بند دوم: شرایط صحت عقد وقف
1.
1-1 رشد واقف
2-1 مالکیت عین
3-1 مشروعیت هدف
4-1 عدم فرار از پرداخت دین
2.
1-2 وجود موقوف ٌعلیهم
2-2 معلوم بودن ذی نفع
3-2 ثالث بودن ذی نفع
3.
1-3 معلوم و معین بودن عین
2-3 غیرمصرفی بودن عین
3-3 قابلیت تسلیم
4.
بند سوم: آثار عقد وقف
بند چهارم: مدیریت وقف
بند پنجم: اختیارات مدیر
بند ششم: مباشرت مدیر
بند هفتم: حق مدیریت
بند هشتم: نظارت
بند نهم: هزینه اجرایی
بند دهم: سهم موقوفٌ علیهم
بند یازدهم: موارد قانونی فروش مال موقوفه
فصل پنجم: حق ارتفاق
گفتار اول: توصیف حق ارتفاق
بند اول: تعریف حق ارتفاق
بند دوم: تمایز حق ارتفاق از حق انتفاع
بند سوم: اسباب حق ارتفاق
گفتار دوم: آثار حقوقی وجود حق ارتفاق
بند اول: تعهدات دارنده حق
بند دوم: تحدید اختیار مالک
بند سوم: هزینه اداره مال متعلق حق
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات