× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
25 / 4.8

حقوق رسانه

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 321

کنگره : P92‭‬ ‭/‮الف‬94‫‭‭‮الف‬8 1390

دیویی : 302/230955

کتابشناسی ملی : 2555830

شابک : 9789645306784

سال نشر : 1390

کد گروه پژوهشی : 18

شابک دیجیتال : 978-600-02-0845-5

کد کتاب : 1523

برچسب ها: حقوق

خلاصه اثر

حقوق رسانه یکی از رشته های به نسبت جدید و میان رشته ای است که حقوق، آزادیها و قواعد حقوقی درباره ارتباطات جمعی را مطالعه می کند. با توجه به فقر ادبیات موجود در این حوزه، کتاب حقوق ارتباط جمعی تألیف شد.
مطالب این کتاب با توجه به تصویب قوانین و مقررات متعدد، بر اساس مصوبات جدید نگارش یافته و به روز است. این کتاب در چهار بخش کلی تدوین شده است: ابتدا مبانی نظری حقوق رسانه مشتمل بر آزادی بیان، آزادی اطلاعات، استقلال رسانه ها، تکثرگرایی رسانه ای و نظام دهی رسانه ها، مطرح شده است. در بخش دوم، قواعد و مقررات راه اندازی مؤسسات رسانه ای و فعالیت آنها بررسی شده است. در بخش سوم تلاش شده است میان منافع مختلف و متعارض سازش ایجاد شود و مرز محتوای قانونی و مشروع و محتوای موجد مسئولیت، ترسیم شود. در بخش پایانی نیز مسئولیتهای مدنی و کیفری ناشی از نقض حدود مقرر، مفهوم مسئولیتها در حوزه رسانه و شرایط تحقق آنها و ... آورده شده است.

کتاب الکترونیکی

27,750 تومان

حجم : 1.4 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 267

کتاب چاپی

37,000 تومان

صفحات کتاب : 334

سال نشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 457.58

کد یکتا : 91523

نوبت چاپ : 9

تیراژ : 2000

موضوعات

فهرست

مقدمه
بخش اول: بنیادهای نظری حقوق رسانه
گفتار اول: آزادی بیان
مقدمه
بند اول: مفهوم شناسی
الف) آزادی بیان و حق آزادی بیان
ب) معانی عام و خاص آزادی بیان
ج) مقایسة آزادی بیان با سایر آزادیهای رسانه ای
بند دوم: ماهیت حق آزادی بیان
بند سوم: محتوای حق آزادی بیان
بند چهارم: مبانی و توجیهات آزادی بیان
بند پنجم: تفاوت نگاه لیبرالیستی به آزادی بیان با نگاه اسلامی
گفتار دوم: آزادی اطلاعات
مقدمه
بند اول: مفهوم شناسی
الف) معنای عام: آزادی اطلاع رسانی
ب) معنای خاص: حق دسترسی به اطلاعات عمومی
بند دوم: مبانی آزادی اطلاعات
بند سوم: محتوای آزادی اطلاعات
الف) اطلاعات مشمول آزادی اطلاعات
ب) دارندگان حق دسترسی به اطلاعات
ج) مؤسسات مشمول آزادی اطلاعات
بند چهارم: آیین دسترسی به اطلاعات
الف) اطلاع رسانی واکنشی یا انفعالی
ب) اطلاع رسانی کنشی یا ابتکاری
بند پنجم: تأثیر آزادی اطلاعات بر فعالیتهای رسانه ای
الف) فراهم کردن زمینة روزنامه نگاری تحقیقاتی
ب) کمک به کاهش خودسانسوری در رسانه ها
ج) فراهم کردن زمینة لازم برای روزنامه نگاری مدنی
د) فراهم کردن زمینة لازم برای تنوع و تکثر مطالب روزنامه ها
گفتار سوم: استقلال رسانه ها
مقدمه
بند اول: استقلال ساختاری (منع سانسور شکلی یا ساختاری)
الف) داشتن شخصیت حقوقی مستقل
ب) استقلال مراجع دولتی تنظیم کنندة فعالیتهای رسانه ای
بند دوم: استقلال محتوایی یا اختیاراتی (منع سانسور محتوایی یا مادی)
بند سوم: استقلال مالی
بند چهارم: استقلال سیاسی
گفتار چهارم: تکثرگرایی رسانه ای
مقدمه
بند اول: مفهوم و اهمیت تکثرگرایی رسانه ای
الف) مفهوم تکثرگرایی رسانه ای
ب) اهمیت تکثرگرایی رسانه ای
بند دوم: انواع تکثرگرایی رسانه ای
الف) تکثرگرایی بیرونی
ب) تکثرگرایی درونی
بند سوم: شیوه های جلوگیری از تمرکزگرایی رسانه ای
الف) جلوگیری از تمرکزگرایی در مالکیت رسانه ها
ب) جلوگیری از تمرکز در منابع اطلاع رسانی
گفتار پنجم: نظام دهی رسانه ها
مقدمه
بند اول: خودنظام دهی رسانه ای
الف) تعریف خودنظام دهی رسانه ای
ب) روشهای خودنظام دهی رسانه ای
بند دوم: نظام دهی مشترک با دولت
بند سوم: نظام دهی توسط دولت
بخش دوم: تأسیس رسانه ها و فعالیت در آنها
گفتار اول: تأسیس رسانه ها
مقدمه
بند اول : انتشار مطبوعات
الف) نظامهای انتشار مطبوعات
ب) نظام انتشار مطبوعات در ایران
ج) شرایط صاحب امتیاز نشریه
د) اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات
ﻫ) انتشار نشریات داخلی
و) انتشار نشریات دانشگاهی
ز) انتشار نشریات الکترونیک
بند دوم : انتشار کتاب
بند سوم : ایجاد ایستگاههای رادیو و تلویزیون
بند چهارم: ایجاد خبرگزاریهای غیردولتی
بند پنجم: ایجاد نقطه تماس بین المللی
بند ششم: ایجاد رسا
گفتار دوم: فعالیت در رسانه ها
مقدمه
بند اول : وظایف و اختیارات صاحب امتیاز یا مالک
بند دوم : وظایف و اختیارات مدیرمسئول یا سردبیر
بند سوم : وظایف و اختیارات روزنامه نگار
بند چهارم: وظایف و اختیارات ناشر
بند پنجم: وظایف و اختیارات مدیر ایستگاههای رادیو و تلویزیون
بند ششم: وظایف و اختیارات مدیر خبرگزاری
بند هفتم: وظایف و اختیارات مدیر نقطة تماس بین المللی
بند هشتم: وظایف و اختیارات مدیر رسا
بند نهم: وظایف و اختیارات مدیر چاپخانه
بخش سوم: حدود آزادیهای رسانه ای
گفتار اول: انواع حدود و مشروعیت آنها
مقدمه
بند اول: انواع حدود پیش بینی شده در قوانین
بند دوم: مشروعیت حدود
الف) قواعد حاکم بر مشروعیت حدود
ب) شرایط مشروعیت حدود در حقوق بین الملل
گفتار دوم: امنیت ملی
مقدمه
بند اول: مفهوم امنیت ملی
بند دوم: مفهوم بیان مخالف با امنیت ملی
الف) جرایم تروریستی
ب) جرایم سیاسی
ج) سایر جرایم
بند سوم: ضوابط محدودسازی بیان به استناد امنیت ملی
گفتار سوم: اسرار دولتی
مقدمه
بند اول: مفهوم اسرار دولتی
الف) تعریف اسرار دولتی
ب) ضابطة طبقه بندی اسرار دولتی
ج) مقام صلاحیتدار برای طبقه بندی
بند دوم: آثار طبقه بندی اطلاعات
الف) موقت بودن طبقه بندی
ب) منع دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده
گفتار چهارم: حریم خصوصی
مقدمه
بند اول: مفهوم حریم خصوصی
الف) تعریف حریم خصوصی
ب) معیارهای شناسایی حریم خصوصی
بند دوم: مبانی حمایت از حریم خصوصی
الف) حمایت از آبرو و حیثیت افراد
ب) حمایت از آزادی و استقلال فردی در برابر همنوعان
ج) حمایت از آزادی و استقلال فردی در برابر دولت
د) نیاز فطری انسان به حریم خصوصی
بند سوم: حمایت از حریم خصوصی در اسلام
بند چهارم: حمایت از حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران
الف) قانون اساسی
ب) قانون مجازات اسلامی
ج) قانون آیین دادرسی کیفری
د) قانون مجازات فعالیتهای غیرمجاز در امور سمعی و بصری
ﻫ) قانون جرایم رایانه ای
و) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
بند پنجم: حل تعارض بین حق حریم خصوصی و آزادی بیان
الف) حریم خصوصی قربانیان جرایم
ب) حریم خصوصی اشخاص مصیبت زده یا عزادار
ج) حریم خصوصی به هنگام ضبط وقایع در بیمارستانها
د) حریم خصوصی در مراسم تشییع و تدفین
ﻫ) حریم خصوصی طرفین دعوا در دادرسیها
و) حریم خصوصی و سوابق کیفری افراد
ز) حریم خصوصی و مصاحبه های کمینی
ح) حریم خصوصی و جمع آوری اطلاعات با روشهای پنهانی
ط) حریم خصوصی و استفاده از وسایل متقلبانه برای جمع آوری اطلاعات
ی) افشای وقایع خصوصی که قبلاً علنی شده اند
ک) حریم خصوصی و حقِ تصویر افراد
ل) افشای جرایم واجد حیثیت عمومی بیشتر
م) افشای رفتارهای خلاف قانون و غیراخلاقی
ن) افشای ریاکاریهای عمومی
گفتار پنجم: مالکیتهای فکری
مقدمه
بند اول: مفهوم حقوق مالکیتهای فکری
الف) معانی حقوق مالکیتهای فکری
ب) مبانی حمایت از مالکیتهای فکری
بند دوم: آثار ادبی و هنری قابل حمایت
الف) اصیل یا ابتکاری بودن اثر
ب) بیان اثر در صورت محسوس
ج) ثبت اثر (شرط اختیاری )
بند سوم: انواع حقوق ناشی از آثار ادبی و هنری
الف) حقوق معنوی
ب) حقوق مالی
بند چهارم: مالک حقوق ناشی از مالکیتهای ادبی و هنری
الف) مالکیت حقوق ناشی از آثار فردی
ب) مالکیت حقوق ناشی از آثار گروهی
ج) مالکیت آثار ادبی و هنری ایجاد شده به موجب رابطة استخدامی
د) مالکیت آثار ادبی و هنری سفارشی
بند پنجم: نقض مالکیتهای ادبی و هنری
الف) مفهوم نقض
ب) استثناهای نقض
گفتار ششم: هتک حرمت
مقدمه
بند اول: مفهوم هتک حرمت
بند دوم: حمایت از حرمت افراد در حقوق اسلام
بند سوم: مقوله های هتک حرمت
الف) به اعتبار طرف اهانت
ب) به لحاظ مدنی و کیفری بودن
ج) به لحاظ صریح یا ضمنی بودن
د) به اعتبار عناوین مجرمانه
بند چهارم: شرایط تحقق هتک حرمت
الف) وجود بیان موهن
ب) انتشار بیان هتک آمیز
ج) معین بودن مخاطب بیان
بند پنجم: دفاع در برابر دعوای هتک حرمت
گفتار هفتم: اخلال در دادرسیها
مقدمه
بند اول: مبانی و شیوه های دسترسی رسانه ها به دادرسیها
الف) مبانی دسترسی رسانه ها به دادرسیها
ب) شیوه های دسترسی رسانه ها به دادرسیها
بند دوم: اخلال رسانه ها در دادرسیها
الف) نقض اصل برائت
ب) اثر بر طرفین دعوا به ویژه بر حق دفاع متهم
ج) اثر بر دادرس
د) اثر بر شهود
ﻫ) اثر بر هیئت منصفه
و) نقض حریم خصوصی
بند سوم: وضعیت حقوقی دسترسی رسانه ها به دادرسیها در حقوق ایران
الف) دسترسی رسانه ها به جلسات دادرسی
ب) مصاحبه با اصحاب دعوا و مقامات قضایی
گفتار هشتم: تبلیغات گمراه کننده
مقدمه
بند اول: مفهوم تبلیغات گمراه کننده
الف) تعریف تبلیغات تجاری
ب) تبلیغات گمراه کننده
بند دوم: قواعد ناظر بر تبلیغات در موضوعات خاص یا برای مخاطبان خاص
الف) تبلیغات مقایسه ای
ب) تبلیغات ناظر بر کودکان
ج) تبلیغات حقوقی (وکلا و مشاوران حقوقی)
د) تبلیغات مواد بهداشتی و دارویی و آرایشی (مرتبط با سلامت)
بخش چهارم: مسئولیتهای ناشی از بیانهای مجرمانه و زیان بار
گفتار اول: مسئولیت کیفری ناشی از بیانهای مجرمانه
مقدمه
بند اول: مفهوم و شرایط تحقق
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر روانی
بند دوم: اشخاص صالح برای طرح دعوا
بند سوم: اشخاص قابل تعقیب
1.
2.
3.
بند چهارم: مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی کیفری علیه رسانه ها
الف) انواع جرایم رسانه ای
ب) جایگاه هیئت منصفه در رسیدگی به جرایم رسانه ای
بند پنجم: آثار مسئولیت
گفتار دوم: مسئولیت مدنی ناشی از بیانهای زیان بار
مقدمه
بند اول: شرایط تحقق مسئولیت مدنی
الف) وجود خسارت
ب) تقصیر یا ارتکاب فعل زیان بار
ج) رابطة سببیت
بند دوم: انواع مسئولیتهای مدنی
الف) مسئولیت ناشی از فعل شخص
ب) مسئولیت ناشی از فعل غیر
ج) مسئولیت ناشی از فعل اشیاء
بند سوم: مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی
الف) مرجع رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی رسانه های خصوصی
ب) مرجع رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی رسانه های دولتی
بند چهارم: آثار مسئولیت مدنی
الف) شیوه های جبران مالی
ب ) شیوه های جبران غیرمالی
منابع و مآخذ
کتابها
مقاله ها
قوانین
سایر مصوبات
منابع عربی
منابع انگلیسی
منابع فرانسه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98916****1741

سلام من الان پول واریزکردم دقیقابرااین کتاب امابرام دانلودنشد چکارکنم

1399-9-23 00:14:41

پاسخ
نشر الکترونیک سمت

فرهیخته گرامی سلام؛ در صورتیکه کتاب الکترونیکی خرید نموده اید لطفا ابتدا نرم افزار کتابخوان سمت را بر روی یک دستگاه اندرویدی و یا ios از طریق سایت samta.samt.ac.ir دانلود کنید. سپس از قسمت پروفایل، گزینه ورود به حساب کاربری، شماره موبایلی که حین خرید وارد نموده اید را وارد کنید، سپس از قسمت پروفایل کتابخانه ابری، کتاب خود را دانلود کنید. با تشکر


1399-10-8 09:34:01

98912****9863

خواهشا نسخه چاپی را موجووووود کنید

1399-2-17 12:08:22

پاسخ
98902****5698

صفحه 24: ”برخی کشورها همانند ایالات متحدة امریکا، حق دسترسی به اطلاعات را در زمره حقوق بشر می دانند و حق دسترسی همگانی به اطلاعات را بدون تبعیض (بر اساس تابعیت یا محل اقامت یا سکونت) شناسایی کرده اند.“

غلط کرده اند ، پس چرا پیش شماره ایران از بعضی اپلیکیشن های آمریکایی حذف شده است ؟

1399-2-16 01:48:25

پاسخ
98918****8684

کتاب حقوق رسانه کتاب خوب و اموزنده هست

1396-12-18 22:15:25

پاسخ