× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
51 / 4.6

روشهای تدریس تعلیمات دینی

هدیه های آسمانی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

کد گروه پژوهشی : 31

شابک دیجیتال : 978-600-02-0848-6

کد کتاب : 1707

صفحات کتاب : 230

کنگره : BP7/2‫‭/س8ر9 1392

دیویی : 297/07

کتابشناسی ملی : 3308022

شابک : 9789645309105

سال نشر : 11392

برچسب ها:

خلاصه اثر

علاقه مندی کودک به دین و خدا اکتسابی نیست، بلکه این علاقه درون او وجود دارد و در سنین پس از بلوغ به شکوفایی آشکار می رسد. تعلیم و تربیت در اصل عهده دار حفظ و حراست و تقویت این تمایلات است و معلم، پرورش دهنده آنهاست. او نباید وجود خدا را به کودک بقبولاند، بلکه باید این باور فطری به خدا را در او حفظ کرده، شکوفا نماید. برای نیل به این منظور باید با بیان آثار رحمت الهی و آکنده ساختن قلب و عقل کودک از این آثار، سراسر وجود او را از این حبّ عاطفی سرشار سازد و مایه ایمان قوی او در آینده باشد. سالهای بسیاری است که عموم معلمان پذیرفته اند، مواد درسی باید متناسب با سن و درک دانش آموزان باشد، اما وقتی نوبت به تعلیمالت دینی می رسد، معمولاً این نکته فراموش می شود. اگر در صدد هستیم تا تعلیم و تربیت دینی دانش آموزان را متناسب با ویژگیهای آنان برنامه ریزی کنیم، ناچاریم که در دنیای کودکانه آنان گام بگذاریم و از دید آنها به منظر معارف دینی بنگریم.

کتاب دیجیتال (TEXT)

66,000 تومان

حجم : 1.2 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 213

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
مقدمه
تربیت
تربیت از نظر فیلسوفان و صاحب نظران بزرگ
جمع بندی نظریات مختلف تربیت
دین و متغیرهای دینی
دین و روان شناسی
تربیت دینی
برنامه ریزی درسی تعلیم و تربیت دینی در ایران
رویکرد جدید برنامه تعلیم و تربیت دینی در دوره ابتدایی
ویژگی های برنامه جدید تعلیم و تربیت دینی در دوره ابتدایی
اهداف کلی تعلیم و تربیت دینی در دوره ابتدایی
خودآزمایی
فصل دوم: مراحل رشد تفکر دینی و دین شناسی کودکان
مقدمه
مراحل رشد ایمان فولر
دیدگاه پدیدار شناختی به تربیت دینی
نظریه پیاژه
نظریه هارمز
نظریه گلدمن
تربیت دینی به شیوه تجربی
نظریه رشد هفت مرحله ای اخلاقی و دینی
خودآزمایی
فصل سوم: نقش عناصر یادگیری در آموزش تعلیمات دینی
مقدمه
نقش دانش آموز در برنامه جدید تعلیم و تربیت دینی
نقش آموزگار
1- شرایط علمی معلم دینی
2- شرایط عملی معلم دینی
نقش محتوا
شکل های ارائه محتوا
نقش فعالیت های یاددهی ـ یادگیری
نقش محیط (غیرانسانی)
1- نقش سازماندهی کلاس در برآورده ساختن نیازهای کودکان
2- نقش سازماندهی کلاس در تأمین انتظارات یاددهی ـ یادگیری
3- سازماندهی کلاس و سازگاری با نیازها و اولویت های متغیر
4- دخالت کودکان در سازماندهی کلاس
5- سازماندهی کلاس، برنامه درسی، راهبردهای تدریس و منابع یادگیری
6- استفاده از نظریه های روان شناسی در سازماندهی کلاس
دیدگاه های اجتماعی ـ فرهنگی
روان شناسی محیط گرا
نقش والدین
نقش ارزشیابی
خودآزمایی
فصل چهارم: فناوری های آموزشی
مقدمه
اهمیت وسایل در یادگیری
طرز انتخاب وسایل و استفاده از آنها
اهداف و فواید استفاده از فناوری
وسایل و تجهیزات مورد استفاده در آموزش هدیه های آسمانی
الف) آموزشی
ب) کمک آموزشی
خودآزمایی
فصل پنجم: شیوه های آموزش معارف اسلامی (شامل خداشناسی، نبوت، امامت، معاد، اخلاق و احکام و غیره)
مقدمه
اصول کلی روش تدریس تعلیمات دینی
انواع روش های تدریس
خداشناسی در دوره ابتدایی
شیوه پرسش و پاسخ
شیوه گردش علمی
شیوه نمایشی
روش تدریس نبوت
نیاز انسان به پیامبران
راه های شناسایی پیامبران
پیامبران بزرگ
قرآن معجزه جاودانی پیامبر اسلام
روش تدریس معاد در دوره ابتدایی
روش تدریس امامت
احکام اسلامی
اصول آموزش احکام در دوره ابتدایی
اهداف آموزش احکام در دوره ابتدایی
نکات اساسی در احکام اسلامی
تربیت اخلاق اسلامی در دوره ابتدایی
اصول کلی در تدریس مسائل اخلاقی و تربیتی
روش تعلیم چند نمونه از مسائل اخلاقی و تربیتی
آموزش معارف اسلامی در پایه ششم ابتدایی
نقد رویکرد روان شناختی دیدگاه قائلان به تأخیر آموزش دین
اصول حاکم بر برنامه تعلیم و تربیت دینی پایه ششم
روش ها و فنون یاددهی ـ یادگیری
خودآزمایی
فصل ششم: ارزشیابی
مقدمه
نقش ارزشیابی
هدف ارزشیابی چیست؟
یک برنامه ارزشیابی مناسب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
سطوح ارزشیابی
انواع ارزشیابی
روش های ارزشیابی
تغییر اساسی در نظام ارزشیابی
توجه به هنر برای ترسیم چهره زیبای الگوهای دینی
ارزشیابی از آموخته های دینی دانش آموزان
ابزارهای مناسب ارزشیابی هدیه های آسمانی
چگونگی جمع بندی مشاهدات و قضاوت نهایی بر اساس ارزشیابی کمّی
ارزشیابی عملکرد درسی دانش آموز بر اساس ارزشیابی کیفی توصیفی
خودآزمایی
فصل هفتم: آسیب شناسی تربیت دینی
مقدمه
تعریف آسیب شناسی
الف) آسیب شناسی تربیت دینی در مدارس
تأکید بر آموزش و بی توجهی به مسائل تربیتی و اخلاقی در مدارس
سخت گیری و تنبیه در تدریس
استفاده نکردن از وسایل کمک آموزشی در تربیت دینی
آموزش یکنواخت و بی حرکت
آموزش غیر فعال
فقدان ممارست در آموزش
اعمال روش تحکم و تحمیل، نه حکمت و تحلیل در آموزش
غفلت از شیوه مناظره و احترام به نظر مخالف در آموزش
تحقیر نظر مخالف و جانبداری افراطی از نظر موافق به وسیله مربی
غفلت مربیان از نکات مثبت نگرش مخالف
وجود کلیشه های غیر بومی در امر آموزش
اکتفا به شیوه مستقیم در تدریس
سطحی و غیر مستمر بودن آموزش
غیر تدریجی بودن آموزش
کاستی در ارائه سبک الگویی
تلقی تاریخی از اسوه های دینی
تلقی فراانسانی از الگوهای دینی
فرو کاستن از جایگاه الگوهای دینی
اسوه پردازی انتزاعی و غیر ملموس در تدریس
تبیین غیر دلنشین و فطرت ستیز در آموزش دینی
غفلت از ظاهرآرایی کلام در تدریس
آغاز نامناسب سخن هنگام تدریس
تشتت در گفتار هنگام آموزش دینی
پایان ناشیانه کلام در کلاس
به کارگیری نظام واژگانی غیر مأنوس در آموزش دینی
نقل ظنیات در کلاس
استفاده از سخنان نارسا و غیر فصیح و بلیغ در آموزش دینی
پرگویی هنگام تعلیم و تربیت دینی
نداشتن تنوع بیان و احتجاج در آموزش دینی
ب) آسیب شناسی تربیت دینی و خانواده
عدم پایبندی خانواده به ارزش های اخلاقی
تأثیر محیط های نامساعد خانوادگی بر رفتار اخلاقی
ج) آسیب شناسی جامعه و ارتباط آن با تعلیم و تربیت
نابرابری های اقتصادی و اجتماعی
دوستان ناباب
تعارض و تنوع در اطلاعات رسانه ای
راهکارهای علمی و عملی درمان آسیب ها
خودآزمایی
فهرست منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98912****1367

صفحه 17: ”روند تربیت دینی، ابتدا به صورت شناختی است، سپس نگرش ها و گرایش ها را تحت تأثیر قرار می دهد و آن گاه خود را در رفتار نشان می دهد. تربیت دینی دارای ابعاد شناختی، عاطفی و حرکتی است. بعد شناختی، شامل هدف ...“

اسیب

1400-10-21 08:55:47

پاسخ
98933****8775

صفحه 8: ”یژگی های انسانی و الهی بشر، تحت این فرایند، در آنها به ظهور می رسد. لذا تنها راه سعادتمند شدن انسان، بهره مندی او از تعلیم و تربیت دینی است. تربیت دینی را باید وظیفه ای خطیر و در عین حال مشکل بدانیم؛ ...“

مهم

1400-5-27 20:18:32

پاسخ
98939****6092

صفحه 67: ”فعلی،“

1400-4-22 09:46:40

پاسخ
98910****4236

صفحه 13: ”مستلزم“

مهم

1400-4-8 02:23:41

پاسخ
98938****8258

صفحه 34: ”دو ویژگی عمده خودمحور و تک کانونی بودن مشاهده می شود.“

1400-3-24 10:01:30

پاسخ
98915****1778

عالیه ممنونم دستتون درد نکنه

1399-9-20 23:34:07

پاسخ
98936****5877

اولین باره استفاده میکنم. ولی ای کاش این امکان برای ویندوز هم فراهم بشه .

1398-3-5 23:28:14

پاسخ
98911****0311

ممنون از زحمات خداپسندانه تان

1397-10-15 18:17:05

پاسخ
98914****5581

بسیارخوب است

1396-8-28 17:27:58

پاسخ