× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
8 / 4.1

اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: , ,

صفحات کتاب : 264

کنگره : Z682/35‭‬‭‭‬ /‮الف‬3‫‭ف4 1390

دیویی : 174/9092

کتابشناسی ملی : 2661661

شابک : 9789645307101

سال نشر : 1390

کد گروه پژوهشی : 29

شابک دیجیتال : 978-600-02-0864-6

کد کتاب : 1546

خلاصه اثر

هیچ حرفه ای نیست که از نظام اخلاقی بی نیاز باشد، اما چنین امری در حرفه خدمت مداری چون کتابداری و اطلاع رسانی نمودی مضاعف دارد. اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی در دو رهیافت منابع انسانی و سازمانی توسعه یافته است. رهیافت نخست به بحث از تعهدات و مسئولیتهای اخلاقی کتابداران و کارشناسان می پردازد و مرام اخلاقی منابع انسانی در این حرفه را تدوین می کند و رهیافت دوم، اخلاق کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی به عنوان یک سازمان را به میان می آورد و ارزشها و اصول اخلاقی در کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی و مسئولیتهای اخلاقی این سازمانها را تدوین می کند. نوشتار حاضر در پانزده درس به اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی در هر دو رهیافت پرداخته است.

کتاب الکترونیکی

2,500 تومان

حجم : 1.5 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 250

کتاب چاپی

24,000 تومان

افزودن به سبد خرید

صفحات کتاب : 276

سال نشر : 1391

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 378.12

کد یکتا : 21546

نوبت چاپ : 2

تیراژ : 1000

موضوعات

فهرست

مقدمه
درس اول: کارایی اخلاق
بیان مسئله
1- اخلاق: گرایش فطری
2- اخلاق: عبور از توان غریزی به توان فطری
3- سعۀ صدر: ارمغان اخلاق
4- دیگر برکات اخلاق
5- اخلاق: رمز موفقیت شغلی
6- آیا پایبندی به اخلاق دردسر می آفریند؟
نتیجه
تمرین
درس دوم: از اخلاق چه می دانیم؟
بیان مسئله
1- کاربردهای گوناگون واژۀ اخلاق
2- تعریف اخلاق: ملکۀ نفسانی یا الگوی رفتار ارتباطی
3- اخلاق به معنای فضیلت
4- مسئولیت پذیری اخلاقی
5- فداکاری و خیرخواهی: اخلاقِ برتر
6- اخلاق به منزلۀ یک دانش
7- اخلاق نظری و اخلاق کاربردی
نتیجه
تمرین
درس سوم: نظریه های اخلاقی دانشمندان مسلمان
بیان مسئله
معیارهای ارزیابی نظریه های اخلاقی
2- اخلاق در آموزه های اسلام
3- نظریۀ اخلاقی سلامت نفس با رهیافت فردگرایانه
4- نظریه سلامت محور با رهیافت جامعه گرایانه
5- نظریۀ کمال نفس یا سعادت محور با رهیافت فردگرایانه
6- نظریه سعادت محور با رهیافت جامعه گرایانه
7- نظریه حقوق محور
8 - اخلاق توحیدی
نتیجه
تمرین
درس چهارم: مکاتب و نظریه های اخلاقی در فلسفة غرب
بیان مسئله
1- حوزه های فلسفه اخلاق
2- نظریه های اخلاقی
نظریه های غایت گرایانه
وظیفه گروی
اخلاق فضیلت
نتیجه
تمرین
درس پنجم: حرفه چیست؟
بیان مسئله
1- اقسام سه گانه کار
2- مؤلفه های حرفه
3- اخلاق حرفه ای
4- اخلاق حرفه ای: مسئولیت پذیری اخلاقی در حرفه
5- مسئولیتهای اخلاقی افراد در مشاغل
6- مسئولیت پذیری سازمان
7- منابع اخلاق حرفه ای
نتیجه
تمرین
درس ششم: کتابداری از شغل تا حرفه
بیان مسئله
1- کتابداری چیست؟
2- کتابدار کیست؟
3- کتابداری شغل است یا حرفه
4- کارکردهای حرفه کتابداری
5- مرام اخلاقی در حرفۀ کتابداری
6- کتابداری استوار بر دانش کتابداری
7- مسئولیتهای حرفه ای کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
نتیجه
تمرین
درس هفتم: کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی به منزلۀ سازمان
بیان مسئله
1- سازمان چیست؟
2- کتابخانه چیست؟
3- رسالت سازمانی کتابخانه
4- کتابخانه: عنصری در زیرساخت اطلاع رسانی
5- ارکان و محیط سازمانی
کتابخانه
6- اقسام کتابخانه ها
کتابخانه ملی
کتابخانه دانشگاهی
کتابخانه عمومی
کتابخانه های تخصصی
کتابخانه آموزشگاهی
کتابخانه های مساجد
کتابخانه های روستایی
نتیجه
تمرین
درس هشتم: اخلاق کتابداری: ضرورت و رهیافتها
بیان مسئله
1- اقبال حرفۀ کتابداری به اخلاق
2- رخنه سنجی وضعیت اخلاقی
3- ضرورت اهتمام به اخلاق در حرفه کتابداری
4- دو رهیافت منابع انسانی و سازمانی به اخلاق کتابداری
5- اهمیت مواجهۀ سازمانی با اخلاق کتابداری و اطلاع رسانی
نتیجه
تمرین
درس نهم: مسئولیتهای اجتماعی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
بیان مسئله
1- صاحبان حق
2- کتابخانه و جامعه
3- خط مشیهای اخلاقی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در قبال جامعه
حمایت و توسعه آزادی اندیشه
ترغیب به علم آموزی و ارتقای دانش عمومی
ایجاد ترغیب به مطالعه در جامعه
ترویج خردگرایی و مبارزه با خرافات
آموزش سواد اطلاعاتی
توزیع عادلانه اطلاعات و ممانعت از قشربندی اجتماعی
مشارکت طلبی و نقدپذیری
رعایت حقوق همسایه ها
نتیجه
تمرین
درس دهم: مسئولیتهای اخلاقی کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی در قبال کاربران
بیان مسئله
1- کاربران کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی
2- تلقی اخلاقی از کاربر
3- حقوق کاربران
4- خط مشی اخلاقی کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی در قبال حقوق کاربران
احترام اصیل
کیفیت برتر در خدمات کتابداری
رابطۀ آسان و خدمات سریع
پاسخگویی و نقدپذیری
رعایت حریم خصوصی
رازداری و رعایت محرمانگی
عدم تبعیض
تنظیم ساعات کاری براساس نوع نیاز کاربران
مشارکت طلبی از کاربران
5- ارزشهای اخلاقی در مواجهه با کاربران
نتیجه
تمرین
درس یازدهم: مسئولیت اخلاقی کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی در قبال کتابداران و کارکنان
بیان مسئله
1- جایگاه منابع انسانی در حرفۀ کتابداری و اطلاع رسانی
2- ضرورت توجه به حقوق کتابداران و کارکنان
3- حقوق کتابداران و کارکنان
4- وظایف اخلاقی کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی در قبال حقوق کتابداران و کارکنان
الف) احترام اصیل
ب) نظام منصفانه پاداش و سزا
ج) استخدام و به کارگیری نیروی کافی
د) عدم تبعیض و رعایت انصاف، پرهیز از هرگونه پارتی بازی و اجرای عدالت و شایسته سالاری
ﻫ.
و) ارتقای سطح دانش، مهارت، توانایی و نگرش کارکنان (ارائه کلاسها و سمینار، شرکت دادن کارکنان در آنها)
ز) تأمین امنیت شغلی
ح) ایجاد فرصت ارتقای شغلی
ط) تأمین رفاه، امنیت بهداشتی و سلامت جسمی و روانی
ی) تأمین حقوق عادلانه و مکفی تمامی کارکنان کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی
ک) حفظ رازداری و حریم خصوصی ایشان
ل) مشارکت طلبی از کارکنان، نقدپذیری سازمان و تسهیل ارتباطات سازمانی
نتیجه
تمرین
درس دوازدهم: مسئولیت اخلاقی کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی در قبال پدیدآورندگان اثر و حرفه کتابداری و اطلاع رسانی
بیان مسئله
1- جایگاه صاحبان اثر در حرفۀ کتابداری و اطلاع رسانی
2- وظایف اخلاقی کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی در قبال پدیدآورنده
الف) ارزش داوری منصفانه
ب) حفظ مالکیت فکری و حمایت از آن
ج) حفظ هویت پدیدآورندۀ اثر
د) تسهیل ارتباط کاربران با صاحبان فکر
ﻫ.
و) تلاش در تشویقِ صاحبان اثر
3- مراتب سه گانه امانت داری در حرفه
4- تعریف امانت داری در حرفه
5- امانت داری: رفتار یا جهان بینی
6- ابعاد امانت داری
7- مسئولیت اخلاقی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در قبال حرفه
نتیجه
تمرین
درس سیزدهم: مدیریت اخلاق در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
بیان مسئله
1- تعریف مدیریت اخلاق
2- تدابیر ساختاری در مدیریت اخلاق در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
3- وظایف کمیته اخلاقی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
4- کارکردهای مدیریت اخلاق در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
5- الگوی نهادینه سازی اخلاق
6- تدوین بیانیه های اخلاقی
7- نظارت بر اجرای بیانیه اخلاقی
نتیجه
تمرین
درس چهاردهم: اخلاق کتابداران: عهدنامه اخلاقی کتابداران و اطلاع رسانان
بیان مسئله
1- مسئولیتهای اخلاقی کتابداران و اطلاع رسانان در قبال کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی
الف) تلقی اخلاقی از سازمان
ب) وفاداری سازمانی
2- نشانه های وفاداری
3- منش اخلاقی با کاربران
4- نمونه هایی از عهدنامه های اخلاقی
نمونه یک.
نمونه دو.
نمونه سه.
نمونه چهار.
نمونه پنج.
نتیجه
تمرین
درس پانزدهم: اصول اخلاقی در اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات
بیان مسئله
1- انقلاب در فناوری اطلاعات
2- حریم خصوصی
3- اعتماد الکترونیک
4- امنیت در فضای مجازی
5- مالکیت فکری در فضای مجازی
6- سلامت فرد و جامعه
نتیجه
تمرین
منابع
نمایه مفاهیم و اصطلاحات
نمایه اشخاص

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98990****3887

سلام خسته نباشید‌ . من هزینه ی کتاب دیجیتال پرداخت کردم اما نتونستم دانلودش کنم

نشر الکترونیک سمتفرهیخته گرامی سلام؛ لطفا ابتدا نرم افزار کتابخوان سمت را بر روی یک دستگاه اندرویدی و یا ios از طریق سایت samta.samt.ac.ir دانلود کنید. سپس از قسمت پروفایل، گزینه ورود به حساب کاربری، شماره موبایلی که حین خرید وارد نموده اید را وارد کنید، سپس از قسمت پروفایل کتابخانه ابری، کتاب خود را دانلود کنید. با تشکر

 


1399/9/1

رستم فلاح

صفحه 36: ”، زیست اخلاقی را می توان به مسئولیت پذیری در قبال حقوق افراد تعریف کرد“