× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
4 / 4.3

تصمیم گیری سازمانی و خط مشی گذاری عمومی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 274

کنگره : ‫‬‮‭HD37/ف2‫‬‮‭ق76 1387

دیویی : 658

کتابشناسی ملی : 1522091

شابک : 9789645303028

سال نشر : 1387

کد گروه پژوهشی : 36

شابک دیجیتال : 978-600-02-1152-3

کد کتاب : 1224

برچسب ها:

خلاصه اثر

.

کتاب دیجیتال

24,000 18,000 تومان

حجم : 2.3 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 288

صفحات کتاب : 292

سال نشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 400.04

کد یکتا : 81224

نوبت چاپ : 8

تیراژ : 1500

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
بخش اول: تصمی مگیری در سطح خرد
مقدمه
فصل اول: کلیات و تعاریف
تعریف تصمی م گیر ی
انواع تصمیمات
فصل دوم: فرایند تصمی مگیری و حل مشکل سازمانی
فرایند شناسایی مشکل
تعریف مشکل
شناسایی مشکلات اصلی
محدود نمودن دامنه مشکل
توصیف جزئیات مشکل
فرایند حل مشکل ( تصمی م گیر ی)
فصل سوم: اطلاعات و نقش آن در تصمی م گیری
روشهای دستیابی به اطلاعات
سازماندهی اطلاعات
نظامهای اطلاعاتی ابزاری برای سازماندهی اطلاعات
تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: الگوها و روشهای تصمی مگیری
تعریف الگو
انواع الگوهای تصمیم گیر ی
دسته بندی کلی الگوهای تصمیم گیری
1. الگوهای عقلایی
2. الگوهای غیرعقلایی یا عقلایی محدود
روشهای تصمی م گیری
فصل پنجم: روشها و فنون کمی در تصمیم گیری
تصمیم گیریهای چندمعیاره
روش فرایند ارزیابی چندعاملی
(DEA) تحلیل پوششی داده ها
(AHP ) روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی
Topsis روش
سایر فنون تصمیم گیر ی
بخش دوم: خط مشی گذاری (سیاس تگذاری) عمومی
مقدمه
فصل ششم: کلیات و مفاهیم
تعریف خط مشی عمومی
کارکردهای خط مشی عمومی
خط مش یگذاری عمومی
ویژگیهای علم خط مش یگذاری
تفاوت خ ط مش یگذاری عمومی با تصمیم گیری سازمانی
خاستگاه خط مش یگذاری عمومی
مسائل عمومی و روشهای مواجهه با آن
فصل هفتم: فرایند خط مشی گذاری عمومی
طبق ه بندی فرایند خط مش یگذاری
مرحله اول: تدوین و تنظیم
مرحله دوم: اجرا و به کارگیری خط مشی
مرحله سوم: ارزیابی خط مشی
خاتمه خط مشی
بازیگران چرخه خط مش یگذار ی
نقش بوروکراسی در چرخه خط مش یگذاری
فصل هشتم: الگوهای تعیین خط مشی
تعریف و ویژگیها
انواع الگوهای خ ط مش یگذار ی
1. زیرنظامهای رویکرد خرد گرا
2. زیرنظامهای رویکرد واقع گرا
فصل نهم: خط مشی گذاری: فرایندی سیاسی و مبتنی بر قدرت
قدرت و سیاست در خط مش یگذاری
گروههای ذ ینفع در خط مش یگذاری
تفاوت گروه ذی نفع با گروه فشار
انواع گروههای ذی نفع
منابع نفوذ گروههای ذی نف ع
روشهای اعمال نفوذ گروههای ذی نفوذ
ابزارهای تأثی ر گذاری (نفوذ ) گروههای ذ ی نفوذ
فصل دهم: اجرای خط مشی عمومی
تعریف اجر ا
عوامل تأثی ر گذار بر اجرای خط مشیها
شرایط اجرای مؤثر خط مشی
ساختارهای اجرایی
بازیگران اجرای خط مشی
رویکردهای اجرا
الگ وهای اجرای خ ط مش ی
ابزار اجرای خ ط مشی و منطق انتخاب ابزار
الگوهای اقتصادی
الگوهای سیاسی
خلاصه فصل
فصل یازدهم: ارزیابی خط مشی عمومی
مفهوم ارزیابی خط مشی
روشهای ارزیابی خط مشی
کارکردها ی ارزیابی خط مشی
الگوهای ارزیابی خط مشی
رویکردهای ارزیابی خط مشی عمومی
مسائل و مشکلات فراروی ارزیابی خط مشی
فصل دوازدهم: سیاس تپژوهی، روشی برای علمی نمودن خط مشیها (سیاستها)
ویژگیهای سیاست پژوهی
روشهای سیاست پژوهی
منابع اصلی اطلاعات در سیاست پژوهی
فرایند سیاست پژوهی
مرحله اول: آماده سازی
مرحله دوم: مفهو مسازی
مرحله سوم: تحلیل فنی
مرحله چهارم : تحلیل توصیه های تحقیق
مرحله پنجم : انتقال نتایج
خلاصه فصل
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98939****8210

عالیه ولی ای کاش میشد چاپ کردش

1396-9-10 16:34:13

پاسخ