× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
18 / 4.4

چالشهای مدیریت دولتی در ایران

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 284

کنگره : 1387 4 م 55 آ/1785JQ

دیویی : 55/351

کتابشناسی ملی : 2047164

شابک : 9789645303110

سال نشر : 1387

کد گروه پژوهشی : 36

شابک دیجیتال : 978-600-02-0974-2

کد کتاب : 1233

برچسب ها: مدیریت

خلاصه اثر

.

کتاب الکترونیکی

7,000 تومان

حجم : 1.7 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 293

کتاب چاپی

26,000 تومان

افزودن به سبد خرید

صفحات کتاب : 296

سال نشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 405.52

کد یکتا : 111233

نوبت چاپ : 11

تیراژ : 3000

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
منابع
فصل اول: آشنایی با جوهرة مدیریت دولتی
مقدمه
مدیریت دولتی چیست؟
قلمرو ادارة امور عمومی (مدیریت دولتی)
اداره و مدیریت
اصول ادارة امور عمومی
مردم محوری در مدیریت دولتی
قانون اساسی
منفعت عامه
نیروی بازار
حکمرانی (مردمی)
نتیجه گیری
پرسشهای فصل اول
منابع
فصل دوم: عقلانیت و راهبرد در بخش دولتی
مقدمه
تأملی بر مفهوم عقلانیت
عقلانیت در خط مشی گذاری
عقلانیت اقتصادی
عقلانیت قانونی
عقلانیت سیاسی
عقلانیت حرفه ای (علمی)
عقلانیت اخلاقی
عقلانیت دینی
مدیریت در بخش دولتی
رویکردها به مدیریت در بخش دولتی
رویکرد مدیریتی
رویکرد قانونی
رویکرد سیاسی
رویکرد حرفه ای (علمی)
رویکرد اخلاقی به مدیریت دولتی
رویکرد دینی
معنای راهبرد در بخش دولتی
همسازی عقلانیت و راهبرد
نتیجه گیری
پرسشهای فصل دوم
منابع
فصل سوم: مدیریت مشارکت جویانه در بخش دولتی
مقدمه
تأملی در مفهوم اعتماد
اعتماد به دولت
اهمیت اعتماد به دولت
چهارچوبهای نظری اعتماد به دولت
مدیریت دولتی مشارکت جویانه
پاسخگویی در مدیریت دولتی
رضایتمندی شهروندان از مدیریت دولتی
ترکیب عوامل مؤثر در اعتماد عمومی به مدیریت دولتی
نتیجه گیری
پرسشهای فصل سوم
منابع
فصل چهارم: کنترل فساد اداری در بخش دولتی
مقدمه
فساد چیست؟
هزینه های فساد
اهمیت پیشگیری از فساد
نظریه های کنترل فساد
ارتقای پاسخگویی سیاسی
پاسخگویی رهبری نظام سیاسی
تقویت جایگاه آموزه های دینی
تقویت مشارکت مردمی
تقویت نقش رسانه ها
ایجاد بخش خصوصی رقابتی
سازوکارهای نهادی ناظر بر قدرت
اصلاح مدیریت دولتی
نتیجه گیری
پرسشهای فصل چهارم
منابع
فصل پنجم: تحول اداری در بخش دولتی
مقدمه
مبانی نظری و فلسفة مدیریت دولتی نوین
بنیانهای مدیریت دولتی نوین
رگه های مدیریت دولتی نوین در بخش دولتی ایران
مدیریت دولتی نوین: کمرنگ کردن مرز عمومی و خصوصی
مدیریت دولتی نوین: محدودکردن ترکیب دریافت کنندگان خدمات
مدیریت دولت نوین: تضعیف بخش دولتی
مدیریت دولتی نوین: تضعیف پاسخگویی عمومی
مدیریت دولتی نوین: تهدید اعتماد عمومی
مدیریت دولتی نوین: شکل دهی سازمانهای دولتی مضطرب
مدیریت دولتی نوین: تقویت نظام توزیع غنایم به شکل خصوصی سازی
مدیریت دولتی نوین: علل نمادین سیاسی (نه کارایی) در عرضة خدمات به شهروندان
مدیریت دولتی نوین: تهدید جامعة مدنی
مدیریت دولتی نوین: نظریة سیاسی متضاد با حاکمیت مردم سالار
نتیجه گیری
پرسشهای فصل پنجم
منابع
فصل ششم: دانش محوری اقتصاد و بخش دولتی
مقدمه
دانش چیست؟
اقتصاد دانش محور چیست؟
ویژگیهای اقتصاد دانش محور
عناصر شاخص توسعة اقتصادی دانش محور
زیرساختارهای رایانه ای
زیرساختارهای اطلاعاتی
آموزش رسمی و کاربردی
پژوهش و توسعه و فناوری
خردمایة اقتصاد دانش محور
دستیابی به رشد اقتصادی پایدار
پایدار کردن رقابت جویی
آموزش عالی در اقتصاد دانش محور
تولید دانش
ان
تقال دانش
ترویج دانش
تجاری سازی دانش
نگاهی اجمالی به وضعیت دانش محوری اقتصاد (فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران)
تنگناهای عمومی
تنگناهای ارتباطات
تنگناهای اطلاعات
تنگناهای فناوری اطلاعات
خیزش دولت و مدیریت دولتی برای شکل دهی پایه های دانش محوری اقتصاد کشور
پرورش نیروی دانشی
تقویت فعالیتهای علم و فناوری و پژوهش و توسعه
شتاب در توسعة زیرساختارهای اطلاعاتی
بازسازی نظام مالی کشور
دانشی کردن بخشهای کشاورزی، تولیدی و خدماتی کشور
آماده کردن بخش خصوصی برای تغییر
بازآفرینی بخش دولتی
ایجاد اخلاق بهره برداری از دانش
ارتقای انصاف اجتماعی در کشور
نتیجه گیری
پرسشهای فصل ششم
منابع
فصل هفتم: جابه جایی مدیران در بخش دولتی
مقدمه
نظریة منشوری فردریگز
مدل سالا در نظریة منشوری
جایگاه شناختی استعاره در نظریه پردازی
استعاره: به مثابة شیوة تفکر
مفهوم مدیریت دولتی
نظریة چرخش نخبگان
خردمایة شکل گیری نظریة جابه جایی مدیران دولتی
استعارة مورد استفاده برای تبیین جابه جایی مدیران دولتی
تفاوت نظریة چرخش نخبگان با نظریة جابه جایی مدیران دولتی
ویژگیهای مدیران دولتی در نظامهای مبتنی بر نظریة جابه جایی مدیران دولتی
منطق رفتاری جامعة کشاورزی
ریاست به جای مدیریت
بی توجهی به اندیشه ها و نداشتن سازوکار بهره گیری از آنها
ناآشنایی با مفهوم اختلاف و نداشتن سازوکار برای رفع آن
عقدة پیشرفت
حاکمیت گروه اندیشی بر مدیران
ویژگیهای نظامهای دولتی نظامهای مبتنی بر نظریة جابه جایی مدیران دولتی
نظام سیاسی
نظام اقتصادی
نظام اداری
نظام علمی و آموزشی
نظام انتخاب مدیران
نظام قضایی
نتیجه گیری
پرسشهای فصل هفتم
منابع
فصل هشتم: جهانی سازی و مدیریت دولتی
مقدمه
پارادایمهای جهانی سازی
پارادایم اول: حاکمیت منفعت طلبی شخصی ضامن منفعت عامه
پارادایم دوم: جهانی سازی یعنی مصادرة جهان به نفع سرمایه داری شرکتی
پارادایم سوم: چیزهایی از دست می دهیم و چیزهایی به دست می آوریم
اقتصاد سیاسی: خاستگاه، تعاریف، مفاهیم
خصوصی سازی: سیاست ارتقای جهانی سازی
عملکرد اقتصاد کلان کشورهای درحال توسعه
آثار زیانبار خصوصی سازی در کشورهای درحال توسعه
تبعات جهانی سازی برای مدیریت دولتی
آثار ضمنی مثبت
آثار ضمنی منفی
چالش مدیریت کلان ایران در مقابل موج خصوصی سازی جارویی
چه کنیم؟
نتیجه گیری
پرسشهای فصل هشتم
منابع
فصل نهم: چالشهای دیگر
مقدمه
چالشهای سطح دوم
نتیجه گیری
منابع
واژه نامة انگلیسی­فارسی
واژه نامه فارسی­انگلیسی
اعلام

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98912****8614

ممنون از سایت و نرم افزار بسیار خوبتون

1396-6-28 04:18:22

پاسخ