× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
3 / 4.7

مدیریت در خدمات اجتماعی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: ,

مترجم: فریده همتی

صفحات کتاب : 319

کنگره : HV248‫‭/ک2م4 1388

دیویی : 361/3068

کتابشناسی ملی : 1746968

شابک : 9789645303677

سال نشر : 1388

کد گروه پژوهشی : 30

شابک دیجیتال : 978-600-02-1179-0

کد کتاب : 1288

برچسب ها: علوم اجتماعی

خلاصه اثر

.

کتاب‌الکترونیکی

4,000 تومان

حجم : 2.3 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 331

کد گروه پژوهشی : 1288

کتاب چاپی

37,000 تومان

افزودن به سبد خرید

صفحات کتاب : 332

سال نشر : 1392

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 454.84

کد یکتا : 21288

نوبت چاپ : 2

تیراژ : 500

موضوعات

فهرست

مقدمة مترجم
مقدمه
فصل اول: چرا مطالعه مدیریت ضروری است؟
رابطه نظریه مدیریت با مددکاری اجتماعی
چرا تمام مددکاران اجتماعی مدیرند
مدیران چه ویژگیهایی دارند؟
آیا همة مدیران باید مددکار اجتماعی باشند؟
فصل دوم: نظریه مدیریت و ساختارهای سازمانی
مدیریت گرایی علمی: نظریه های سنتی
اصول مدیریت : هنری فایول
مدیریت علمی: فردریک دبلیو. تایلور
هنری فورد
خلاصه نظریه های سنتی مدیریت
ساختارهای سازمانی
کارایی دیوان سالاری : ماکس وبر
نظریه های روابط انسانی
مشکلات انسانی و کار جمعی با آنان: مری پارکر فولت
ایجاد انگیزه در افراد: التون مایو
کریس آرگی رایس
داگلاس مک گرگور
رنسیس لیکرت
نقد مکتب روابط انسانی
پیچیده تر شدن سازمان: روش سیستمها (سامانه ها)
خاستگاه الگوی سازمانی: اریک تریست
مفهوم کلیدی نظریة سیستمهای سازمانی
آنچه در داخل سیستم رخ م یدهد
تفکر سیستمی در مددکاری اجتماعی و مدیریت مراقبت
نقد روش سیستمی
جایگاه فعلی ما کجاست؟ پیچیدگی و چالش تغییر مستمر
فصل سوم: تغییر فرهنگ و معیارهای کیفیت
فرهنگ
کیفیت
رویکردهای فراگیر: کنترل کیفیت و تضمین کیفیت
استانداردهای کیفیت
اندازه گیری نتایج
دیدگاههای استفاده کننده و مراقبت گیرنده
نظامهای کیفیت
متخصص به عنوان مدیر کیفیت
نقد کیفیت در مراقبت اجتماعی
نتیجه گیری از اندیشه های مربوط به کیفیت
مدیریت تغییر
مقاومت در برابر تغییر
فنون تغییر
درگیر کردن کارکنان در تغییر
تغییر در مددکاری اجتماعی
زمینه های سازمانی
نتیجه گیری
فصل چهارم: مدیریت به عنوان آرمان، راهبرد و رهبری
آرمان و رسالت: پیوند با برنامه ریزی راهبردی
راهبرد
از راهبرد تا ساختار
برنامه ریزی عملیاتی
برنامه ریزی بودجه
نقش و شیوة رهبری
به کارگیری قدرت ناشی از مسئولیت
وظایف مدیریت و رهبری
کنترل
حل تضاد و رسیدگی به مسائل انضباطی
تشکیل جلسه ها
تدارک اطلاعات مدیریتی
تصمیم گیری
تفویض کردن
فراتر از رهبری: مدیریت بر امور غیرقطعی
نتیجه گیری
فصل پنجم: انطباق افراد و مشاغل
تحلیل شغل
توصیف شغل
مشخصات فردی (شرایط احراز)
جذب نیرو
فهرست نهایی
گزینش
مصاحبه ها
بازرسیهای پلیس و دیگران دربارة شایستگی
استفاده از آزمونها برای گزینش
معرفی نامه ها
بازخورد دادن به متقاضیان
متقاضیان داخلی
بازنگری و ارزیابی گزینش
آشنایی و خداحافظی: مراسم گذر
نتیجه گیری
فصل ششم: منابع انسانی: تأمین نیازهای کارکنان
سرپرستی
هدف سرپرستی
روشها و الگوهای سرپرستی
نشست سرپرستی
ارزیابی عملکرد
فنون ارزیابی
تحلیل انتقادی ارزیابی
رشد کارکنان
مراقبت از کارمندان
استرس
مدیریت حجم کار
راهکارهای شکایت کردن
حمایت خودیار و یادگیری خودرهنمود
گروههای حمایتی و گروههای شبکه کارکنان
گروههای علایق خاص
برنامه های یادگیری
فرصتهای آموزشی خودگزین
مشاوره و رایزنی
مدیریت استرس
مدیریت وقت
نتیجه گیری
فصل هفتم: مدیریت بر گروههای گوناگون انسانی
قوانین ضد تبعیض
خط مشیهای برابری فرصتها
کارمندان
عرضة خدمت
حضور در بازار کار
در کار کردن آزاداندیش باشیم
ارزش نهادن به تفاوت: زنانه کردن مدیریت
بازنگری ساختارهای سازمانی
نتیجه گیری
نتیجه گیری نهایی
اصول و شیوة فردی: زمان نوآوری در خط مشی ضد ستم
و جهان پیش می رود
منابع
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات