× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

مقدمه ای بر جامعه شناسی عمومی

. کنش اجتماعی 2. سازمان اجتماعی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

مترجم: هما زنجانی زاده

صفحات کتاب : 404

کنگره : ‫‬‭HM585‫‭‬‭/ر92م7 1388

دیویی : 301

کتابشناسی ملی : 1230405

شابک : 9789645302632

سال نشر : 1388

کد گروه پژوهشی : 30

شابک دیجیتال : 978-600-02-1081-6

کد کتاب : 1184

برچسب ها: علوم اجتماعی

خلاصه اثر

این کتاب توسط گی روشه استاد جامعه شناسی دانشگاه مونترال کانادا و پایه گذار گروه جامعه شناسی این دانشگاه نگاشته شده و حاصل 15 سال تدریس اوست. در برنامه های درسی رشته علوم اجتماعی، درس مبانی جامعه شناسی بیشتر درگیر مفاهیم جامعه شناختی می شود و کمتر می تواند یک بینش کلی جامعه شناختی ارائه دهد. به نظر می رسد آنچه برای تدریس حوزه های جامعه شناسی راه گشاست، تدریس مقدمه جامعه شناسی عمومی است و این کتاب می تواند این نیاز را برطرف کند. گی روشه در مقدمه کتاب می نویسد «سه مسئله بر تحقیق نظری و تجربی در جامعه شناسی عمومی حاکم است: کنش، سازمان و تغییرات اجتماعی». با توجه به این نکته، کتاب حاضر که تجمیع دو کتاب کنش و سازمان اجتماعی است، برای دانشجوی علوم اجتماعی این امکان را فراهم نموده است که با مطالعه این اثر، شناختی کلی و جامع از جامعه شناسی عمومی به دست آورد.

کتاب‌الکترونیکی

7,000 تومان

حجم : 3.3 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 404

کتاب چاپی

18,000 تومان

افزودن به سبد خرید

صفحات کتاب : 412

سال نشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 564.44

کد یکتا : 41184

نوبت چاپ : 4

تیراژ : 300

موضوعات

فهرست

یادداشت مترجم
مقدمه نویسنده بر ترجمه فارسی
پیشگفتار
کتاب اول: کنش اجتماعی
فصل اول: کنش اجتماعی
موضوع مورد مطالعه جامعه‌شناسی
جامعه‌شناسی کلان و خرد
راه وصولی دوگانه
کنش متقابل اجتماعی
نخستین ادراکات
ادراک شالوده‌ریزی شده
کنش متقابل شالوده‌ریزی شده
انتظارات متقابل
جامعه: تکثر کنش متقابل
امر روانی و اجتماعی
دو تعریف از کنش اجتماعی
تعریف ذهنی ماکس‌ وبر
تعریف عینی دورکیم
دو سنت مکمل
سنت «تفهمی و درکی»
سنت «اثباتی»
شرایط تمایل کنش
ره‌آوردهای نظری و تجربی جدید
پایه‌های روانی کنش اجتماعی
محیط کنش اجتماعی
مدلهای نظری کنش اجتماعی
فصل دوم: پایه‌های هنجاری کنش اجتماعی
هنجارهای تمایل کنش
تمایل هنجاری کنش اجتماعی
ساخت هنجاری کنش اجتماعی
مدلهای فرهنگی
تعریف کنش اجتماعی
نقش اجتماعی
تعریف
خانواده به عنوان مثال
نقش اجتماعی و نقش نمایشی
مجازاتها
طبقه‌بندی مجازاتها
تسلط اجتماعی
اجتماعی‌شدن
مفهوم اجتماعی‌شدن
شخص و جامعه
نظم اجتماعی طبیعی
جبر اجتماعی
مثال خودکشی
جبر و آزادی
اصل موضوعه نظم اجتماعی طبیعی: نقطه آغاز
درجات متفاوت اجبار اجتماعی
انحراف
کجروی
نظام کنش اجتماعی
عناصر یک نظام
دو سطح تجزیه و تحلیل
فصل سوم: پایه‌های آرمانی و نمادی (سمبلیک) کنش اجتماعی
ارزشها: تعریف و مشخصات
ارزشها و قضاوت ارزشی
ارزشها و رفتار
نسبیت ارزشها
بار عاطفی ارزشها
سلسله‌مراتب ارزشها
حق انتخاب ارزشها
طبقه‌بندی تالکوت‌ پارسنز
چند مثال
دو لایه تحلیل
کارکردهای اجتماعی ارزشها
انسجام مدلها
وحدت روانی اشخاص
یگانگی اجتماعی
نمادگرایی و کنش اجتماعی
تعریف نماد
نمادگرایی و تکامل انسانی
نمادگرایی: کارکرد ارتباط
اندیشه و زبان
تأثیر و ابهام نمادها
نمادگرایی: کارکرد مشارکت
نمادهای همبستگی
نمادهای سازمانهای مبتنی بر سلسله‌مراتب
نمادهای مربوط به گذشته
نمادهای مذهبی و جادویی
نتیجه
فصل چهارم: فرهنگ، تمدن و ایدئولوژی
تاریخچه مختصر مفهوم فرهنگ
در «تاریخ جهانی»
در انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی
فرهنگ و تمدن 113
تعریف فرهنگ
خصوصیات اساسی فرهنگ
وجوه عینی و نمادی فرهنگ
نظام فرهنگ
کارکردهای فرهنگ
کارکرد اجتماعی فرهنگ
کارکرد روانی فرهنگ
فرهنگ و غریزه
تعاریف مربوط به غریزه
غریزه و هوش
غریزه و غایت کنش
مقایسه غریزه و فرهنگ
فرهنگ و ایدئولوژی
مفهوم مارکسیستی ایدئولوژی
تعریف ایدئولوژی
ایدئولوژی در فرهنگ
فصل پنجم: اجتماعی‌شدن، همنوایی و کجروی
سه نظام: جامعه، فرهنگ و شخصیت
تفسیر سه نظام
روند اجتماعی‌شدن
اخذ فرهنگ
یگانگی فرهنگ با شخصیت
تطابق با محیط اجتماعی
سازوکارهای اجتماعی‌شدن
مسئله انگیزه اجتماعی
یادگیری
وراثت یا محیط اجتماعی
درونی کردن دیگری
جرج هربرت مید
ژان پیاژه
زیگموند فروید
عوامل اجتماعی‌شدن
سه معیار طبقه‌بندی
خانواده و مدرسه
گروههای سنی
مؤسسات تولیدی، اتحادیه‌ها و نهضتهای اجتماعی
فنون ارتباط جمعی
محیطهای اجتماعی‌شدن
محیط روستایی و شهری
گروههای نژادی، قومی و فرهنگی
طبقه اجتماعی
محیطهای مرجع
کارکرد دوگانه اجتماعی‌کننده محیطها
همنوایی، انحراف و کجروی
مفهوم انطباق اجتماعی
تطابق، همنوایی و غیر همنوایی
همنوایی در انحراف و کجروی
تطابق نوآور
تطابق پاتولوژیک (مرضی)
نتیجه
کتابنامه
کتاب دوم: سازمان اجتماعی
فصل اول: سازمان اجتماعی: طبقه‌بندی و سنخ‌شناسی (تیپولوژی)
فرهنگ، ساخت و سازمان اجتماعی
تذکاری در باب معناشناسی
سنت دوگانه در بررسی سازمان اجتماعی جوامع
سنخ‌شناسی جوامع: دو مسئله
1. معیارهای بیرون از سازمان اجتماعی و معیارهای بخشی
اوگوست کنت: مراحل شناخت
مارکس و انگلس: روابط تولید
فردیناند تونیس: پایه‌های روانی روابط اجتماعی
2. معیارهای درونی در سازمان اجتماعی
هربرت اسپنسر: پیچیدگی متزاید جوامع
امیل دورکیم: انواع همبستگی
تالکوت پارسنز: قابلیت تطابق
نتیجه
فصل دوم: جامعه سنتی و جامعه فنّاورانه
1. جامعه سنتی
ساخت اقتصادی جامعه سنتی
سازمان اجتماعی جامعه سنتی
ذهنیات جامعه سنتی
2. جامعه فنّاورانه
ساخت اقتصادی جامعه فنّاورانه
سازمان اجتماعی جامعه فنّاورانه
ذهنیات جامعه فنّاورانه
3. سنخهای عالی و خرده‌سنخها
جوامع کهن و جوامع روستایی
شهر ماقبل صنعتی
جامعه صنعتی و جامعه فراصنعتی
فصل سوم: سازمان اجتماعی: کارکرد، ساخت و نظام
1. سنت تحلیلی
مدلهای جامعه
مدلهای مادی
مدلهای صوری
اصل موضوع نظام اجتماعی
2. فونکسیون و فونکسیونالیسم
مفهوم فونکسیون
سه نوع فونکسیونالیسم
3. ساخت و ساخت‌گرایی
منبع ارگانیستی
منبع زبان‌شناختی
هدف نظری دوگانه
4. تحلیل نظام‌مند و دیالکتیک اجتماعی
نتیجه
فصل چهارم: نظام اجتماعی
نظام کنش و خرده‌نظامهایش
سلسله‌مراتب خرده‌نظامهای کنش
نظام اجتماعی و نظام فرهنگی
ساخت نظام اجتماعی
تحلیل کارکردی نظام اجتماعی
تحول اجتماعی
تغییرات اجتماعی
تحلیل نظام‌مند و پویایی اجتماعی
نظریه نظامها
نتیجه
کتابنامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات