× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
3 / 5

گزیده‌ای از بزرگ‌ ترین نظامهای روان شناسی تحولی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

صفحات کتاب : 610

کنگره : ‫‭BF713‫‭/د15گ9 1393

دیویی : ‫‭155/24

کتابشناسی ملی : 3648119

شابک : 9786000200534

سال نشر : 1393

کد گروه پژوهشی : 9

شابک دیجیتال : 978-600-02-1260-5

کد کتاب : 1824

برچسب ها: روان شناسی

خلاصه اثر

یکی از کارهایی که دکتر پریرخ دادستان در دست اقدام داشت، کتابی بود که «بزرگترین نظامهای تحولی» (روان پویشی، انسان نگر / هستی نگر، شناختی، رفتاری، اجتماعی، اجتماعی / شناختی) را تشریح می کرد. تألیف این کتاب براساس باوری شکل گرفته بود که همواره به آن اشاره داشت: «در متون درسی روان شناسی تحولی جای بسیاری از نظریه ها خالی است». اما نتوانست کارش را به سرانجام برساند. کتاب حاضر بخشی از آن نظامهاست، که متأسفانه آخرین اثر او نیز هست.

کتاب‌الکترونیکی

14,000 تومان

حجم : 5.2 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 624

کد گروه پژوهشی : 1824

کتاب چاپی

28,000 تومان

افزودن به سبد خرید

صفحات کتاب : 624

سال نشر : 1395

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 854.88

کد یکتا : 21824

نوبت چاپ : 2

تیراژ : 1000

موضوعات

فهرست

مقدمه
بخش نخست: نظریه‎های روان‎پویشی از فروید تا عصر حاضر
فصل اول: روان‎تحلیل‎گری سنتی
دفتر نخست: فروید در آغاز هزارة سوم
1. زندگینامه
2. فروید در آغاز هزارة سوم
3. مفهوم کشاننده
1-3 عناصر کشاننده‎ای
2-3 نظریه‎های کشاننده‎ای
3-3 اضطراب و کشاننده‎ها
4. سطوح هشیاری
1-4 نکتههای کلی
2-4 هشیاری، نیمههشیاری و ناهشیاری
3-4 ساختهای شخصیت: بن، من و فرامن
4-4 تعاملهای پایگاهی بن، من و فرامن
5. شکلگیری و مفهوم مکانیزمهای دفاعی
6. تحول روانی- جنسی و ریختهای شخصیت
1-6 مراحل تحول روانی­ جنسی
7. فنون ارزشیابی در نظام فروید
1-7 همخوانی آزاد
2-7 تحلیل خوابدیده‌ها
3-7 انتقال
8. انسان از دیدگاه فروید
9. اعتباریابی تجربی مفاهیم روان‌تحلیل‌گری
10. کاربردهای عملی نظریة فروید در خلال تحول
11. فروید در قرن بیستویکم
خلاصه
منابع
فصل دوم: استقرار روان‌شناسی من
دفتر دوم: آنا فروید، سردمدار جنبش روان‌شناسی من
1. زندگی‌نامه
2. تمرکز بر من بهمنزلة عامل اجرایی شخصیت
3. مکانیزمهای دفاعی من
1-3 ده مکانیزم دفاعی فروید
2-3 آنا فروید و گسترش دامنة مکانیزمهای دفاعی
4. فرایند زمان‌شناختی شکل‌گیری مکانیزمهای دفاعی
1­4 مقیاس‎کنش‌وری دفاعی براساس چهارمین متن بازنگری‌شدة طبقه‌بندی اختلالهای روانی
5. خطوط تحول
1-5 نکتههای کلی
2-5 ترسیم مسیر خطوط تحولی
6. روان‌تحلیل‌گری کودک و نیم‌رخ تشخیصی
1-6 هدف کلی نیم‌رخ تشخیصی
2-6 فرایند متداول تشخیص در کلینیک هامستد (مرکز آنا فروید)
3-6 نیم‌رخ تشخیصی
7. روشهای درمانگری
1-7 تحلیل کودکان
2-7 بازسازی فرامن براساس مداخله در محیط
3-7 روان‌تحلیل‌گری و شیوه‌های پرورش کودک
8. ارزیابی نظریة آنا فروید
خلاصه
منابع
دفتر سوم: اریکسن و تحکیم روان‌شناسی من
1. زندگینامه
2. موضعگیری علمی اریکسن
1-2 من و هویت
2-2 شخصیت سالم و هویت من
3-2 نقش وراثت و محیط: اصل پدید‌آیی جنینی
4-2 پژوهشهای روانی- تاریخی و تفاوتهای جنسی
3. ویژگیهای مرحله در نظام اریکسن
1-3 تصریح و تکمیل صورت‌بندی فروید
2-3 بررسی بحرانهای مراحل هشت‌گانه در شبکة مفاهیم تحولی
4. مراحل تحول روانی- اجتماعی اریکسن
1-4 مرحلة نخست، اعتماد در برابر بی‌اعتمادی: امید
2-4 مرحلة دوم، استقلال عمل در برابر شرم و تردید: اراده
3-4 مرحلة سوم، ابتکار در برابر احساس گنهکاری: هدف
4-4 مرحلة چهارم، تحقق عمل در برابر احساس کهتری: صلاحیت
5-4 مرحلة پنجم، احراز هویت در برابر پراکندگی نقش: وفاداری
6-4 مرحلة ششم، مردم‌آمیزی در برابر انزواطلبی: عشق
7-4 مرحلة هفتم، پدید‌آورندگی در برابر راکدماندگی: مراقبت
8-4 مرحلة هشتم، توحیدیافتگی من در برابر نا‌امیدی: خرد
5. ضوابط چرخة زندگی
6. موضع‌گیری بالینی اریکسن
1-6 فنون کلی
2-6 استلزامهای نظریة اریکسن در درمانگری
7. حمایتهای علمی و اعتباریابی تجربی
خلاصه
منابع
فصل سوم: نظریه‎های روابط موضوعی و روانشناسی خود
دفتر چهارم: چهارچوب کلی نظریه‎های روابط موضوعی
1. تعریف اصطلاحها و مفاهیم
2. مفاهیم موضوع و روابط موضوعی در نظام فروید
3. موضع‌گیری نظریه‌پردازان روابط موضوعی
4. وجوه اشتراک و تمایز نظریه‌های روابط موضوعی
5. مفهوم خود و روان‌شناسی خود
1-5 مفهوم خود
2-5 روان‌شناسی خود
6. تمایزهای نظریه‌های روابط موضوعی و روان‌شناسی خود با نظریة فروید
منابع
دفتر پنجم: ملانی کلاین: بنیانگذار مکتب انگلیسی روابط موضوعی
1. زندگی‌نامه
2. موضع‌گیری علمی کلاین
1-2 عوامل زمینه‌ساز شکل‌گیری افکار کلاین
3. مکانیزمهای دفاعی زودرس
4. فرایند تحول در نظام کلاین: مفهوم موضع
5. مفهوم موضع و آسیب‎شناسی
1-5 موضع روانگسیخته- پارانویاگونه و اختلال روان‎گسیختگی
2-5 موضع افسرده‎وار و اختلال آشفتگی- افسردگی
6. درمانگری در نظام کلاین
1-6 حرکت آغازین
2-6 بازی‌درمانگری
7. ارزشیابی و بررسی انتقادی نظریة کلاین
منابع
دفتر ششم: جان بالبی و نظریة دلبستگی
1. زندگی‌نامه
2. موضع‎گیری علمی بالبی
1-2 تعریف دلبستگی و رفتارهای دلبستگی
2-2 ضرورت ایجاد تمایز بین اصطلاحهای دلبستگی و وابستگی
3-2 مبانی نظریة دلبستگی
3. فرایند شکل‌گیری رفتارهای دلبستگی
1-3 وهلة I: پیش‎دلبستگی (از تولد تا 3 ماهگی)
2-3 وهلة II: جهت‌گیری و علامت‌دهی به چهره‌های تمایزیافته (از 3 تا 6 ماهگی)
3-3 وهلةIII : دلبستگی شدید و جستوجوی فعالانة مجاورت (از 6-9 ماهگی تا 3 سالگی)
4-3 وهلة IV: سازمان‌یافتگی رفتار دلبستگی در خلال سالهای پیش‌دبستانی: مشارکت در تصحیح هدف
5-3 تغییرات رفتار دلبستگی پس ‎از سالهای پیش‌دبستانی
6-3 تأثیر حساسیت مادرانه بر شکل‌گیری دلبستگی
4. طبقه‌بندی دلبستگی
1-4 موقعیت ناآشنا و الگوهای دلبستگی
2-4 آزمون موقعیت ناآشنا
3-4 الگوهای دلبستگی زودرس
4-4 گسترش نظریة دلبستگی: سبکهای دلبستگی بزرگسالان
5. روان‌شناسی مرضی در نظام دلبستگی
1-5 نکتههای کلی
2-5 ماهیت اختلالهای دلبستگی
3-5 اختلالهای دلبستگی در خلال تحول
4-5 اختلالهای دلبستگی در نوزادان و کودکان خردسال
5-5 اختلالهای دلبستگی در کودکان بزرگ‌تر و بزرگسالان
6-5 روان‌درمانگری در نظام دلبستگی
خلاصه
منابع
دفتر هفتم: وینی‎کات و روابط مادرانه
1. زندگی‎نامه
2. موضع‌گیری علمی وینی‎کات
1-2 کنشهای مادرانه
3. تحول عاطفی کودک: گذار از وابستگی به استقلال
1-3 وابستگی مطلق
2-3 وابستگی نسبی
3-3 حرکت به‎سوی استقلال
4. شکل‌گیری خود
1-4 توصیف خود
2-4 خودِ واقعی
3-4 خودِ کاذب
5. موضوع و روابط موضوعی
1-5 فضای گذاری، پدیدة گذاری و موضوع گذاری
2-5 پرخاشگری
3-5 از ادراک موضوع تا کاربرد موضوع
4-5 موضع افسرده‌وار
6. کلینیک کودکان: بهنجاری و نابهنجاری
7. طبقه‌بندی بیماریهای روانی
1-7 روان‌آزردگی
2-7 روان‌دردمندی
3-7 روان‌گسستگی
8. روان‎درمانگری
1-8 فلسفة زیربنایی درمانگری
2-8 ضرورت واپس‌روی
خلاصه
منابع
دفتر هشتم: مارگارت ماهلر: تولد روان‎شناختی فرد
1. زندگی‎نامه
2. مروری بر مفاهیم و روشها در نظام ماهلر
3. مراحل تحول بهنجار در نظام ماهلر
1-3 درخودماندگی بهنجار
2-3 همزیستی بهنجار
3-3 مرحلة جدایی- تفرد: تولد روان‎شناختی
4-3 جدایی- تفرد در نوجوانی و بزرگسالی
4. آسیب‎شناسی و درمانگری
1-4 درخودماندگی روان‎گسسته‎وار و روان‎گسستگی مبتنیبر همزیستی
2-4 اختلالهای مرزی و خوددوستدارانه
3-4 اصول درمانگری ماهلری
5. جمع‎بندی و ارزشیابی انتقادی نظریة ماهلر
منابع
دفتر نهم: کرنبرگ، یک نظریة تألیفی
1. زندگی‎نامه
2. مراحل تحول روانی
3. اختلالهای مرزی
4. روی‌آورد کرنبرگ در مورد درمانگری
منابع
بخش دوم: نظریه‎های شناختی
دفتر دهم: نگاهی اجمالی به نظریة ژان پیاژه
1. زندگی‎نامه
2. پیاژه در میانة میدان: محیطی‎نگری یا فطری‎نگری
1-2 عامل نمویافتگی درونی یا رشد ارگانیک
2-2 عامل تجربه: تجربة جسمانی و تجربة منطقی­ ریاضی
3-2 عامل انتقال اجتماعی
4-2 عامل تعادل‎جویی
3. روش‎شناسی پیاژه
1-3 روش آزمون
2-3 مشاهدة محض
3-3 فرایند شکل‎گیری روش بالینی
4. شناختشناسی و مفاهیم بنیادی در نظام پیاژه
1-4 شناختشناسی
2-4 ضوابط تعیین سه دورة بزرگ تحول
3-4 پیوستگی کنشی و ناپیوستگی ساختاری
4-4 سازش، سازمان‎دهی، درون‎سازی، برون‎سازی
5-4 ناهمترازی
6-4 خودمیان‎بینی
5. فرایند تحول روانی در نظام پیاژه
1-5 دورة حسی- حرکتی
2-5 دورة عملیات‎ عینی
3-5 دورة عملیات انتزاعی
منابع
دفتر یازدهم: الگوهای پردازش خبر در تحول شناخت و نظریه‎های نوپیاژه‎ای
1. ماهیت روی‎آورد پردازش خبر
1-1 نمودار گردش کار
2-1 استعارة رایانهای
2. فرایند تحول از دیدگاه پردازش خبر
1-2 چه چیز متحول میشود؟
2-2 چگونه تحول روی میدهد؟
3. نظریهپردازان نوپیاژهای
1-3 نکتههای کلی
2-3 تشابهها و تفاوتهای جنبههای ساختاری و فرایند تغییرات ساختاری موضع‎گیریهای نوپیاژهای
3-3 نظریة کیس: ساخت و مراحل تحول
4-3 نظریة دوپُنت: ساختار اجتماعی عواطف
5-3 نظریه‌های ذهن
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات