× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

وزن شعر دری

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

دیویی : 62/1 فا 8

کتابشناسی ملی : 3634595

شابک : ‫‬‭9789644597381

سال نشر : 1393

شابک دیجیتال : 978-600-02-1801-0

کد کتاب : 0702

صفحات کتاب : 133

کنگره : 4 و 9 ب /8965PIR

دریافت این اثر

خلاصه اثر

توجه به مسأله وزن در شعر سابقه طولانی دارد. در زبان دری نیز شعر شناسان از قدیم به اهمیت این مسأله پی برده و در این مورد آثار پرارجی به یادگار گذاشته اند.

در کشور ما آموختن موازین اوزان عروضی به حیث یک ضرورت، در درازای زمان متداول بوده است. اکنون نیز به حیث یک بخش مضمون متون ادبی در دیپارتمنت زبان و ادبیات دری، تدریس می گردد.

موضوعات

فهرست

یادآوری
تقریظ
مقدمه
فصل نخست: در بیان نظم سخن
نظم
وزن
وزن شعر
خصوصیت وزن
مبانی وزن
بیت و مصراع
فصل دوم: مطالعه تاریخی
عروض و پیدایش آن
پیدایش عروض دری
فصل سوم: تفاعیل (اجزای اصلی بحرها و وزنها)
علت
انواع زحاف
علل زیاده و نقص
بیان زحافات
فصل چهارم: صوت
صوتهای عروضی
صوتهای مقطع
تقابل صوتها و حرفهای صدادار و نیم صدا
تقابل حرفها و صوتهای صدادار
تقابل صوتها و حرفهای بی صدا
نغمه اصوات
فصل پنجم: آهنگ
فصل ششم: تقطیع
فصل هفتم: هجا
کمیت یا امتداد هجاها
هجا و انواع آن
تقطیع شعر هجایی
فصل هشتم: بحر
اسامی بحرها و وزنهای عروضی
تشکیل بحرها از اجزاء
الف) بحرهای متفق الارکان
ب) بحرهای مختلف الارکان
فصل نهم: پیدایش بحرها
اجزاء و بحرهای سالم و غیر سالم
فصل دهم: وزنهای شعر
الف) بحرهای اصلی
بحر هزج
بحر هزج مثمن مزاحف
بحر هزج مسدس محذوف
بحر رمل
بحر رجز
بحر تقارب
بحر متدارک
ب) بحرهای فرعی
بحر مضارع
بحر مقتضب
بحر خفیف
بحر مجتث
بحر سریع
بحر منسرح
فصل یازدهم: بحرهایی که مختص زبان دری است
بحر جدید
بحر قریب
بحر مشاکل
فصل دوازدهم: استثناآت عروض و عروض جدید
الف) برخی استثناآت عروض
ب) موقعیت عروض در نظم امروزی
فهرست مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات