× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
14 / 4.9

حقوق بیمه

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 255

کنگره : ‫‬‭KMH998‫‬‭ /ب2ح7 1390

دیویی : ‫‬‭346/55086

کتابشناسی ملی : 2644615

شابک : 9789645304483

سال نشر : 1390

کد گروه پژوهشی : 18

شابک دیجیتال : 978-600-02-1343-5

کد کتاب : 0759

برچسب ها:

خلاصه اثر

زندگی، سلامت و دارا یی افراد همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار
دارد. بیم از خسارات ناشی از این حوادث ، انسانها را به مقابله و تمهید راههای پیشگیری و جبران خسارات احتما لی فرا خوانده و در طول حیات بشری متناسب با نحوه زندگی و ساختار اجتماعی ، وسا یل و ابزار مختلفی به این منظور به کار گرفته شده است . انتخاب واژه بیمه در زبان فارسی نیز متوجه بیم از حادثه و خسارت بوده، ولی در زبانها ی انگلیسی 1، فرانسه 2 و عر بی 3 در نام گذاری این تأسیس به جا ی بیم به تأمین و امنیت ناشی از آن توجه شده است.
در عصر زندگی روستا یی، که اساس روابط اجتماعی بر کانون خانواده و قبیله بنا نهاده شده بود، در هنگام ورود خسارات جانی یا مالی به هر یک از اعضا، همه قبیله با همیاری و تحمل بخشی از خسارات ، به مقابله با آن می پرداختند. این مکانیزم در صو رتهای گوناگونی جلو ه گر می شد: کمک و دستگیری از کار افتاد گان (در اثر پیری یا حوادث )، تکفل خانواده ها یی که سرپرست خود را از دست می دادند،
کمکهای مختلف به مال باختگان ناشی از حوادث و بلایای طبیعی، پرداخت دیه درصورتی که عضو قبیله مسئول خسارات وارد به ثالث بود... .

کتاب الکترونیکی

33,000 تومان

حجم : 2.7 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 252

صفحات کتاب : 264

سال نشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 361.68

کد یکتا : 140759

نوبت چاپ : 14

تیراژ : 5000

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: کلیات
الف) تعریف بیمه
ب) مبانی ریاضی عملیات بیمه
ج) انواع بیمه
1. بیمه خسارات
2. بیمه اشخاص
د) سازمان و ساختار فعالیت بیمه در ایران
1. بیمه مرکزی ایران
2. شرکتهای بیمه
3. نمایندگیهای بیمه
4. دلالان بیمه
ﻫ) اوصاف عقد بیمه
1. بیمه عقدی است رضایی (قصدی)
2. بیمه عقدی است لازم
3. بیمه عقدی است معوض
4. بیمه عقدی است غیرمجانی
5. بیمه عقدی است استمراری
6. بیمه عقدی است اتفاقی
7. بیمه عقدی است مبتنی بر حسن نیت
8. بیمه عقدی است الحاقی (تحمیلی)
و) انعقاد قرارداد بیمه
1. سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه‌ای
2. زمان و نحوه انعقاد عقد بیمه
فصل دوم: اصول و عناصر مشترک عقود بیمه
بخش اول: ریسک موضوع بیمه
الف) تعریف
ب) مشخصات ریسک به عنوان موضوع عقد بیمه
1. تعیین ریسک موضوع بیمه: اعلام ریسک
2. استثناهای ریسک موضوع بیمه
بخش دوم: حق بیمه
الف) شرایط و نحوه پرداخت حق بیمه
ب) ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه
بخش سوم: وقوع حادثه برای موضوع بیمه
الف) وظایف بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه
1. اقدام برای جلوگیری از توسعه و افزایش خسارت
2. اعلام وقوع حادثه به بیمه‌گر
ب) وظایف بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه
فصل سوم: قواعد خاص بیمه‌های خسارت
بخش اول: اصول مشترک بیمه‌های خسارت
الف) اصل جبران خسارت و تعهدات بیمه‌گر
1. نحوه جبران خسارت توسط بیمه‌گر
2. نفی پوشش بیمه افزون بر خسارت وارده و منع افزایش دارایی به واسطه بیمه
ب) محدودیت تعهدات بیمه‌گر به وسیله توافق طرفین عقد بیمه
1. محدودیت تعهدات بیمه‌گر ناشی از خواست بیمه‌گذار
2. محدودیت تعهدات بیمه‌گر ناشی از خواست بیمه‌گر
ج) انتقال مالکیت مال موضوع بیمه
1. شرایط انتقال بیمه
2. آثار انتقال بیمه
بخش دوم: احکام خاص بیمه‌های اموال
الف) جانشینی بیمه‌گر در رجوع به ثالث مسئول ایراد خسارت در بیمه اموال
1. طبیعت جانشینی بیمه‌گر در دعوی علیه مسئول حادثه
2. شرایط و آثار دعوی جانشینی
3. استثنائات دعوی قائم‌مقامی
ب) حقوق مرتهن نسبت به خسارات پرداختی توسط بیمه‌گر
بخش سوم: احکام خاص بیمه‌های مسئولیت
الف) خطر موضوع بیمه مسئولیت
1. بدهی ناشی از مسئولیت مدنی بیمه‌گذار
2. هزینه‌های دعوی مسئولیت
ب) نقش بیمه‌گر در دعوی زیان‌دیده علیه بیمه‌گذار مسئول حادثه
1. منع بیمه‌گذار از پذیرش مسئولیت
2. منع بیمه‌گذار از مصالحه با زیان‌دیده در مورد مسئولیت
3. شرط اداره دعوی مسئولیت و تحویل اسناد و مدارک دعوی به بیمه‌گر
4. تعهد بیمه‌گر به پرداخت محکوم به دعوی مسئولیت
ج) دعوی مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر
1. دلایل توجیهی پذیرش دعوی مستقیم
2. نظام حقوقی و شرایط دعوی مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر
فصل چهارم: بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
الف) مسئولیت جبران خسارات ناشی از تصادفات وسایل نقلیه موتوری زمینی و...
1. تعیین مسئول جبران خسارت: راننده یا دارنده
2. تمیزدارنده وسیله نقلیه
3. دامنه مسئولیت دارنده وسیله نقلیه و مبنای این مسئولیت
ب) استثنائات مسئولیت و پوشش بیمه
1. افراد استثنا شده از مسئولیت دارنده و بیمه وسیله نقلیه
2. حوادث و شرایط استثنا شده
3. مواردی که خسارت ثالث از جانب بیمه‌گر جبران می‌شود ...
ج) دعوی زیان‌دیده و جبران خسارت توسط بیمه‌گر
1. دعوی زیان‌دیده علیه راننده و جبران خسارت توسط بیمه‌گر
2. دعوی زیان‌دیده علیه دارنده وسیله نقلیه
3. دعوی مستقیم علیه بیمه‌گر
4. تأمین خسارت قربانیان از صندوق تأمین خسارتهای بدنی
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات