× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
6 / 5

جامعه‌ شناسی برای مددکاران اجتماعی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: , ,

مترجم: فریده همتی

صفحات کتاب : 458

کنگره : ‫‬‮‭HM585‫‬‮‭/ل94ج2 1390

دیویی : ‫‬‮‭301/0243613

کتابشناسی ملی : 2558778

شابک : 9789645306807

سال نشر : 1390

کد گروه پژوهشی : 30

شابک دیجیتال : 978-600-02-1412-8

کد کتاب : 1524

برچسب ها: علوم اجتماعی

خلاصه اثر

«مددکاری پدیده ای با ساختار اجتماعی است که با توجه به موقعیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ای که در آن به اجرا در می آید، تعریف شده است» (پین، 1991: 7). هدف این کتاب، آشناسازی دانشجویان مددکاری اجتماعی با جامعه شناسی و راههایی است که نظریه ها و دیدگاههای جامعه شناختی می توانند از خلال آن به شناخت ایشان از پیشینه، نقش و هدف مددکاری اجتماعی در جامعه معاصر، کمک کنند. در واقع مددکاران هر روز با شماری از افراد و گروههای آسیب پذیر و حاشیه ای جامعه روبه رو می شوند و جامعه شناسی به آنها کمک می کند که ماهیت نابرابریهای موجود در جامعه و شکل گیری طبقه محروم و غیرمحروم را شناخته، توصیف کرده و به اقدامات ضد تبعیض بپردازند. خط مشیهای این اثر به دانشجویان و مددکاران نشان می دهد که جامعه شناسی چگونه می تواند به آنها کمک کند تا زمینه های عمل مددکاری اجتماعی و تأثیرات ساختاری و اختصاصی مؤثر بر آن و مؤثر بر تغییر اجتماعی را درک کنند.

کتاب الکترونیکی

6,500 تومان

حجم : 5.9 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 313

کتاب چاپی

12,500 تومان

صفحات کتاب : 472

سال نشر : 1393

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 646.64

کد یکتا : 21524

نوبت چاپ : 2

تیراژ : 500

موضوعات

فهرست

مقدمه
فصل اول: جامعه شناسی و مسائل مهم
مددکاری اجتماعی چیست؟
جامعه شناسی چیست؟
چرا جامعه شناسی را مطالعه می کنیم؟
آیا جامعه شناسی، معرفتی عام است؟
تحول مددکاری اجتماعی به منزله حرفه
ظهور مددکاری اجتماعی دولتی در بریتانیای قرن بیستم
آیندة مددکاری اجتماعی ـ موضوعها و دیدگاههای مهم جامعه شناختی
جهانی شدن
محرومیت اجتماعی
مصرف گرایی و جامعه خطر
خطر و مددکاری اجتماعی
قدرت
نتیجه گیری
خلاصه
پرسشهایی برای بحث
منابع دیگری برای مطالعه
فصل دوم: نظریه های مهم جامعه شناختی
پدران بنیان گذار جامعه شناسی
نظریه های سنتی جامعه شناختی
نظریة تضاد
نظریه های اقدام اجتماعی
نقد نظریه های سنتی
نقد فمینیستی جامعه شناسی
هویت اجتماعی
خلاصه نکات بحث
پرسشهایی برای بحث
منابع دیگری برای مطالعه
فصل سوم: طبقه اجتماعی، فقر و محرومیت اجتماعی
مقدمه
قشربندی اجتماعی
طبقة اجتماعی
سنجش طبقة اجتماعی
جامعه شناسی سنتی و طبقه اجتماعی
طبقة فقیر
الگوهای مصرف
قدرت
شایسته سالاری
نابرابری
فقر
توصیفهای فقر
فرهنگی

تأثیر فقر و محرومیت اجتماعی
نتیجه گیری
خلاصه نکات بحث
پرسشهایی برای بحث
منابع دیگری برای مطالعه
فصل چهارم: جرم و انحراف
مقدمه
جرم شناسی
جرم شناسی کلاسیک
اثبات گرایی جرم شناختی
نظریه فشار
نظریة برچسب زنی، بسط انحراف و هراسهای اجتماعی
جرم شناسی انتقادی
قربانی جنایت
جنایت و مسائل جنسیت
نژادی کردن جنایت
نظریه محکومیت
نتیجه گیری
خلاصه نکات بحث
منابع دیگری برای مطالعه
فصل پنجم: جنسیت
جنسیت
جامعه پذیری جنسیتی
نظریه فمینیستی و جنسیت
نظریه های ماتریالیستی
نظریه های استدلالی
دیدگاههای جامعه شناختی در مورد مردانگی
بدن و جنسیت
محرومیت و نابرابری اجتماعی
بازار کار
دلسوزی
کالایی شدن مراقبت
خطر و استثمار
روسپیگری و قاچاق انسان
هویتهای متغیر
عدالت اجتماعی و مددکاری اجتماعی توانمند کننده
خلاصه نکات بحث
پرسشهایی برای بحث
منابع دیگری برای مطالعه
فصل ششم: نژاد و قومیت
تعریف نژاد و افسانه نژادگرایی علمی
توصیف قومیت
رهیافتهای جامعه شناختی برای درک نژاد و قومیت
دیدگاههای مارکسیستی و نئومارکسیستی
رهیافتهای طرفداران وبر و نئومارکسیستها
دیدگاههای پسامدرنیستی
نژادگرایی، اسلام هراسی و تضاد درون قومی
نژاد، نژادگرایی و مددکاری اجتماعی
نژاد و امور فرزندخواندگی
مددکاری اجتماعی با پناه جویان
خطر، نژاد و محافظت از کودک
نتیجه گیری
خلاصه نکات بحث
پرسشهایی برای بحث
منابع دیگری برای مطالعه
فصل هفتم: رفتار جنسی
تعریف رفتار جنسی
پزشکی شدن رفتار جنسی
زنان و ذات گرایی
رفتار جنسی و بدن
ذات گرایی و هویت جنسی
نظریه های کلاسیک جامعه شناختی و رفتار جنسی
ساخت گرایی اجتماعی و رفتارهای جنسی انحرافی
همجنس گرایی هراسی
رفتار جنسی و سالمندان
جنسیت و ناتوانایی
رفتار جنسی، کودکان و نوجوانان
هراسهای اخلاقی و فعالیت جنسی
خطر و توانمندسازی
نتیجه گیری
خلاصه نکات بحث
پرسشهایی برای بحث
منابع دیگری برای مطالعه
فصل هشتم: خانواده و تغییر
معنی خانواده چیست؟
خانواده گسترده
تغییر ساختار خانواده
نقش خانواده
تثبیت شخصیت
دیدگاههای مارکسیستی
دیدگاههای فمینیستی
دیدگاههای سیاه پوستان
پسامدرنیسم
محرومیت اجتماعی، خطر و هراسهای اخلاقی
نظارت پلیسی بر خانواده
نتیجه گیری
خلاصه نکات بحث
پرسشهایی برای بحث
منابع دیگری برای مطالعه
فصل نهم: دوران کودکی
دوران کودکی به عنوان حوزة پژوهش جامعه شناختی
ظهور دوران کودکی
دوران کودکی چیست؟
سازة اجتماعی دوران کودکی
دیدگاههای مربوط به دوران کودکی و نظریه های جامعه پذیری
دوران کودکی به عنوان طبقه ای اجتماعی
کودکان به عنوان مراقبت کننده (مراقب)
مساعدتهای قانونی به دوران کودکی: حقوق کودکان و نقش مددکاری اجتماعی
کودکان در جستجوی پناهندگی
دوران کودکی، خطر و هراسهای اخلاقی
نتیجه گیری
خلاصه نکات بحث
پرسشهایی برای بحث
منابع دیگری برای مطالعه
فصل دهم: سالمندی
سالمندی چیست؟
محرومیت اجتماعی و سالمندی
پیری شناسی اجتماعی
سالمندی به عنوان مشکل اجتماعی
نظریة کارکردگرا
نظریه های تضاد
سالمندی مثبت
دوره زندگی و رهیافتهای مربوط به شرح حال
جنسیت و سالمندی
قومیت و سالمندی
سن گرایی
خطر
خطر و سوء رفتار
نتیجه گیری
خلاصه نکات بحث
منابع دیگری برای مطالعه
فصل یازدهم: سلامت و ناتوانی
رهیافتهای مربوط به سلامت، بیماری و ناتوانایی
کارکردگرایی و بیماری
تأثیر رهیافت پزشکی بر افراد دچار ناتوانایی
تعریف ناتوانایی
زمینة تاریخی ناتوانایی
پیدایش الگوی اجتماعی ناتوانایی
نقد های الگوی اجتماعی
جامعه شناسی و بدن: دیدگاههای پزشکی و اجتماعی
محرومیت اجتماعی، طرد اجتماعی و ناتوانایی
ناتوانایی و مددکاری اجتماعی
مدیریت خطر و محافظت از بزرگسالان
توانمندسازی ـ کار با الگوی اجتماعی ناتوانایی
پرداخت مستقیم و بودجه های فردی
برنامة فردمحور
پشتیبانی
نتیجه گیری
خلاصه
حوزه های دیگری برای بحث
منابع دیگری برای مطالعه
فصل دوازدهم: بهداشت روانی
بهداشت روانی، جامعه شناسی و مددکاری اجتماعی
تعاریف بیماری روانی
رهیافتهای زیست پزشکی
کنترل اجتماعی و مراقبت آسایشگاهی (پناهگاهی)
پزشکی کردن
دیدگاههای جامعه شناختی دربارة بیماری روانی
دیدگاههای ساختاری ـ محرومیت اجتماعی و بیماری روانی

نظریة واکنش اجتماعی: انزوای اجتماعی و بیماری روانی
داغ ننگ
دیدگاههای معاصر و نقش مددکاری اجتماعی
جنبش بازتوانی
مداخلة استفاده کنندگان و تجربه های نجات یافتگان
ارزشها و توانمندسازی
مددکاری اجتماعی بهداشت روانی و آینده
خلاصه نکات بحث
پرسشهایی برای بحث
منابع دیگری برای مطالعه
نتیجه گیری

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات