× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

زبان - لیست آثار

سر سخنان نغز خاقانی (بخش دوم)

محمدرضا ترکی

از 37,500 تا 97,000 تومان

ترجمه بینانشانه ای

احمد پاکتچی

از 18,000 تا 36,000 تومان

A Survey of English Literature (II)

امراله ابجدیان

از 14,500 تا 29,000 تومان

سر سخنان نغز خاقانی (بخش اول)

محمدرضا ترکی

از 30,500 تا 61,000 تومان

دستور شناختی

سحر بهرامی خورشید

از 14,500 تا 41,000 تومان

English for the Students of History and Philosophy of Education

عبدالمهدی ریاضی

از 9,500 تا 22,000 تومان

گفتمان روایت

ژرار ژنت

از 9,500 تا 19,000 تومان

روش های تجربی در زبان شناسی شناختی

مونیکا گونسالس مارکس

از 15,000 تا 30,000 تومان

A Survey of English Literature (I)

سازمان سمت

از 13,000 تا 18,000 تومان

LECTURE DE TEXTES SIMPLES

Zohreh Joozdani

از 6,000 تا 12,000 تومان

انواع شعر فرانسه

شهناز شاهین

از 10,000 تا 20,000 تومان

English for the Students of Civil Engineering

محمد عزمی

از 8,000 تا 16,000 تومان

فرهنگ زبان آموز پیشرفته فارسی

سیدمصطفی عاصی

از 38,500 تا 280,000 تومان

English for the Students of Humanities (I)

پرویز بیرجندی

از 7,000 تا 14,000 تومان

نامه باستان (جلد اول)

میرجلال‌الدین کزا

از 14,000 تا 70,000 تومان

English for the Students of Social Sciences (2)

فرهاد مشفقی

از 10,000 تا 20,000 تومان