× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

زبان - لیست آثار

English for the Students of Engineering

سازمان سمت

از 11,000 تا 22,000 از 5,500 تا 11,000 تومان

دیبای پیروزه

محمدجعفر یاحقی

22,000 11,000 تومان

Legal Texts (I) Contract Law A Textbook for Law Students

عبدالحسین شیروی

از 6,000 تا 12,000 از 3,000 تا 6,000 تومان

English for the Students of Preschool and Primary Education

منصور کوشا

از 8,500 تا 17,000 از 4,250 تا 8,500 تومان

سر سخنان نغز خاقانی (بخش دوم)

محمدرضا ترکی

از 37,500 تا 97,000 از 18,750 تا 48,500 تومان

ترجمه بینانشانه ای

احمد پاکتچی

از 18,000 تا 36,000 از 9,000 تا 18,000 تومان

A Survey of English Literature (II)

امراله ابجدیان

از 14,500 تا 29,000 از 7,250 تا 14,500 تومان

سر سخنان نغز خاقانی (بخش اول)

محمدرضا ترکی

از 30,500 تا 61,000 از 15,250 تا 30,500 تومان

دستور شناختی

سحر بهرامی خورشید

از 14,500 تا 29,000 از 7,250 تا 14,500 تومان

English for the Students of History and Philosophy of Education

عبدالمهدی ریاضی

از 9,500 تا 22,000 از 4,750 تا 11,000 تومان

گفتمان روایت

ژرار ژنت

از 9,500 تا 19,000 از 4,750 تا 9,500 تومان

روش های تجربی در زبان شناسی شناختی

مونیکا گونسالس مارکس

از 15,000 تا 30,000 از 7,500 تا 15,000 تومان

علوم البلاغة: فی البدیع و العروض و القافیة

اباذر عباچی

از 8,000 تا 16,000 از 4,000 تا 8,000 تومان

LECTURE DE TEXTES SIMPLES

Zohreh Joozdani

از 6,000 تا 12,000 از 3,000 تا 6,000 تومان

انواع شعر فرانسه

شهناز شاهین

از 10,000 تا 20,000 از 5,000 تا 10,000 تومان

English for the Students of Civil Engineering

محمد عزمی

از 8,000 تا 16,000 از 4,000 تا 8,000 تومان

English for the Students of Humanities (II)

خاوری

از 5,000 تا 10,000 از 2,500 تا 5,000 تومان

فرهنگ زبان آموز پیشرفته فارسی

سیدمصطفی عاصی

از 38,500 تا 280,000 از 19,250 تا 140,000 تومان

English for the Students of Humanities (I)

پرویز بیرجندی

از 7,000 تا 14,000 از 3,500 تا 7,000 تومان

نامه باستان (جلد اول)

میرجلال‌الدین کزا

از 14,000 تا 70,000 از 7,000 تا 35,000 تومان

English for the Students of Social Sciences (2)

فرهاد مشفقی

از 10,000 تا 20,000 از 5,000 تا 10,000 تومان

جمله سازی ساده فارسی

سازمان سمت

از 1,500 تا 10,000 از 750 تا 5,000 تومان

مهارت خواندن

کلودت کورنر

از 5,500 تا 11,000 از 2,750 تا 5,500 تومان

مقدمات زبان سنسکریت

حسن رضایی باغ بیدی

از 15,000 تا 30,000 از 7,500 تا 15,000 تومان

نویسندگان بزرگ معاصر فرانسه

سازمان سمت

از 7,500 تا 15,000 از 3,750 تا 7,500 تومان

تاریخ ادبیات فرانسه (جلد دوم: قرن هفدهم)

افضل وثوقی

از 3,000 تا 6,000 از 1,500 تا 3,000 تومان

سبک شناسی تفصیلی نثر پارسی

سازمان سمت

از 21,000 تا 42,000 از 10,500 تا 21,000 تومان

ادبیات تطبیقی در نوسان

سازمان سمت

از 4,500 تا 9,000 از 2,250 تا 4,500 تومان