× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

علوم رفتاری و مدیریت - لیست آثار

رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان های آموزشی

محمدرضا آهنچیان

از 12,000 تا 24,000 از 6,000 تا 12,000 تومان

اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه

مهدی ابراهیمی نژاد

از 8,000 تا 16,000 از 4,000 تا 8,000 تومان

روان شناسی شناختی

رابرت استرنبرگ

از 52,500 تا 146,000 از 26,250 تا 73,000 تومان

نظریه سازمان: نگاه های فرا نظری (جلد چهارم)

کریس آرجریس

از 8,500 تا 17,000 از 4,250 تا 8,500 تومان

مشاوره اعتیاد

گری میلر

از 30,000 تا 60,000 از 15,000 تا 30,000 تومان

سنجش کیفیت داده های پیمایشی

یورگ بلاسیوس

از 13,000 تا 26,000 از 6,500 تا 13,000 تومان

آموزش روان شناسی در دانشگاه

دانا اس. دان

از 20,000 تا 40,000 از 10,000 تا 20,000 تومان

روش تحقیق تطبیقی در علوم انسانی

عباس معدن دار آرانی

از 10,500 تا 21,000 از 5,250 تا 10,500 تومان

مهارت های مددکاری اجتماعی

بری آر. کورنویر

از 32,500 تا 65,000 از 16,250 تا 32,500 تومان

رفتار و مدیریت سازمانی

جان ام. ایوانسویچ

از 36,500 تا 73,000 از 18,250 تا 36,500 تومان

تغییر و اجرای برنامه درسی

محمود مهر محمدی

از 11,500 تا 27,000 از 5,750 تا 13,500 تومان

شناخت و تربیت

محمود تلخابی

از 7,000 تا 14,000 از 3,500 تا 7,000 تومان

مبانی طراحی آموزشی

سازمان سمت

از 9,500 تا 36,000 از 4,750 تا 18,000 تومان

برنامه درسی در دوره تحصیلی متوسطه

حسن ملکی

از 11,000 تا 22,000 از 5,500 تا 11,000 تومان

مقدمات نوروسایکولوژی

داود معظمی

از 15,500 تا 31,000 از 7,750 تا 15,500 تومان

تحلیل کسب و کار

هاشم آقازاده

از 26,500 تا 53,000 از 13,250 تا 26,500 تومان

حسابداری مدیریت و هزینه

کریستوفر جی. اسکوسن

از 7,500 تا 15,000 از 3,750 تا 7,500 تومان

مبانی و اصول برنامه ریزی درسی

محمدرضا کرامتی

از 10,500 تا 21,000 از 5,250 تا 10,500 تومان

مدیریت عملیات خدمات

امیرمحمد فکور ثقیه

از 18,500 تا 37,000 از 9,250 تا 18,500 تومان

کارآفرینی آموزشی

محمدرضا آهنچیان

از 11,000 تا 22,000 از 5,500 تا 11,000 تومان

جمعیت شناسی ایران

سازمان سمت

از 6,500 تا 13,000 از 3,250 تا 6,500 تومان

مشاوره کودک (جلد دوم)

سازمان سمت

از 17,500 تا 35,000 از 8,750 تا 17,500 تومان

آمار توصیفی در علوم تربیتی

سازمان سمت

از 9,500 تا 19,000 از 4,750 تا 9,500 تومان

آسیب شناسی روانی (جلد اول)

سازمان سمت

از 15,500 تا 31,000 از 7,750 تا 15,500 تومان

امام خمینی (ره)

سازمان سمت

36,000 18,000 تومان