× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

علم اطلاعات و مطالعات کتاب درسی - لیست آثار

روش ها و فنون نمایه سازی و چکیده نویسی

هادی هراتی

از 13,500 تا 27,000 از 6,750 تا 13,500 تومان

اصول خدمات مرجع

فهیمه باب الحوائجی

از 11,500 تا 23,000 از 5,750 تا 11,500 تومان

مدیریت مجموعه سازی

سازمان سمت

از 10,000 تا 20,000 از 5,000 تا 10,000 تومان

فناوری های وب

سازمان سمت

از 11,000 تا 22,000 از 5,500 تا 11,000 تومان

طراحی کتابخانه دیجیتالی

سازمان سمت

از 8,500 تا 17,000 از 4,250 تا 8,500 تومان

مبانی ارتباط شناسی

سازمان سمت

از 8,000 تا 16,000 از 4,000 تا 8,000 تومان

ذخیره و بازیابی اطلاعات

سازمان سمت

از 9,500 تا 19,000 از 4,750 تا 9,500 تومان

English for the Students of Library and Information Science (1)

سازمان سمت

از 4,500 تا 11,000 از 2,250 تا 5,500 تومان

مبانی شبکه و سخت افزار

سازمان سمت

از 9,500 تا 19,000 از 4,750 تا 9,500 تومان

ترسیم نقشه های علمی

سازمان سمت

از 7,000 تا 14,000 از 3,500 تا 7,000 تومان

مقدمه‌ای بر شناخت اسناد آرشیوی

سازمان سمت

از 5,500 تا 18,000 از 2,750 تا 9,000 تومان

راهنمای استفاده از رده بندی کنگره

سازمان سمت

از 8,500 تا 17,000 از 4,250 تا 8,500 تومان

مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

سازمان سمت

از 4,500 تا 9,000 از 2,250 تا 4,500 تومان

پژوهش و نگارش کتاب درسی

سازمان سمت

از 7,500 تا 14,500 از 3,750 تا 7,250 تومان

نمایه های تخصصی الکترونیکی

سازمان سمت

از 8,000 تا 23,000 از 4,000 تا 11,500 تومان

مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی

سازمان سمت

از 2,500 تا 16,000 از 1,250 تا 8,000 تومان

اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی

سازمان سمت

از 2,500 تا 24,000 از 1,250 تا 12,000 تومان

روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی

سازمان سمت

از 5,000 تا 27,000 از 2,500 تا 13,500 تومان

مبانی نشر کتاب

سازمان سمت

از 5,500 تا 42,000 از 2,750 تا 21,000 تومان

مقدمه‌ ای بر علم اطلاعات و دانش‌ شناسی

سازمان سمت

از 4,500 تا 9,000 از 2,250 تا 4,500 تومان

پایان‌ نامه و رساله دانشگاهی

سازمان سمت

از 4,000 تا 10,000 از 2,000 تا 5,000 تومان

اقتصاد دانش

سازمان سمت

از 8,000 تا 19,000 از 4,000 تا 9,500 تومان

مبانی فناوریهای اطلاعاتی

سازمان سمت

از 9,500 تا 19,000 از 4,750 تا 9,500 تومان

مدیریت پیایندها برای کتابداران

سازمان سمت

از 1,000 تا 1,900 از 500 تا 950 تومان