× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

حقوق و علوم سیاسی - لیست آثار

حقوق محیط زیست در ایران

سازمان سمت

از 4,000 تا 17,000 تومان

حقوق مدنی اشخاص و محجورین

سازمان سمت

از 7,000 تا 11,000 تومان

جرم شناسی نظری

سازمان سمت

از 9,000 تا 32,000 تومان

حقوق کار(جلد اول)

سازمان سمت

از 7,000 تا 40,000 تومان

حقوق ارتباط جمعی

سازمان سمت

از 10,500 تا 23,000 تومان

حقوق حریم خصوصی

سازمان سمت

از 5,000 تا 29,000 تومان

سازمانهای بین‌ المللی

سازمان سمت

از 7,500 تا 30,000 تومان

فقه و حقوق تطبیقی

سازمان سمت

از 11,000 تا 29,000 تومان

روابط بین‌ الملل

سازمان سمت

از 3,500 تا 7,000 تومان