× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

behavioral sciences and management - لیست آثار

روان شناسی شناختی

سازمان سمت

از 14,500 تا 45,000 تومان

پژوهش کیفی

سازمان سمت

از 15,000 تا 30,000 تومان

مبانی مدیریت بحران

سازمان سمت

از 8,500 تا 17,000 تومان

آموزش و پرورش تطبیقی

سازمان سمت

از 8,500 تا 47,000 تومان

الگوهای یادگیری

لطفعلی عابدی

از 9,000 تا 43,000 تومان