× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

behavioral sciences and management - لیست آثار

روش تدریس زبان فارسی

سازمان سمت

از 6,000 تا 35,000 تومان

تحقیق در عملیات (جلد اول)

سازمان سمت

از 3,500 تا 10,000 تومان

راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی

ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌

از 11,500 تا 25,000 تومان

مبانی سازمان و مدیریت

سازمان سمت

از 12,500 تا 62,000 تومان

مدیریت فروش

سازمان سمت

از 10,500 تا 21,000 تومان

روان شناسی ژنتیک

سازمان سمت

از 7,700 تا 44,000 تومان

بازارها و نهادهای مالی

سازمان سمت

از 12,000 تا 59,000 تومان

نظریه‌ پردازی

سازمان سمت

از 9,500 تا 28,000 تومان

اصول مدیریت

علی رضائیان

37,000 تومان

پول، ارز و بانکداری

علی جهانخانی

از 7,500 تا 23,000 تومان

نظریه سازمان

سازمان سمت

از 4,500 تا 11,000 تومان

مدیریت دانش کاربردی

سازمان سمت

از 10,000 تا 24,000 تومان

ماهیت تصمیم‌ گیری

سازمان سمت

از 6,750 تا 13,500 تومان