× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

دانلود کتابهای زهرا باستی

باستانشناسی غرب ایران

نویسنده :رابرت‌هنریکسون

ناشر :سازمان سمت

بین النهرین و ایران در دوران اشکانی و ساسانی

ناشر :سازمان سمت

مترجم :زهرا باستی

سومر و سومریان

ناشر :سازمان سمت

مترجم :زهرا باستی

بین النهرین و ایران در دوران هخامنشی

ویراستار :جان کرتیس

مترجم :زهرا باستی

باستان شناسی ایلام

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :دنیل تی.پاتس

هنر بین‌النهرین باستان: هنر کلاسیک خاور نزدیک

ناشر :سازمان سمت

مترجم :محمدرحیم صراف

خاستگاه تمدن در آسیای شزقی

ناشر :سازمان سمت

مترجم :زهرا باستی