× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

دانلود کتابهای سیدکمال خرازی

روان شناسی شناختی

نویسنده :رابرت استرنبرگ

نویسنده :کارین استرنبرگ

روان شناسی شناختی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :رابرت استرنبرگ

مقدمه‌ ای بر علوم و فناوری‌ های شناختی و کاربردهای آن

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :سیدکمال خرازی