× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

دانلود کتابهای

مبانی علوم اعصاب شناختی

نویسنده :نیکول گیج

نویسنده :برنارد بارس

روان شناسی شناختی

نویسنده :رابرت استرنبرگ

نویسنده :کارین استرنبرگ

مبانی علوم اعصاب شناختی

نویسنده :نیکول گیج

نویسنده :برنارد بارس

روان شناسی شناختی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :رابرت استرنبرگ

کاربرد روان شناسی در آموزش مدیریت

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :دیوید ا. استات

مغز یادگیرنده درسهایی برای آموزش و پرورش

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :سارا

مبانی آموزش و پرورش شناختی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :محمود تلخابی

مقدمه ای بر علوم و فناوری های شناختی و کاربردهای آن

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :سیدکمال خرازی