× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

دانلود کتابهای ادوارد گرینبرگ

مقدمه ای بر اقتصادسنجی بیزی

نویسنده :ادوارد گرینبرگ

مترجم :حسن حیدری