× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

دانلود کتابهای علیرضا کیخا

مقدمه ای بر اقتصادسنجی بیزی

نویسنده :ادوارد گرینبرگ

مترجم :حسن حیدری