× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

دانلود کتابهای سازمان سمت

فزیک حرارت

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :پوهندوی میرمحمد ظاهر حیدری

مبانی مدیریت ورزش

نویسنده :جیمز اسکینر

مترجم :ناهید اتقیا

اساسات تخنیک بیخطر و مصونیت کار در صنایع کیمیاوی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده : پوهندوی شاه محمد بسمل

سیستمهای خطی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :پوهاند عبدالواحد

بررسی وضع تیاتر در افغانستان

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :محمدعظیم حسین‌زاده

مختصری از ادبیات عرفانی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :محمد افضل بنووال

ریاضیات عالی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :نورمحمد همتا

معادلات تفاضلی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :صابره حلیم

کیمیای غیر عضوی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :تنی وال

علم معادن

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :محمد حسین گرزیوانی

درست نویسی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :صالح‌محمد دوراندیش

فارمکوگنوزی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :محمد عثمان بابری

امراض جراحی بطن

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :محمدمعصوم عزیزی

جراحی اطفال

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :غلام فاروق تجرابی

نقش قرآن در ایجاد انگیزه فراورده‌ های علمی بشر

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :محمد اعظم طارق

حقوق اسلام

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :غلام محی‌الدین (دریز)

پرسپکتیف

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :پوهیالی محمداشرف انحورگر

رهنمای امراض معدی معایی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :داوید. بی . زاکر. ام. دی

تغذیه حیوانی (جلد دوم)

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :پوهاند دو کتور

حقوق بین الملل خصوصی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :عبدالواحد افضلی

نحو

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :غلام یحیی فرهنگ

محاسبه دستگاه تصفیه اتموسفیری ـ خلائی نفت

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :اسرارالدین گلزاد

جراحی عمومی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :پوهندوی دکتور چراغعلی

اساسات تکنالوجی سنتیز نفتی کیمیاوی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :اسرارالدین گلزاد

وزن شعر دری

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :محمدافضل بنووال

کوپراتیف زراعتی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :محمد طیب

نظام میراث

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :غلام محی الدین

حقوق اداری افغانستان

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :غلام سنائی

هنر گرافیک

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :فاروق(فریاد)