× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

دانلود کتابهای

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (جلد دوم)

مترجم :ولی الله دبیدی روشن

نویسنده :رابرت آ. رابرگز

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته (جلد اول)

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :پیتر آ. فارل

اساس بیومکانیک حرکت انسان (جلد اول)

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :جوزف همیل

اساس بیومکانیک حرکت انسان (جلد دوم)

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :جوزف همیل

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(جلد اول)

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :رابرت آ. رابرگز

فیزیولوژی ورزشی محیطی پیشرفته

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :استیفن اس. چئونگ

اصول حرکت‌ شناسی ساختاری

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :آر. تی فلوید

مبانی آناتومی و حرکت

ناشر :سازمان سمت

مترجم :ولی‌الله دبیدی رو