× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

دانلود کتابهای سازمان سمت

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

نویسنده :رضا راعی

نویسنده :علی سعیدی

انگلیسی برای رشتهء برق ، الکترونیک، کنترل و مخابرات

نویسنده :منوچهرحقانی

ناشر :سازمان سمت

مدیریت تحول سازمانی پیشرفته

نویسنده :روی مک لنن

مترجم :مهدی بابائی اهری

جامعه شناسی معرفت و علم

نویسنده :دیوید گلوور

نویسنده :شیلاف استرابریج

انگلیسی برای دانشجویان رشته برنامه ریزی درسی

نویسنده :غلامرضا کیانی

نویسنده :محمود مهرمحمدی

تاریخ حقوق کیفری بین النهرین

نویسنده :جمعی از مولفان

مترجم :علی حسین نجفی ابرندآبادی

دین ژاپن

نویسنده :اچ. بایرون ارهارت

مترجم :ملیحه معلم

نظام اقتصاد طبیعی

نویسنده :سیلویوگزل

مترجم :سید ابراهیم بیضایی

پویه شناسی صور معماری:نیروهای ادراک بصری در معماری (بازنگری در ترجمه)

نویسنده :رودولف آرنهایم

مترجم :مهرداد قیومی بیدهن

در آمدی به نمایشنامه شناسی

ناشر :فرهاد ناظرزاده کرمانی

ناشر :سازمان سمت

دستور زبان فرانسه

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :محمدجواد کمالی

حقوق بیمه

نویسنده :ایرج بابایی

ناشر :سازمان سمت

زبان آموزی

نویسنده :بهمن زندی

ناشر :سازمان سمت

نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه تحلیل سازمان

نویسنده :گیبسون بوریل

نویسنده :گارت مورگان

نگارش و ویرایش

نویسنده :احمد سمیعی (گیلانی)

ناشر :سازمان سمت

روان درمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت

نویسنده :نیما قربانی

ناشر :سازمان سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت صنعتی(تخصصی)

نویسنده :مسعود کسائی

ناشر :سازمان سمت

تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید

نویسنده :نقی لطفی

نویسنده :محمد علی علیزاده

راهنمای آسان تحلیل عاملی

نویسنده :پل کلاین

مترجم :سید جلال صدرالسادا

حقوق اسلامی در خاورمیانه

نویسنده :شفیق شحاته

مترجم :سید محمد علوی

کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی

نویسنده :عبدالحمید رجائی

ناشر :سازمان سمت

زمین شناسی برای جغرافیا

نویسنده :خدیجه اسدیان (ابرا

ناشر :سازمان سمت

بیوشیمی فعالیت های ورزشی

نویسنده :ران موگان

نویسنده :پائول ال. گرین‌هاف

تولید و کارگردانی در تلویزیون

نویسنده :جرالد میلرسون

مترجم :غلامرضا طباطبایی

مختارات من روائع الادب العربی

نویسنده :سید علی میرلوحی

ناشر :سازمان سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدارک پزشکی (1)

نویسنده :صمد سجادی

نویسنده :رگینا توتونچی

انگلیسی برای دانشجویان رشته کودکان استثنایی

نویسنده :منصور کوشا

ناشر :سازمان سمت

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن

نویسنده :بهروز رفیعی

ناشر :سازمان سمت

توسعه اقتصادی

نویسنده : م‍ح‍م‍ود م‍ت‍وس‍ل‍ی‌

ناشر :سازمان سمت

اقتصاد خرد (2)

نویسنده :رابرت اس. پندیک

نویسنده :دانیل ال. رابینفیلد