× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

دانلود کتابهای سازمان سمت

ارتباطات متقاعد گرانه درتبلیغ

نویسنده :محمد علی حکیم آرا

ناشر :سازمان سمت

برگزیده اشعار صائب و دیگر شعرای معروف سبک هندی

نویسنده :محمد قهرمان

ناشر :سازمان سمت

وضع و نقد حدیث

نویسنده :عبدالهادی مسعودی

ناشر :سازمان سمت

زیبایی شناسی در آثار ابن سینا، شیخ اشراق و صدرالمتالهین

نویسنده :حسین هاشم نژاد

ناشر :سازمان سمت

تحلیل پیشینۀ واقعه با استفاده از بستۀ آماری استیتا

نویسنده :فاطمه ترابی

نویسنده :محمود قاضی طباطبایی

آسیب شناسی حدیث

نویسنده :عبدالهادی مسعودی

ناشر :سازمان سمت

دموکراسی و خبر

نویسنده :هربرت ج. گنز

مترجم :علیرضا دهقان

تجزیه و تحلیل نشانه- معناشناختی گفتمان

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :حمیدرضا شعیری

حقوق اداری تطبیقی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :منوچهر طباطبایی‌ موتمنی

صرف و نحو عربی(1و2)

نویسنده :عباس ماهیار

ناشر :سازمان سمت

اقتصاد بین الملل (2):( مالیه بین الملل)

نویسنده :سید جواد پور مقیم

ناشر :سازمان سمت

جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :رسول ربانی

جمعیت شناسی اقتصادی و اجتماعی

نویسنده :بیژن زارع

ناشر :سازمان سمت

من معالم الادب فی نهج البلاغه

نویسنده :الدکتور سید خلیل ب

ناشر :سازمان سمت

تاریخ ادیان ابتدایی و قدیم

نویسنده :جمشید آزادگان

ناشر :سازمان سمت

عدالت ترمیمی

نویسنده :حسین غلامی

ناشر :سازمان سمت

مبانی هواشناسی ماهواره ای

نویسنده :منوچهر فرج زاده

نویسنده :نعمت‌الله کریمی

خواندن و درک مفهوم متون گوناگون(به زبان فرانسه)

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :سهیلا اسمعیلی

آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :حمزه علی نورمحمدی

انگلیسی رشته فناوری اطلاعات

نویسنده :وحیدرضا میرزائیان

ناشر :سازمان سمت

تکنیکهای اقلیم شناسی

نویسنده :منوچهر فرج زاده

ناشر :سازمان سمت

حقوق بازار سرمایه

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :محمد سلطانی