× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

دانلود کتابهای

انگلیسی برای دانشجویان رشته باغبانی

نویسنده :سیروس مسیحا

نویسنده :زاریک ملکونیان

مدیریت توسعه روستایی (بنیانهای نظری)

نویسنده :عبدالرضا رکن‌ الدین‌ افتخاری

ناشر :سازمان سمت

یادگیری و عملکرد حرکتی: رویکرد یادگیری مسئله مدار

نویسنده :ریچارد ای. اشمیت

نویسنده :کریگ ای. ریسبرگ

مالیه عمومی و انتخاب عمومی (جلد دوم)

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :فیلیپ جونز

طراحی فضای داخلی کتابخانه

نویسنده :کارول آر. براون

مترجم :اعظم اتحادی

ارزشیابی دانش و مهارتهای ارتباطی زبان

نویسنده :دنیس لوسیه

مترجم :روح الله رحمتیان

شهر شناسی تطبیقی ایران با تاکید بر استانهای مازندران و هرمزگان

نویسنده :پروانه شاه حسینی

نویسنده :محمدتقی رهنمایی

فیزیولوژی ورزشی (2) (انرژی، تغذیه و حرکات انسانی)

مترجم :اصغر خالدان

ناشر :سازمان سمت

مباحث ویژه مدیریت دولتی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :سید محمد مقیمی

اضواء علی نصوص تفسیریة للقرآن الکریم

نویسنده :خلیل پروینی

نویسنده :حامد صدقی

نظام سیاسی و دولت در اسلام

نویسنده :داود فیرحی

ناشر :سازمان سمت

زبان فارسی و رایانه (جلد دوم)

نویسنده :م‍ح‍م‍ود بی‌ ج‍ن‌ خ‍ان‌

نویسنده :حسین صامتی

زبان فارسی و رایانه (جلد اول)

نویسنده :م‍ح‍م‍ود بی‌ ج‍ن‌ خ‍ان‌

نویسنده :حسین صامتی

کلیات تاریخ فلسفه به زبان ساده

نویسنده :ملیحه صابری

ناشر :سازمان سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست شناسی

نویسنده :حیدر آقابابا

ناشر :سازمان سمت

اقتصاد صنعتی (نظریه و کاربرد)

نویسنده :فرهاد خداداد کاشی

ناشر :سازمان سمت

آموزش هنر در دبستان

نویسنده :هلن دالوندی

ناشر :سازمان سمت

نگارش پایه

نویسنده :فلور سیتا بوستامان

ناشر :سازمان سمت

فیزیولوژی ورزشی کودکان

نویسنده :توماس دبلیو. رولند

مترجم :عباسعلی گائینی

نامه باستان (جلدسوم)

نویسنده :میرجلال الدین کزازی

ناشر :سازمان سمت

خواندن متون مطبوعاتی

نویسنده :صابر دلشاد

ناشر :سازمان سمت

اندازه گیری برای ارزشیابی در تربیت بدنی و علوم ورزشی(1)

نویسنده :آندرو اس. جکسون

نویسنده :تد ای. بوام گارتنر

جمعیت شناسی: (مبانی و زمینه ها)

نویسنده :ح‍س‍ن‌ س‍رای‍ی‌

ناشر :سازمان سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

نویسنده :سعید آیریان

نویسنده :فرخ قهرمانی نژاد

گفتگوهای آزاد با ژان پیاژه

نویسنده :ژان کلود برنگیه

مترجم :پریرخ دادستان

طراحی پیامهای آموزشی

نویسنده :محمدحسن امیرتیمور

ناشر :سازمان سمت

مقدمه ای بر خشکسالی و شاخصهای آن

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :زهرا حجازی زاده

مالیه عمومی برای دانشجویان علوم انسانی

نویسنده :احمد توکلی

ناشر :سازمان سمت

روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی(جلد اول)

نویسنده :مردیت دی. گال

نویسنده :جویس پی. گال