× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

دانلود کتابهای

انگلیسی برای دانشجویان رشته نفت

نویسنده :محمود فرخ پی

ناشر :سازمان سمت

جامعه شناسی شهری

نویسنده :رسول ربانی

نویسنده :فریدون وحیدا

منطق الطیر (تصحیح و توضیح)

نویسنده :محمود عابدی

نویسنده :تقی پورنامداریان

انگیزش و هیجان

نویسنده :محمد کریم خداپناهی

ناشر :سازمان سمت

مبانی تربیت بدنی، علوم ورزشی و ورزش (جلد دوم)

نویسنده :دبورا آ. وست

نویسنده :چارلز آ. بوچر

مبانی تربیت بدنی، علوم ورزشی و ورزش (جلد اول)

نویسنده :دبورا آ. وست

نویسنده :چارلز آ. بوچر

مغز انسان و اختلالهای آن

نویسنده :دواگ ریچارد

نویسنده :تام کلارک

اصول روان شناختی تهیه پاورپوئینت

نویسنده :استفین ام. کاسلین

مترجم :سیدعلی خرازی

آشنایی با علوم قرآنی

نویسنده :محمدمهدی رکنی یزدی

ناشر :سازمان سمت

آشنایی با بانکهای اطلاعاتی

نویسنده :آتش جعفرنژاد

ناشر :سازمان سمت

اصول حرکت شناسی ساختاری

نویسنده :وار. تی. فلوید

نویسنده :کلیم دبلیو. تامپسو

چیستی علم: (درآمدی بر مکاتب علم شناسی فلسفی)

نویسنده :آلن اف. چالمرز

مترجم :سعید زیبا کلام

ژئومورفولوژی (جلد دوم)

نویسنده :ریچارد جی. چورلی

نویسنده :استانلی ای. شوم

انگلیسی برای دانشجویان رشتهء ترویج و آموزش کشاورزی

نویسنده :ایرج ملک ‌محمدی

ناشر :سازمان سمت

مبانی منطق جدید

نویسنده :لطف‌الله نبوی

ناشر :سازمان سمت

تفسیری بر تراژدیهای یونان باستان (تناول خدایان)

نویسنده :یان کات

مترجم :منصور براهیمی

جامعه شناسی دین (با اضافات)

نویسنده :یو آخیم واخ

مترجم :جمشید آزادگان

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی

نویسنده : اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ جزایری

ناشر :سازمان سمت

روانشناسی کودکان عقب مانده ذهنی و روشهای آموزش آنها

نویسنده :مریم سیف نراقی

نویسنده :عزت‌الله نادری

حکمت هنر اسلامی

نویسنده :زهرا رهنورد

ناشر :سازمان سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته سرامیک

نویسنده :محمد فلاحی مقیمی

ناشر :سازمان سمت

رشد و تکامل حرکتی در طول عمر

نویسنده :کاتلین ام. هی وود

مترجم :محمد علی اصلانخانی

نظریه پردازی در روابط بین الملل: مبانی و قالبهای فکری

نویسنده :سید حسین سیف‌زاده

ناشر :سازمان سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشتهء معدن (اکتشاف)

نویسنده :سید محمد مشیری

نویسنده :محمد علی روشن ضمیر

انگلیسی دانشجویان رشتهء روزنامه نگاری و علوم ارتباطات

نویسنده :سید محمد ضیاءحسینی

نویسنده :فهیمه معرفت

انگلیسی برای دانشجویان رشتهء معدن (استخراج)

نویسنده :سید محمد مشیری

نویسنده :محمد علی روشن ضمیر

اداره کتابخانه

نویسنده :طاهره علومی

ناشر :سازمان سمت