× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

دانلود کتابهای

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی (جلد دوم)

مترجم :حسین سپاسی

مترجم :پریوش نوربخش

قضایایی در بازاریابی و مدیریت بازار

نویسنده :داور ونوس

ناشر :سازمان سمت

آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول)

نویسنده :عادل آذر

نویسنده :منصور مومنی

انگلیسی برای دانشجویان رشته ء تلویزیون، عکاسی، تئاتر

نویسنده :مسعود اوحدی

ناشر :سازمان سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته سینما

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :مسعود اوحدی

حقوق جزای عمومی (جلد اول)

نویسنده :م‍ح‍م‍دص‍ال‍ح‌ ول‍ی‍دی‌

ناشر :سازمان سمت

مدیریت مالی (جلد دوم)

نویسنده :ریموند پی. نوو

مترجم :علی جهانخانی

ژئواستراتژی و قرن بیست و یکم

نویسنده :عزت الله عزتی

ناشر :سازمان سمت

حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه اموال

نویسنده :محمدجعفر حبیب‌زاد

ناشر :سازمان سمت

جامعه شناسی ادبیات

نویسنده :روبر اسکارپیت

مترجم :مرتضی کتبی

هیدرولوژی آبهای سطحی ایران

نویسنده :علی اصغر موحد دانش

ناشر :سازمان سمت

سیاست و حکومت در اروپا(انگلستان،فرانسه،آلمان و ایتالیا)

نویسنده :اح‍م‍د ن‍ق‍ی‍ب‌زاده‌

ناشر :سازمان سمت

سنجش از دور

نویسنده :حسن علیزاده ربیعی

ناشر :سازمان سمت

ژئوپولتیک

نویسنده :عزت الله عزتی

ناشر :سازمان سمت

درآمدی بر روان‌شناسی زبان

نویسنده :متیوجی. تراکسلر

مترجم :شهلا رقیب دوست

انگلیسی برای دانشجویان رشتهء بهداشت

نویسنده :سید مجتبی علوی نائ

ناشر :سازمان سمت

روان شناسی احساس و ادراک (ویراست 2)

نویسنده :محمود ایروانی

نویسنده :محمد کریم خداپناهی

زیست شناسی عمومی

نویسنده :حسن زارع مایوان

ناشر :سازمان سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشتهء دامپزشکی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :مسعود تشفام

تاریخ علم

نویسنده :دامپی یر

مترجم :عبدالحسین آذرنگ

باستان شناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میلاد

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :حسن طلایی

چند مبحث اساسی در برنامه ریزی درسی

نویسنده :علی شریعتمداری

ناشر :سازمان سمت

آب و هوای کره زمین (جلد اول)

نویسنده :کیت بوشر

مترجم :هوشنگ قائمی

هندبال تیمی (جلد دوم)

نویسنده :علی‌محمد امیرتاش

ناشر :سازمان سمت

هندبال تیمی (جلد اول)

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :علی‌محمد امیرتاش

روان شناسی اقتصادی

نویسنده :اریش کرچلر

نویسنده :اریک هلزل

جغرافیا: ترکیبی نو (جلد دوم)

نویسنده :پیتر هاگت

مترجم :شاپور گودرزی نژاد

انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی (2)

نویسنده :محمدحسن تحریریان

نویسنده :فرشته مهرابی