× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
3 / 4

آب‌ و‌ هو اشناسی سینوپتیک ایران

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 264

کنگره : ‏‫‭QC۹۸۱/۷ /‮الف‬۷‭‭‬‏‫‬‮‭س۸ ۱۳۹۵

دیویی : ‏‫‬‮‭۵۵۱/۶

کتابشناسی ملی : ۴۴۶۷۳۷۸

شابک : 9786000203658

سال نشر : 1395

کد گروه پژوهشی : 16

شابک دیجیتال : 978-600-02-1541-5

کد کتاب : 2030

برچسب ها:

خلاصه اثر

آب وهواشناسی سینوپتیک ایران حاصل تلاش دو دهه تحقیق و تدریس نگارنده در دانشگاه های ایران است. در علم آب وهواشناسی سینوپتیک از طریق داده های به دست آمده از ایستگاه های هواشناسی، نقشه های پهنه بندی شده آب وهوایی تهیه می شود. در این کتاب مؤلف کوشیده است تا تنوع آب وهوایی ایران را با استفاده از سیستم های مولد منطقه ای و فرامنطقه ای تشریح و تبیین کند.

کتاب الکترونیکی

11,250 تومان

حجم : 17.5 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 280

صفحات کتاب : 280

سال نشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 383.6

کد یکتا : 22030

نوبت چاپ : 2

تیراژ : 500

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
فصل اول: کلیات و اصول آ ب و هواشناسی
مقدمه
پیشینة آب وهواشناسی سینوپتیک
داده های آب وهواشناسی سینوپتیک
اصول آب وهواشناسی سینوپتیک
رویکرد مطالعه
روش مطالعه
فصل دوم: عوامل مؤثر در آ ب وهوای ایران و مشخصات آن
مقدمه
عرض جغرافیایی
عوامل غیر جوی
سیستم های سینوپتیک و ناهمواری ها
اثر ناهمواری ها در افزایش دما و کاهش رطوبت توده های هوا
اثر ناهمواری ها در اشباع و تراکم توده های هوا
منابع رطوبتی
مراکز فشار
الف) مراکز کم فشار
ب) مراکز پر فشار
مراکز فعالیت جوی مؤثر در آب وهوا
رودباد جنب حاره و رودباد جبهة قطبی
موقعیت رودباد جنب حاره ای و قطبی
مقایسه رودباد در شرایط آب وهوای مرطوب و خشک
تغییرات آب وهوایی
پایداری حرارتی
پایداری برودتی
پیوند از دور و آب وهوا
تأثیر تاوایی پتانسیلی تراز های زبرین وردسپهر بر بارش ها
فصل سوم: مراکز فعالیت جوی دورة سرد سال
مقدمه
اثر ناوه بلند و زبانه کم فشار مدیترانه
حالات مختلف ناوة مدیترانه
ناهنجاری های ناوة مدیترانه در بارش های سنگین
ترکیب ناوة مدیترانه و ناوة شمال اروپا
موقعیت و الگوهای مختلف ناوة مدیترانه
تأثیر محل استقرار ناوة مدیترانه
محور ناوة مدیترانه و شرایط آب وهوایی
محور ناوة مدیترانه در ریزش های جوی
محور ناوه در زمان خاتمه بارش
مراکز کم فشار سطح زمین
کم فشار سودانی
تیپ های بارشی
سامانه نمونه بارش فراگیر دسامبر 2001
پرفشار سیبری
آثار آب وهوایی پرفشار سیبری
ضخامت هسته و زبانة پرفشار سیبری
فصل چهارم: مراکز فعالیت جوی دورة گرم سال
مقدمه
انواع پرفشارهای جنب حاره ای
پرفشار آزور
مقابله پرفشار جنب حاره ای با سیستم های فشار همسایه
نقش هم تاوایی مراکز فشار جنب حاره ای در بارش های جنوب ایران
فصل پنجم: آب وهوای محلی و سیستم های سینوپتیک مؤثر در آن
مقدمه
بادهای 120 روزه سیستان
عوامل ژنتیکی بادهای 120 روزه سیستان
پیروی بادهای 120 روزه از جهت گیری ناهمواری ها
تحلیل تغییرات زمانی جهت و سرعت باد سیستان
کنش ارتباطی سامانه های دینامیکی و ترمودینامیکی
الف) الگوی سینوپتیک روز قبل از شروع بارش
ب) الگوی سینوپتیک روز اوج بارش
سیستم های سینوپتیک مؤثر در تشکیل بادهای محلی
باد گوریچ در جنوب شرق
طوفان گنو (Gonu)
فصل ششم: عوامل سینوپتیک فرین های آب وهوایی
مقدمه
بارش های فرین
الگوی دوگانه
الگوی چندترازی
الگوی ناوه پردامنه
الگوی جبهه محلی
الگوی ناوه دو دامنه
بارشهای سنگین خزری
1. سیستمهای شمالی
2. سیستم های زوجی
بارشهای سنگین خراسانی (پرفشارکاسپین)
شرایط سینوپتیک روز دوم بارش
امواج گرمایی
فرین های خشکسالی
عدم وجود آشفتگی جوی
فرونشینی پشته ای در جو
فرونشینی گسترده و مداوم جو
فرونشینی جای گزیده پرارتفاع
لانه گزینی پرارتفاع در مناطق منابع رطوبتی
ناوه کم دامنه
یخ بندان های فرین
یخ بندان کم فشاری
یخ بندان پرفشار مهاجر اروپایی
یخ بندان پرفشار شمالی
یخ بندان پرفشار سیبری
گرد و غبار و ریزگردها
موج گرد و غبار روزهای 13 تا 16 تیرماه 1388
آرایش الگوهای فشار در ترازهای 500 و 700 هکتوپاسکال
آرایش الگوهای فشار در ترازهای 850 و 1000 هکتوپاسکال
شرایط ترمودینامیک جو بالا
ریزگردها در ایران
تأثیر پرفشار عربستان در طوفان های گرد و غباری
ویژگی های سینوپتیک طوفان های گرد و غباری جنوب غرب ایران
پر فشار عربستان
الگوی ناوه ای
الگوی پرفشاری
الگوی بادهای مداری ترازهای میانی جو
طوفان های گرد و غباری سیستانی
تحلیل داده های ایستگاهی
شکل های رنگی
کتابنامه
واژه نامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات