× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
2 / 5

داروها و رفتار

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

دیویی : ۶۱۵/۷۰۴۵

کتابشناسی ملی : ۲۸۶۷۳۴۷

شابک : 9789644599095

سال نشر : 1393

کد گروه پژوهشی : 20

شابک دیجیتال : 978-600-02-1494-4

کد کتاب : 0864

صفحات کتاب : 187

کنگره : ‏‫‬‮‭RM۳۰۲/۵‏‫‬‮‭/پ۹د۲ ۱۳۹۳

برچسب ها:

خلاصه اثر

دارو معمولاً به مواد شیمیایی اطلاق می شود که به منظور بیشترین اثربخشی مفید و کمترین آثار جانبی تهیه و طراحی می شود. در کتاب حاضر، داروهای روانگردان (یعنی آن دسته از داروهایی که باعث تغییر در شناخت، رفتار و احساسات از طریق تغییر در عملکرد مغز می شوند) بررسی و مطالعه می شوند، درنتیجه ابتدا به ارائه مدلی از عملکرد داروها برای تفهیم این مطلب که داروها چگونه عمل می کنند، پرداخته می شود.
هم اکنون، هزاران دارو وجود دارد که به طرق مختلفی بر روی عملکرد اندامهای بدن تأثیر می گذارد و هزاران داروی دیگر در حال طراحی و ورود به بازار است؛ برای مثال الکل دارویی است روانگردان مانند هروئین، کافئین و پروزاک (فلوکستین، fluoxetine). هر کدام از این داروها باعث ایجاد احساسات و رفتارهای خاص خود می شوند. آنتی بیوتیکها نیز دارو هستند، ولی به عنوان داروهای روانگردان به حساب نمی آیند، اگرچه ممکن است باعث تغییر در رفتار شوند (به عبارتی دیگر، ممکن است باعث بهبود رفتار فرد بعد از درمان عفونتها شوند).

کتاب الکترونیکی

55,000 تومان

حجم : 3.0 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 199

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
فصل اول: دارو چیست؟
عصر طلایی داروشناسی
اهمیت ارتباط رفتار و مغز
مدل BBB اثر دارو
منابع
فصل دوم: ارتباط میان مغز و رفتار
دومقولگی ذهن و جسم
ذهن به عنوان پدیده ای فیزیکی
الکتریسیته، مغز و رفتار
اکتشاف نورونها و سیناپسها
مغز احساسی
آیا مغز حافظه را ذخیره می کند؟
چرا افراد از مواد مخدر استفاده میکنند؟
اساس عصبی سوءاستفاده از مواد مخدر
منابع
فصل سوم: فارماکوکینتیک
مرحله اول: ورود دارو به جریان گردش خون
مرحله دوم: خروج دارو از جریان گردش خون
مانع خونی ـ مغزی
ارتباط میان مقدار دارو و تأثیر آن
منحنی دُز ـ پاسخ
دُز کشنده، دُز مؤثر و شاخص درمانی
تعاملات دارویی
دفع دارو
منابع
فصل چهارم: کالبدشناسی اعصاب
مکان تأثیرگذاری داروهای روانگردان
مغز
مخ
عملکرد قشر مخ
ساختارهای زیر قشر مخی
مخچه
ساقه مغز (مغز میانی، پلها (pons)، بصلالنخاع (medulla))
بصل النخاع
تالاموس
هیپوتالاموس
غدة هیپوفیز
دستگاه لیمبیک
گره های پایه ای (basal ganglia)
بطنها (ventricles)
منابع
فصل پنجم: مکانیسمهای نوروفیزیولوژیکی
تحریک پذیری نورون (neuron excitability)
پتانسیل استراحت
انتشار پتانسیل حرکتی (propagation of action potential)
دوره های مقاومت (refractory periods)
انتقال دهنده های عصبی (neurotransmitters)
تاریخچه انتقال دهنده های عصبی
تعدیل کننده های عصبی
تفاوتهای میان ارتباط عصبی و هورمونی
شباهتهای میان ارتباط عصبی و هورمونی
منابع
فصل ششم: کوکائین و دیگر محرکها
کوکائین (cocaine)
نیمه عمر (half-life)
عملکرد فارماکولوژیکی کوکائین
نشئگی کوکائین (cocaine high)
آثار مخرب کوکائین
سوءاستفاده و وابستگی به کوکائین
کوکائین و تأثیر آن بر جنین انسان
آمفتامین (amphetamine)
نوروفارماکولوژی آمفتامین
نیمه عمر
مصارف پزشکی آمفتامین
وابستگی به آمفتامین
زانتینها (xanthines)
منابع
فصل هفتم: مواد افیونی
اصطلاح شناسی
موارد استفاده
مواد افیونی نیمه سنتز شده
مواد افیونی سنتز شده
پپتیدهای اپیویدی مغز
آنتاگونیستهای اپیویدی
مصارف پزشکی
آثار مضر
تأثیر اپیویدها بر روی جنین
سوء استفاده و وابستگی به اپیویدها
منابع
فصل هشتم: ماری جوانا
THC چیست؟
روش استفاده از ماری جوانا
پخش و توزیع THC
نوروفارماکولوژی حشیش
آثار زیستی ـ رفتاری ماری جوانا
آثار کلی و عمومی ماری جوانا
مصارف پزشکی
تأثیر ماری جوانا بر انسان
تأثیر روحی ـ روانی ماری جوانا
تحمل و وابستگی
آثار مضر و زیان بخش ماری جوانا
منابع
فصل نهم: اضطراب
اختلالات اضطرابی
نقطه شروع اضطراب
داروشناختی درمان اضطراب
دارودرمانی اضطراب
لیبریوم و والیوم
نحوه تأثیرگذاری بنزودیازپینها
مکان گیرنده های بنزودیازپین
آثار زیستی ـ رفتاری بنزودیازپینها
تحمل و وابستگی
دیگر داروهای ضد اضطراب
منابع
فصل دهم: داروهای ضد افسردگی
افسردگی
مونوآمینها
بازدارنده های مونوآمین
بازدارنده های مونوآمین گروه کوچکی از داروهایی هستند که از عملکرد آنزیم مونوآمین اکسیداز پیشگیری میکنند. مونوآمین اکسیداز آنزیمی است که در پایانههای عصبی نورونهای نوراپینفرین، دوپامین و سروتونین وجود دارد. با پیشگیری از عملکرد این آنزیم (که معمولاً میزان انتقالدهنده عصبی موجود را تنظیم میکند)، مقدار آن در شکاف سیناپسی افزایش مییابد؛ درنتیجه میزان بسیاری از این انتقال دهنده های عصبی باعث تحریک نورونی می شود.
نمکهای لیتیوم
داروهای محرک
سه حلقه ایهای ضد افسردگی
بازدارنده های بازجذب خاص سروتونین (SSRI)
دیگر داروهای ضد افسردگی
منابع
فصل یازدهم: داروهای ضد روان گسستگی
روان گسستگی چیست؟
علایم اسکیزوفرنی
نخستین روشهای درمانی اسکیزوفرنی
فنوتیازینها
دیگر داروهای ضد روان گسستگی
انتقال دهنده های عصبی و اسکیزوفرنی
مکان تأثیرگذاری داروهای ضد روان گسستگی در مغز
گذرگاههای دوپامین در مغز
عوارض جانبی
اسکیزوفرنی و بیماری پارکینسون
عوارض جانبی برون هرمی
سندرم بدخیم نورولپتیک neuroleptic malignant syndrome)) (NMS)
نیمه عمر
منابع
فصل دوازدهم: اعتیاد
تعریف اعتیاد
علت اعتیاد: اختلال در عملکرد عصبی ـ شیمیایی مغز
هفت خانوادة دارویی
تحمل و ایجاد حساسیت (tolerance and sensitization)
وابستگی
علل وابستگی دارویی
تغییرات عصبی ـ شیمیایی سازگاری مغز در وابستگی دارویی
درمان اعتیاد
سم زدایی ـ علایم ترک اپیویدها
سم زدایی به کمک داروهای غیر اپیویدی
سم زدایی به کمک داروهای اپیویدی
دُز اپیوید برای تثبیت سازی
شیوه کاهش دُز
روش نگهدارنده (maintenance) اپیویدی
استفاده از روش نگهدارنده یا ترک دارو
منابع
فصل سیزدهم: الکل
الکل چیست؟
متابولیسم الکل
آثار سوء و زیانآور الکل
وابستگی به الکل
مکان و چگونگی تأثیرگذاری الکل در مغز
خانواده الکل
درمان اعتیاد به الکل
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98919****8327

عالی ممنون

1396-7-29 07:39:34

پاسخ