× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
7 / 5

حقوق تجارت

شرکتهای تجاری (جلد اول)

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

مجموعه اثر : حقوق تجارت

کنگره : KMH920‏‫‭/‮الف‬5ح75 1387

دیویی : ‏‫‬‭346/5507

کتابشناسی ملی : ‎1‎9‎7‎5‎8‎4‎4

شابک : 9789645301390

سال نشر : 1387

کد گروه پژوهشی : 18

شابک دیجیتال : 978-600-02-1543-9

کد کتاب : 0191

صفحات کتاب : 312

برچسب ها:

خلاصه اثر

مطالعه شرکت های تجاری از جهات مختلف مفید می نماید. شرکت های تجاری از نظر اقتصادی، اهمیتی فراوان دارند؛ زیرا هرچند تعداد آن ها از تجار انفرادی به مراتب کمتر است، ابزار و سرمایه مجموعه های صنعتی و تجاری به آن ها تعلق دارد. این نکته از دیرباز صادق بوده و در عصر ما، با تغییرات و تحولات بنیادی اقتصادی و سیاسی که شاهدیم، صورت آشکارتری به خود می گیرد. در این باره، کافی است به شرکت های بزرگ تجاریِ به اصطلاح چندملیتی اشاره کنیم که در طول قرن حاضر در کشورهای بزرگ صنعتی تشکیل یافته، با فروپاشی نظام کمونیستی و گرایش جهانی به سوی اقتصاد بازار آزاد، رقبای دولتی خود را از دست می دهند.
شرکت در سیستم های حقوقی مختلف، وسیله تحدید مسئولیت فعالان تجاری است؛ به این معنا که تجار شخصی یعنی تجاری که به صورت انفرادی فعالیت می کنند، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدود دارند و کل دارایی آن ها، اعم از سرمایه تجاری و اموال خصوصی، وثیقه پرداخت دیون آن ها به طلبکاران است؛ اما اشخاصی که فعالیت تجاری شان از طریق تشکیل شرکت انجام می گیرد، مسئولیتی عمدتاً محدود دارند و البته در شرکت های به اصطلاح سرمایه فقط تا آن بخش از دارایی شان بدهکار طلبکاران هستند که در شرکت گذاشته اند.
همین مزیت شرکت موجب شده است که در دنیای اقتصادی غرب، حتی تجار انفرادی، به جای فعالیت تجاری سنّتی، در قالب شرکت های به اصطلاح «تک شریک» به تجارت بپردازند تا ...

کتاب الکترونیکی

90,200 76,670 تومان

حجم : 3.8 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 328

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
مقدمه
باب اول: کلیات
فصل اول: معرفی شرکت تجاری
بخش اول: تعریف شرکت
مبحث اول: تعریف شرکت مدنی
مبحث دوم: تعریف شرکت تجاری
بخش دوم: خصایص شرکت تجاری
مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده شرکت
مبحث دوم: جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکا
فصل دوم: شخصیت حقوقی شرکت تجاری
بخش اول: اعطای شخصیت حقوقی
مبحث اول: شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی
مبحث دوم: مبنای حقوقی شخصیت حقوقی شرکت
مبحث سوم: آغاز شخصیت حقوقی شرکت
مبحث چهارم: تبدیل شرکت تجاری
مبحث پنجم: ادغام و تجزیه شرکتها
مبحث ششم: پایان شخصیت حقوقی
مبحث هفتم: حدود شخصیت حقوقی شرکت و خطرهای آن
بخش دوم: نتایج شخصیت حقوقی شرکت
مبحث اول: اسم شرکت
مبحث دوم: دارایی شرکت
مبحث سوم: اهلیت شرکت تجاری
مبحث چهارم: اقامتگاه شرکت
مبحث پنجم: تابعیت شرکت
فصل سوم: انواع شرکتهای تجاری
بخش اول: معرفی انواع شرکتهای تجاری
بخش دوم: طبقه بندی شرکتهای تجاری
مبحث اول: طبقه بندیهای ممکن
مبحث دوم: طبقه بندیهای معمول
باب دوم: شرکتهای اشخاص
دفتر اول: قواعد مشترک راجع به شرکتهای اشخاص
فصل اول: تشکیل شرکت
بخش اول: قواعد تشکیل شرکت
مبحث اول: انعقاد قرارداد شرکت
مبحث دوم: شرایط دیگر تشکیل شرکت
بخش دوم: آثار تشکیل شرکت
مبحث اول: ماهیت حقوقی سهم الشرکه
مبحث دوم: حقوق و تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر
بخش سوم: نتایج عدم تشکیل شرکت به سبب بطلان
مبحث اول: موارد بطلان شرکت
مبحث دوم: آثار بطلان شرکت
مبحث سوم: مسئولیت مدنی شرکا در صورت بطلان شرکت
فصل دوم: انحلال شرکت
بخش اول: موارد انحلال شرکت
مبحث اول: انحلال مبتنی بر ارادة شرکا
مبحث دوم: انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت
مبحث سوم: انحلال مبتنی بر دلایل موجه
مبحث چهارم: انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا
بخش دوم: آثار انحلال شرکت
مبحث اول: تصفیه اموال شرکت
مبحث دوم: تقسیم دارایی شرکت
مبحث سوم: دعاوی طلبکاران شرکت علیه شرکا
دفتر دوم: انواع شرکتهای اشخاص
فصل اول: شرکت تضامنی
بخش اول: تشکیل شرکت تضامنی
مبحث اول: شرکای شرکت
مبحث دوم: سرمایه شرکت
مبحث سوم: اسم شرکت
مبحث چهارم: موضوع شرکت
مبحث پنجم: تشریفات تشکیل شرکت
بخش دوم: سازماندهی شرکت تضامنی
مبحث اول: اداره شرکت
مبحث دوم: نقش شرکا در اداره شرکت
بخش سوم: حیات شرکت تضامنی
مبحث اول: تغییر شرکا
مبحث دوم: تقسیم سود و زیان
بخش چهارم: انحلال شرکت تضامنی
مبحث اول: موارد انحلال شرکت
مبحث دوم: نتایج انحلال شرکت
فصل دوم: شرکت نسبی
بخش اول: معرفی شرکت نسبی
بخش دوم: تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی
بخش سوم: خصوصیات شرکت نسبی
مبحث اول: مسئولیت شرکا
مبحث دوم: اسم شرکت
فصل سوم: شرکت مختلط غیر سهامی
بخش اول: تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی
مبحث اول: شرکای شرکت
مبحث دوم: آورده ها و سرمایه شرکت
مبحث سوم: اسم شرکت
بخش دوم: طرز کار شرکت مختلط غیر سهامی
مبحث اول: مدیریت شرکت
مبحث دوم: نحوه تصمیم گیری جمعی شرکا
بخش سوم: تقسیم سود و زیان شرکت مختلط غیرسهامی
مبحث اول: تقسیم سود
مبحث دوم: تقسیم زیان
بخش چهارم: انحلال شرکت مختلط غیرسهامی
مبحث اول: موارد انحلال شرکت
مبحث دوم: نتایج انحلال شرکت
باب سوم: شرکت با مسئولیت محدود
فصل اول: معرفی شرکت با مسئولیت محدود
بخش اول: تاریخچه شرکت با مسئولیت محدود
بخش دوم: ماهیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود
مبحث اول: خصایص شرکت
مبحث دوم: شخصیت حقوقی شرکت
بخش سوم: ملاحظات اقتصادی راجع به شرکت با مسئولیت محدود
فصل دوم: تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
بخش اول: شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
مبحث اول: شرایط شکلی تشکیل شرکت
مبحث دوم: شرایط ماهوی تشکیل شرکت
بخش دوم: ضمانت اجراهای عدم رعایت شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
مبحث اول: بطلان شرکت
مبحث دوم: مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشکیل شرکت
مبحث سوم: مسئولیت کیفری عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت
فصل سوم: حیات شرکت با مسئولیت محدود
بخش اول: مدیریت شرکت با مسئولیت محدود
مبحث اول: نصب و عزل مدیر
مبحث دوم: اختیارات مدیر
مبحث سوم: مسئولیتهای مدیر
بخش دوم: تصمیمات جمعی راجع به شرکت با مسئولیت محدود
مبحث اول: تصمیمات عادی
مبحث دوم: تصمیمات فوق العاده
بخش سوم: نظارت شرکا بر شرکت با مسئولیت محدود
مبحث اول: نظارت و کنترل فردی شرکا
مبحث دوم: نظارت و کنترل توسط هیئت نظار
بخش چهارم: حیات مالی شرکت با مسئولیت محدود
مبحث اول: منع صدور سهام
مبحث دوم: وضعیت حسابهای شرکت
مبحث سوم: انتقال سهم الشرکه
مبحث چهارم: تقسیم منافع شرکت
مبحث پنجم: تغییر سرمایه شرکت
فصل چهارم: انحلال شرکت با مسئولیت محدود
بخش اول: علل عام انحلال شرکت با مسئولیت محدود
بخش دوم: علل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود
بخش سوم: تصفیه شرکت با مسئولیت محدود
کتابنامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات