× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
3 / 5

آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

مجموعه اثر : آیین دادرسی کیفری

شابک : 9786000207052

سال نشر : 1398

کد گروه پژوهشی : 18

شابک دیجیتال : 978-600-02-1950-5

کد کتاب : 0473

صفحات کتاب : 452

کنگره : ‏‫‬‭KMH۴۶۱۰‏‫‬‭‭/آ۵آ۹ 1398

دیویی : ‏‫‬‭۳۴۵/۵۵۰۵

کتابشناسی ملی : ‎1924398

برچسب ها:

خلاصه اثر

ضرورت اجرای یک دادرسی عادلانه و منصفانه، تحت تأثیر دیدگاه های حقوق بشر، در نیمه دوم قرن بیستم تحولات فراوانی را در قوانین آیین دادرسی کشورها به وجود آورده است. در کشور ما نیز چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی در ارتباط با ضوابط لازم الرعایه در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آمده، ولی جهت حرکت همیشه یکسان نبوده و در پاره ای موارد به احیای مجدد برخی شیوه های رسیدگی تفتیشی انجامیده است.

نویسنده این کتاب دو جلدی، در جلد نخست اثر خود کلیات نظام های دادرسی و تحولات آیین دادرسی کیفری و دعاوی ناشی از جرم را بررسی می کند و در جلد دوم، به بررسی مقررات حاکم بر تحقیقات پیش از محاکمه با توجه به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می پردازد و کلیات ناظر به ادله اثبات دعوای کیفری را مطرح می کند.

مؤلف در مقدمه کتاب آورده است: «امید است این مجلد، خوانندگان به ویژه دانشجویان حقوق قضایی را در راه آشنایی با ضوابط ناظر بر اجرای عدالت قضایی یاری بخشد چه، همان گونه که گفته اند عدالت آن نیست که مدعی اجرای آن باشیم، عدالت آن است که اجرای آن دیده و احساس شود».

کتاب دیجیتال

125,400 تومان

حجم : 2.9 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 1

موضوعات

فهرست

پیشگفتار چاپ دوازدهم
پیشگفتار چاپ دهم
پیشگفتار چاپ اول
دفتر نخست: تحقیقات مقدماتی
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعاریف و ضرورت تحقیقات مقدماتی
مبحث دوم: اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی و جایگاه قاضی تحقیق یا بازپرس (دیدگاه مقایسه ای)
گفتار اول: ضرورت بی طرفی قاضی تحقیق
گفتار دوم: آزادی در انتخاب نوع اقدام تحقیقی
گفتار سوم: ضرورت استقلال بازپرس نسبت به دادستان و دادگاه
گفتار چهارم: ضرورت تسریع در انجام دادن تحقیقات
فصل دوم: ویژگی های تحقیقات مقدماتی
مبحث اول: ویژگی های کلاسیک
گفتار اول: کتبی بودن تحقیقات
گفتار دوم: غیرعلنی و سرّی بودن تحقیقات مقدماتی
گفتار سوم: غیرترافعی بودن
گفتار چهارم: هویت متهم در تحقیقات مقدماتی
گفتار پنجم: حفظ راز شغلی
مبحث دوم: جایگاه قاضی تحقیق در حقوق فرانسه (استقلال متقابل دادستان و قاضی تحقیق نسبت به یکدیگر)
گفتار اول: قبل از اصلاحات سال 1958
گفتار دوم: استقلال قاضی تحقیق در آیین دادرسی کیفری 1958
مبحث سوم: نوسانات ناظر به اختیارات مقام تعقیب و تحقیق در حقوق ایران
مبحث چهارم: جایگاه قاضی تحقیق در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (28/6/1378)
فصل سوم: صلاحیت مراجع کیفری
مبحث اول: کلیات
مبحث دوم: صلاحیت برون مرزی در قانون مجازات اسلامی
مبحث سوم: صلاحیت برون مرزی در ارتباط با برخی کنوانسیون ها و قوانین ناظر به هواپیمایی
گفتار اول: قانون هواپیمایی کشوری
گفتار دوم: کنوانسیون توکیو
مبحث چهارم: صلاحیت برون مرزی از دیدگاه حقوق فرانسه
مبحث پنجم: صلاحیتهای دیوان کیفری بین المللی (ICC)
گفتار اول: صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی «اولویت رسیدگی مراجع داخلی»
گفتار دوم: جرایم داخل در صلاحیت دیوان (صلاحیت ذاتی) و اصول عمومی لازم الرعایه
مبحث ششم: صلاحیت درون مرزی مراجع کیفری
گفتار اول: صلاحیت محلی مراجع کیفری
گفتار دوم: صلاحیت ذاتی مراجع کیفری
گفتار سوم: صلاحیت شخصی (ratione personae)
گفتار چهارم: حل اختلاف در صلاحیت
مبحث هفتم: رد بازپرسان و قضات عهده دار امر تحقیق
فصل چهارم: اقدامات تحقیقی و ضوابط لازم الرعایه
مبحث اول: تحقیق از اصحاب دعوا
گفتار اول: تحقیق از شاکی
گفتار دوم: ضوابط ناظر به احضار و جلب متهم
گفتار سوم: تحقیق از متهم
مبحث دوم: استماع اظهارات شهود
گفتار اول: اشخاصی که می توان اظهارات آنان را به عنوان شاهد استماع کرد
گفتار دوم: تشریفات لازم الرعایه
گفتار سوم: جرح و تعدیل شهود
گفتار چهارم: برخورداری شاهد از معاضدت وکیل مدافع (دیدگاههای تطبیقی)
مبحث سوم: معاینات و تحقیقات محلی
گفتار اول: قواعد ناظر به معاینات محلی
گفتار دوم: ضوابط لازم الرعایه در مورد ضبط اشیاء
گفتار سوم: استرداد اشیاء ضبط شده
گفتار چهارم: ضبط مراسلات و ثبت مکالمات تلفنی
گفتار پنجم: مقررات ناظر به شنود تلفنی در فرانسه
مبحث چهارم: تفتیش منزل و ضبط آلات و ادوات جرم
گفتار اول: ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل
گفتار دوم: مصونیت اماکن و منازل مأموران سیاسی
گفتار سوم: معاینه منزل و دفتر وکلای دادگستری
مبحث پنجم: نیابت قضایی و نمایندگی
گفتار اول: نیابت قضایی
گفتار دوم: نمایندگی
مبحث ششم: قرار تأمین خواسته
مبحث هفتم: جایگاه پرونده شخصیت در تحقیقات مقدماتی
مبحث هشتم: قرارهای اعدادی و نهایی
فصل پنجم: بازداشتهای غیرقانونی و قرارهای تأمینی ناظر به برخی حقوق و آزادیهای متهم یا سایر اشخاص
مبحث اول: بازداشتهای غیرقانونی و مصادیق آن در قوانین موضوعه
گفتار اول: جرم موضوع ماده 583 ق.
گفتار دوم: جرم موضوع ماده 575 ق.
گفتار سوم: سایر موارد
مبحث دوم: بازداشت موقت
گفتار اول: کلیات
گفتار دوم: تاریخچه و انتقادات ناظر بر بازداشت موقت
گفتار سوم: اهداف بازداشت موقت
گفتار چهارم: قرارهای بازداشت اجباری
گفتار پنجم: ضوابط ناظر به بازداشت موقت (دیدگاههای تطبیقی و بین المللی)
گفتار ششم: بازداشت موقت در نظامهای مختلف تقنینی
گفتار هفتم: ضرورت توجیه قرار بازداشت
گفتار هشتم: احتساب بازداشت موقت
گفتار نهم: جبران خسارت از برخی متهمان
مبحث سوم: سایر قرارهای تأمینی (جایگزینهای بازداشت موقت)
گفتار اول: جایگاه و انواع قرارهای کنترل قضایی در حقوق فرانسه
گفتار دوم: اقسام قرارهای جانشینی در حقوق ایران
گفتار سوم: اخذ کفیل
گفتار چهارم: قرار وثیقه
گفتار پنجم: التزام به حضور با قول شرف
گفتار ششم: التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف، تبدیل آن به وجه الکفاله
گفتار هفتم: قرارهای نظارت قضایی در پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری
دفتر دوم: کلیات ناظر به ادله اثبات دعوای کیفری
فصل اول: کلیات و ارزش اثباتی ادله (حقوق مقایسه ای)
مبحث اول: تعاریف، جایگاه و اهمیت دلیل در امور کیفری
گفتار اول: پراکندگی ادله اثبات
گفتار دوم: تعاریف
مبحث دوم: فرض برائت و تأثیر آن بر ادله کیفری
گفتار اول: تاریخچه و جایگاه فرض برائت در قوانین موضوعه
گفتار دوم: اهمّ آثار فرض برائت
فصل دوم: اهمّ مسائل مربوط به ادلة اثبات کیفری
مبحث اول: تکلیف به تحصیل و ارائه دلیل
گفتار اول: آنچه دادستان مکلف به اثبات آن است
گفتار دوم: متهم و قاعده البیّنةُ علی المدعی
مبحث دوم: فروض قانونی
گفتار اول: نظام حقوق نوشته
گفتار دوم: حقوق انگلیس
فصل سوم: ادلة معتبر در امور کیفری
مبحث اول: تحدیدات تقنینی
گفتار اول: اثبات جرم از طرق خاص
گفتار دوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی
گفتار سوم: تعریف و نقش علم در امور کیفری
مبحث دوم: ضرورت تحصیل دلیل به طرق قانونی
فصل چهارم: ارزیابی دلایل
مبحث اول: نظام ادله قانونی
گفتار اول: جایگاه و سلسله مراتب دلایل در نظام ادله قانونی
گفتار دوم: شکنجه متهم برای اخذ اقرار
گفتار سوم: آثار مترتب بر اقرار و انکار متهم
مبحث دوم: سیستم اقناع وجدانی قاضی
مبحث سوم: مبانی قانونی ارزیابی آزاد دلایل
مبحث چهارم: تحدیدات و استثنائات
مبحث پنجم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران (قبل و بعد از انقلاب)
منابع و مآخذ
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات