× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
2 / 5

روان شناسی یادگیری

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 329

کنگره : ‏‫‭BF318‏‫‭/ک37ر9 1392‮الف

دیویی : ‏‫‭153/15

کتابشناسی ملی : 2866420

شابک : 9789645301499

سال نشر : 1389

کد گروه پژوهشی : 20

شابک دیجیتال : 978-600-02-1554-5

کد کتاب : 1082

برچسب ها:

خلاصه اثر

آشنایی با روان شناسی یادگیری برای دانشجویان رشته های روان شناسی و علوم تربیتی از چند نظر ضرورت دارد: ناکافی بودن کتاب های درسی مناسب و روزآمد در زمینه یادگیری و پاسخگو نبودن منابع موجود، تغییرات گسترده در نظریه ها و دیدگاه های روان شناسی یادگیری، به کارگیری این نظریه ها و دیدگاه ها در آموزش و سرانجام، طرح چهارچوبی کلی و همه جانبه و ارائه برداشتی جامع از یادگیری در قالب الگویی جدید. برای پاسخگویی به این نیازها، نویسنده با استفاده از مرور عمده ترین منابع شناخته شده موجود، اعم از فارسی و لاتین در حوزه یادگیری کوشیده است متنی تخصصی و در عین حال کاربردی برای علاقه مندان آن فراهم آورد؛ به این امید که بتواند پاسخگوی بخشی از سؤال های دانشجویان رشته های مختلف علوم انسانی در زمینه یادگیری باشد. همچنین، با تدوین دو واژه نامه و فهرست اعلام، سعی کرده است دسترسی به موضوعات مختلف کتاب تسهیل شود.

کتاب دیجیتال (TEXT)

94,600 تومان

حجم : 1.9 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 267

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
فصل اول: درآمدی بر روان شناسی یادگیری
تاریخچه مطالعه یادگیری در روان شناسی
ساختارگرایی و کارکردگرایی
کارکردگرایی
رفتارگرایی
روان شناسی گشتالت
شناخت گرایی
مقایسه دیدگاه های شناختی و رفتاری
ساختن گرایی
یکپارچگی نظریه و عمل
سنجش پیامدهای یادگیری
مشاهده مستقیم
پاسخ های کتبی
پاسخ های شفاهی
تعیین میزان یادگیری به وسیله دیگران
خودسنجی
فصل دوم: یادگیری و فلسفه
خردگرایی در برابر تجربه گرایی
خردگرایی
تجربه گرایی
وجودگرایی
فرایند یادگیری از دیدگاه وجودگرایان
درک کامل یادگیری انسان
ترکیب نظریه ها در چهارچوبی جامع
دو فرایند اصلی در یادگیری
ابعاد سه گانه یادگیری
انواع یادگیری
فصل سوم: یادگیری و رشد
تاریخچه مطالعه کودک
روان شناسی رشد: اصول و قلمرو
چشم اندازهای نظری رشد
نظریه های زیستی
نظریه های روان تحلیلی
نظریه های رفتارگرایی
نظریه های شناختی
نظریه های زمینه ای (بین فرهنگی)
نظریه های ساختارگرایی
نظریه های ساختن گرایی
فصل چهارم: نظریه های رفتاری
پیش فرض های اساسی رفتارگرایی
پیوندگرایی ثورندایک
یادگیری از طریق کوشش و خطا
اصول یادگیری ثورندایک (پیش از 1930)
اصول یادگیری ثورندایک (پس از 1930)
شرطی شدن کلاسیک
اصول شرطی شدن کلاسیک
شرطی شدن واکنش های هیجانی
رفتارگرایی واتسون
آزمایش آلبرت کوچولو و فرایندهای اساسی آن
اسکینر و رفتارگرایی
شرطی شدن عامل
انتقادهای وارد بر رفتارگرایی
فصل پنجم: نظریه های شناختی ـ اجتماعی
پیش فرض های اساسی نظریه شناختی ـ اجتماعی
عوامل تعیین کننده متقابل (موجبیت دوجانبه)
تفاوت بین اکتساب و عملکرد
سرمشق گیری
یادگیری مشاهده ای
نحوه یادگیری (یادگیری مستقیم و جانشینی)
خود ـ کارامدی
تجربه جانشینی
فصل ششم: الگوی پردازش اطلاعات در یادگیری
پیش فرض های الگوی پردازش اطلاعات
الگوی حافظه دوگانه
ثبت حسی
حافظه کوتاه مدت و پردازش اطلاعات
حافظه بلندمدت و محتوای آن
الگوی سطوح پردازش
تمایز دیدگاه حافظه دوگانه و سطوح پردازش
حافظه و تفاوت های فردی
کاربرد الگوی پردازش اطلاعات در کلاس درس
آموزش مهارت های مطالعه و راهبردهای یادگیری
مهارت های مطالعه و راهبردهای یادگیری
فصل هفتم: فرایندهای شناختی یادگیری
یادگیری در نظریه های شناختی
برونر و فرایند اکتشاف
یادگیری کلامی معنا دار
مراحل آموزش کلامی معنا دار
یادگیری مفهوم
دیدگاه های یادگیری مفهوم
راهبردهای آموزش و یادگیری مفاهیم
یادگیری حل مسئله
حل مسئله: قلمرو خاص یا عام
راهبردهای حل مسئله
موانع حل مسئله
حل مؤثر مسئله
ارتقای توانایی حل مسئله
خلاقیت در حل مسئله
حل مسئله و تفکر انتقادی
مهارت های مورد نظر در تفکر انتقادی
انتقال یادگیری
انواع انتقال یادگیری
نظریه های انتقال یادگیری
فراشناخت و یادگیری
متغیرهای تأثیرگذار بر فراشناخت
فصل هشتم: خود ـ گردانی در یادگیری
ابعاد خود ـ گردانی
چهارچوب مفهومی خود ـ گردانی
ارتباط خود ـ گردانی با سایر فرایندهای شناختی و فراشناختی
نظریه های خود ـ گردانی
تحلیل انگیزشی از خود ـ گردانی
منابع خود ـ گردانی در یادگیری
الگوهای خود ـ گردانی
الگوی پینتریچ
الگوی باتلر و وین
الگوی بوکارتس
الگوی هک هاسن و کول
رشد خود ـ گردانی
خود ـ گردانی و پیشرفت
راهبردهای یادگیری
فصل نهم: انگیزش و یادگیری
نظریه های انگیزش
نظریه انسان گرایان: انگیزش و نیازها
نظریه پیشرفت
نظریه اسناد
نظریه شناختی ـ اجتماعی
نظریه هدف
اهمیت انگیزش درونی در یادگیری
ارزیابی نظریه ها
برانگیختن فراگیران به یادگیری
فصل دهم: چشم اندازهای جدید در یادگیری
ماهیت متمایز توانایی های انسان
یادگیری در درون بافت اجتماعی ـ اقتصادی
یادگیری و فرد: اثر سالمندی، تجربه، احساسات و جنسیت
نقش تفاوت های فردی در رویکردهای یادگیری
طبیعت در مقابل تربیت
منابع
واژه نامه (انگلیسی ـ فارسی)
واژه نامه (فارسی ـ انگلیسی)
فهرست اعلام

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات