× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
18 / 4.6

آسیب شناسی اجتماعی

جامعه‌ شناسی انحرافات اجتماعی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 263

کنگره : ‏‫‬‭‬‮‭‬‭HM811‏‫‬‭‬‭/ص4آ5 1386

دیویی : ‏‫‬‭‬‮‭‬‭302/542

کتابشناسی ملی : 1094575

شابک : 9789645305305

سال نشر : 1386

کد گروه پژوهشی : 30

شابک دیجیتال : 978-600-02-1632-0

کد کتاب : 1113

برچسب ها: علوم اجتماعی

خلاصه اثر

آسیب شناسی عبارت است از مطالعه بنیان کارکردهای نابسامان در علوم پزشکی. به بیان دیگر مطالعه فرایندها و علل امراض است.

البته، همان طور که گاهی تشخیص دقیق مرض و تعیین فصل ممیز آن با تندرستی کاری است دشوار، به همان نحو هم جامعه شناسی که این اصطلاح را به کار گرفته و آسیب شناسی اجتماعی را عنوان کرده در معرض وضعیت بهنجار و مطلوب حیات اجتماعی وضعیتی که انحراف از آن آسیب تلقی می شود با دشواری هایی مواجه خواهد بود.

بنا بر این، آسیب شناسی اجتماعی عبارت است از مطالعه نابسامانی و اختلال و عدم هماهنگی و تعادل در کارکردهای مربوط به کالبد حیات اجتماعی انسان ها. آشکار است که اصطلاح آسیب شناسی، از دیدگاهی کارکردی، از علوم زیست شناختی به عاریت گرفته شده است؛ اما در مباحث جامعه شناختی، هدف آسیب شناسی اجتماعی را با تسامح شناخت کج رفتاری، علل و عوامل، انواع و پیامدهای آن می دانند.

کتاب دیجیتال (TEXT)

84,700 تومان

حجم : 2.7 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 232

موضوعات

فهرست

مقدمه
فصل اول: کلیات
جامعه واقعاً چیست؟
آسیب شناسی اجتماعی
کج رفتاری اجتماعی
کنترل اجتماعی کج روی
تأثیرات اجتماعی کج رفتاری
الف) تأثیرات منفی و غیرکارکردی کج روی
ب) تأثیرات مثبت و کارکردی کج روی
فصل دوم: چرا مردم کج رفتاری می کنند؟
تعریف کج رفتاری
اثبات گرایی و کج رفتاری
برساخت گرایی و کج رفتاری
رویکرد تلفیقی در تعریف کج رفتاری
چرا مردم کج رفتاری می کنند؟
دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری
پارادایم اثبات گرا
نظریه های فشار اجتماعی
نظریه های یادگیری اجتماعی
نظریه های کنترل اجتماعی
پارادایم بر ساخت گرا
نظریه انگ زنی
نظریه پدیدارشناختی
نظریه تضاد
خلاصه و نتیجه گیری
فصل سوم: کج رفتاری های اقتصادی
کج رفتاری های اقتصادی یقه سفیدان
کج رفتاری های اقتصادی سازمانی
کج رفتاری های شغلی
کج رفتاری های اقتصادی دون پایگان
سرقت اموال
جرایم سازمان یافته
فصل چهارم: خشونت
قتلهای زنجیره ای و دسته جمعی
قتل نفس (آدم کشی )
ابزار و روشهای آدم کشی
چرا آدم ، آدم می کشد؟
خشونت خانوادگی
همسر آزاری
کودک آزاری
والدین ، خواهر و برادر و سالمندآزاری
فصل پنجم: خودکشـی
فرایند خودکشی
خودکشی در ایران
خودکشی در جهان
ارتباط خودکشی و برخی متغیرهای اجتماعی
فصل ششم: اعتیاد به مواد مخدر
سیگار و توتون
الکل
ماری جوانا و حشیش
تریاک
سابقه تریاک در ایران
مرفین و هروئین
کوکائین و کراک
سایر مواد
پیامدهای اجتماعی سوء مصرف مواد
الف ) دامنه مصرف مواد مخدر
ب ) واکنش جامعه به سوء مصرف مواد مخدر
ج ) پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی سوء مصرف مواد مخدر
نظریه های مختلف دربارة علل سوء مصرف مواد مخدر
الف ) نظریه های زیست شناختی
ب ) نظریه های روان شناختی
ج ) نظریه های جامعه شناختی
مبارزه با مواد مخدر
فصل هفتم: چالش های اخیر پیش روی نظام کنترل اجتماعی
مبانی دینی اجرای علنی حدود
فلسفة اجرای علنی حدود
تحلیل آراء و اندیشه های مختلف در باب اجرای حدود
دیدگاه شهروندان تهرانی در مورد اجرای علنی حدود
اجرای علنی مجازاتهای قانونی در سایر کشورها
الف ) قتل عمد و مجازات آن
ب ) افشای هویت مجرمین و رسوا کردن و تحت نظر گرفتن آنان
تحلیل چالش های پیش روی اجرای علنی حدود
الف ) وجهة بین المللی و حقوق بشری چالش ها
ب ) وجهة حقوقی چالش ها
ج ) وجهة اجرایی چالش ها
د) وجهة تنبیهی چالش ها
ﻫ) وجهة عبرت آموزی چالش ها
و) وجهة اجتماعی ـ فرهنگی چالش ها
خلاصه و نتیجه گیری
فصل هشتم: بهنجاری نظم و نابهنجاری رفتار
سرمایه اجتماعی، نظم و انحرافات
خلاصه و نتیجه گیری
فصل نهم: کج رفتاری های سایبری
هک کردن
وندالیسم سایبری
پخش و انتشار ویروس
ممانعت از دسترسی مجاز صاحبان و مشترکان به سیستم
سرقت نام دامین دیگران
مردم و کج رفتاری های سایبری
تبیین نظری کج رفتاری سایبری
مبارزه برای کاهش کج رفتاری های سایبری
منابع
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98912****1443

صفحه 54: ”پذیرش“

نیت افراد علامه

1400-8-22 12:51:38

پاسخ
98913****1409

صفحه 143: ”در امریکا، مکزیک ، جامائیکا و تایلند“

مرغوب نرین شاهدانه ها

1400-4-26 16:08:12

پاسخ
98912****4512

صفحه 17: ” “

جامعه شناس از توده مردم جداست و انگار دانای مصلحت اندیش است

1399-7-1 14:59:34

پاسخ